Follow
Prof.Dr. Yavuz Topcu
Prof.Dr. Yavuz Topcu
Department of Agricultural Economics, Ataturk University
Verified email at atauni.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Çiftçilerin tarimsal destekleme politikalarindan faydalanma istekliliğinde etkili faktörlerin analizi: Erzurum ili örneği
Y Topçu
Akdeniz University Journal of the Faculty of Agriculture 21 (2), 205-212, 2008
652008
Turkish consumer decisions affecting ice cream consumption
Y Topcu
Italian Journal of Food Science 27 (1), 29-39, 2015
512015
Erzurum ili sığır besiciliği işletmelerinde girdi kullanımı ve üretim maliyeti üzerine bir araştırma/A Research on input using and the production cost in cattle fattening farms …
Y Topcu
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 35 (1-2), 2004
462004
Süt Siğirciliği İşletmelerİnde Başariyi Etkİleyen Faktörlerİn Analİzİ: Erzurum İlİ Örneğİ
Y Topçu
Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi 23 (1), 17-24, 2008
392008
How sensory and hedonic quality attributes affect fresh red meat consumption decision of Turkish consumers?
Y Topcu, A Uzundumlu, D Baran
Italian Journal of Food Science 27, 2015
382015
A study on the meat cost and marketing margins of cattle fattening farms in Erzurum province
Y Topcu
Turkish Journal of Veterinary & Animal Sciences 28 (6), 1007-1015, 2004
362004
Designing the marketing strategies for Ispir sugar bean as a local product using conjoint analysis
Y Topcu, A Uzundumlu, F Yavuz
Scientific Research and Essays 5, 2010
322010
Analysis of factors affecting customer retailer loyalty in the Turkish food market: The case study of ERZURUM
Y Topcu, A Uzundumlu
Italian journal of food science 21, 2009
312009
Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’nde kırsal alandan göç etme eğilimini etkileyen faktörlerin analizi
F Yavuz, A Aksoy, Y Topçu, T Erem
Türkiye VI. Tarım Ekonomisi Kongresi, Tokat, 2004
312004
The integrated marketing approach as a rural development tool.
Y Topcu
International Development Research Centre (IDRC), 2012
252012
Yüksek öğretimde öğrencilerin kopya çekme motivasyonu ile ilgili tutum ve davranışları
Y Topcu, AS Uzundumlu
Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi 8 (2), 302-313, 2011
232011
Determining consumption preferences of consumers considering quality attributes of drinking water: case of Iğdır
E Aşkan, Y Topcu, AN Şahin
Italian Journal of Food Science 33 (2), 156-165, 2021
212021
Coğrafi işaretli erzurum küflü peyniri’nin tüketici tercihlerine dayalı pazarlama taktik ve stratejileri
D Baran, Y Topçu
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi 21 (2), 191-202, 2018
212018
Yüksek öğretimde öğrencilerin başarısızlığına etki eden faktörlerin analizi
Y Topcu, AS Uzundumlu
Journal of the Institute of Science and Technology 2 (2 Sp: A), 51-58, 2012
212012
Turkish consumer attitudes toward food products: The case of Erzurum
Y Topcu, H Isık, A Uzundumlu
Italian Journal of Food Science 21, 2009
212009
Analysis of the factors affecting apple farming: The case of Isparta province, Turkey
Y Topcu, A Uzundumlu, S Celep, S Hun
Scientific Research and Essays 5, 2010
192010
Erzurum ilinde şekerpancarı üretim maliyeti
Y Topcu, AS Uzundumlu, K Karadaş
Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2012
172012
Tüketicilerin balıketi tüketimini etkileyen faktörlerin belirlenmesi: Erzurum İli örneği
AS Uzundumlu, Y Topcu, D Baran
İç Anadolu Bölgesi 1, 2-4, 2013
162013
Gıda ürünlerinde pazarlama marjı ve cebirsel analiz.
Y Topcu
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 34 (2), 2003
162003
Tüketicilerin bölge orijini/coğrafi işaretli elma tüketim tercihleri için ödeme istekliliği.
Y Topcu, S Yalçın
152016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20