Prof.Dr. Yavuz Topcu
Prof.Dr. Yavuz Topcu
Department of Agricultural Economics, Ataturk University
Verified email at atauni.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Erzurum ili sığır besiciliği işletmelerinde girdi kullanımı ve üretim maliyeti üzerine bir araştırma/A Research on input using and the production cost in cattle fattening farms …
Y Topcu
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 35 (1-2), 2004
282004
Turkish consumer decisions affecting ice cream consumption
Y Topcu
Italian Journal of Food Science 27 (1), 29-39, 2015
262015
Çiftçilerin tarimsal destekleme politikalarindan faydalanma istekliliğinde etkili faktörlerin analizi: Erzurum ili örneği
Y TOPCU
Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 21 (2), 205-212, 2008
252008
A study on the meat cost and marketing margins of cattle fattening farms in Erzurum province
Y Topcu
Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences 28 (6), 1007-1015, 2005
222005
Analysis of factors affecting customer retailer loyalty in the Turkish food market: the case study of Erzurum.
Y Topcu, AS Uzundumlu
Italian journal of food science 21 (2), 2009
202009
Designing the marketing strategies for Ispir sugar bean as a local product using conjoint analysis
Y Topcu, AS Uzundumlu, F Yavuz
Scientific Research and Essays 5 (9), 887-896, 2010
192010
Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’nde kırsal alandan göç etme eğilimini etkileyen faktörlerin analizi
F Yavuz, A Aksoy, Y Topçu, T Erem
Türkiye VI. Tarım Ekonomisi Kongresi, Tokat, 2004
192004
SÜT SIĞIRCILIĞI İŞLETMELERİNDE BAŞARIYI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ: ERZURUM İLİ ÖRNEĞİ
Y TOPÇU
Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi 23 (1), 17-24, 2008
182008
How sensory and hedonic quality attributes affect fresh red meat consumption decision of Turkish consumers?
Y Topcu, AS Uzundumlu, D Baran
Italian Journal of Food Science 27 (2), 181-190, 2015
152015
Turkish consumer attitudes toward food products: the case of Erzurum.
Y Topcu, HB Isik, AS Uzundumlu
Italian journal of food science 21 (1), 2009
142009
Functional Analysis of Fattening Farms: The Case of Erzurum Province.
Y Topcu
112005
Yüksek öğretimde öğrencilerin kopya çekme motivasyonu ile ilgili tutum ve davranışları
Y Topcu, AS Uzundumlu
Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi 8 (2), 302-313, 2011
102011
Analysis of the factors affecting apple farming: The case of Isparta province, Turkey
Y Topcu, AS Uzundumlu, S Celep, S Hun
Scientific Research and Essays 5 (14), 1881-1889, 2010
102010
Analysis of factors affecting Turkish sunflower oil consumer behavior: the case of Erzurum province.
Y Topcu, B Turhan, AS Uzundumlu
Italian Journal of Food Science 22 (2), 2010
102010
Uygulamalı tarımsal pazarlama araştırma teknikleri ders notları (Basılmamış)
Y Topcu
Atatürk Üniv. Ziraat Fak., Tarım Ekonomisi Böl., Erzurum, 2012
92012
Yüksek öğretimde öğrencilerin başarısızlığına etki eden faktörlerin analizi
Y TOPCU, AS UZUNDUMLU
Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2 (2 Sp: A), 51-58, 2012
82012
GIDA SANAYİNDE ÜRETİM VE PAZARLAMA POLİTİKALARININ TOPLAM KALİTE YÖNTEMİYLE ENTEGRE EDİLEBİLİRLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Y Topçu
Tarım Ekonomisi Dergisi 10 (1 ve 2), 27-41, 2004
82004
Tüketicilerin balıketi tüketimini etkileyen faktörlerin belirlenmesi: Erzurum İli örneği
AS Uzundumlu, Y Topcu, D Baran
İç Anadolu Bölgesi 1, 2-4, 2013
72013
Toplumsal pazarlama yaklaşımı ile kırsal kalkınmada yerel ürünlerin etkileri: Erzurum Civil peyniri örneği. 10
Y Topcu
Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 5-7, 2012
72012
GIDA ÜRÜNLERİ PİYASASINDA YENİ PAZARLAMA STRATEJİLERİ: İMALATÇI MARKALARA KARŞI ÖZEL MARKALAR.
Y Topçu, HB Işik
Turkish Journal of Agricultural Economics 13 (1), 2007
72007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20