Follow
Fahri MADEN
Fahri MADEN
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Verified email at hbv.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Bektaşî tekkelerinin kapatılması (1826) ve Bektaşîliğin yasaklı yılları
F Maden
(No Title), 2013
672013
Yeniçerilik-Bektaşilik İlişkileri ve Yeniçeri İsyanlarinda Bektaşiler
F Maden
Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 173-202, 2015
312015
Evliya Çelebi’nin Seyahatnâmesinde Bektaşi Tekke ve Türbeleri
F Maden
Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 89-128, 2013
302013
Arnavutluk’un bağımsızlık süreci (1877-1913)
F Maden
Avrasya Etüdleri 39 (1), 155-196, 2011
282011
KEÇECİ BABA OCAĞI
F Maden
Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 147-170, 2014
232014
Bektaşilikte Giysi ve Sembol Olarak Tâc
F Maden
Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, 65-84, 2011
212011
Bektaşi tekkelerinin kapatılması (1826)
F Maden
Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2018
192018
Büyük Güçlerin Berlin Antlaşması’nın uygulanmasına yönelik baskıları
F Maden
“Büyük Güçlerin Berlin Antlaşmasının Uygulanmasına Yönelik Baskıları …, 2013
182013
XVIII. yy. Sonu XIX. yy. Başlarında Kastamonu'da Esnaf Grupları, Zanaatkârlar ve Ticari Faaliyetler
F Maden
Karadeniz Araştırmaları, 149-167, 2007
172007
Arnavutluk’ta Bektaşilik ve Arnavutluk’un Bağımsızlığına Giden Süreçte Bektaşiler
F Maden
Avrasya Etüdleri 44 (2), 136-171, 2013
152013
Girit’te Bektaşi Tekkeleri
F Maden
Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 17-60, 2016
122016
Osmanlı Devleti’nde 1881-1882/1893 Nüfus Sayımı ve Meydana Gelen Hadiseler
F Maden
Türkiye’de İskân ve Şehirleşme Tarihi, 99-127, 2012
122012
HACI BEKTAŞ VELÎ TEKKESİ’NDE NAKŞÎ ŞEYHLER VE SIRRI PAŞA’NIN LÂYIHASI
F Maden
Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 159-180, 2011
112011
Şehitlik Tekkesi ve Şeyh Ali Baba Vakfiyesi
F Maden
Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, 185-210, 2013
102013
XIX. Yüzyılda Hacı Bektaş Veli Tekkesi’nde Yapılan Tamirlerle İlgili Arşiv Belgeleri
F Maden
Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 311-324, 2010
102010
Selanik Vilayetinde Bektaşilik
F Maden
Alevilik Araştırmaları Dergisi, 137-184, 2017
92017
II. Abdülhamit dönemi
F Maden
Tarihc̣i Kitabevi, 2014
92014
Babaeski’de Sarı Saltık Saltuk Baba Türbe Ve Tekkesi
F Maden
Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 25-69, 2020
82020
Kastamonu'da eşkıyalık
F Maden
Kitabevi, 2018
82018
KIRŞEHİR ŞER’İYYE SİCİLLERİNDE AHİ EVRAN VE AHİ MESUD ZAVİYELERİ
F Maden
Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 133-146, 2015
82015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20