Follow
oğuz dilmaç
oğuz dilmaç
İzmir Katip Çelebi Üniversitesinde Sanat ve Tasarım Fakültesinde Profesör
Verified email at ikcu.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENİ ADAYLARININ KAYGI DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
O Dilmaç
Güzel sanatlar enstitüsü dergisi, 49-65, 2010
812010
TASARIM EĞİTİMİ TARİHİ VE WİLLİAM MORRİS
O Dilmaç
İdil Sanat ve Dil Dergisi 4 (16), 1-16, 2015
402015
“Sınıf Öğretmenlerinin Görsel Sanatlar Dersine Yönelik Öz Yeterlik Düzeyleri (The Self-Sufficiency Levels of Classroom Teachers about Visual Arts Course )”
ODC İNANÇ
Bartın Eğitim Fakültesi Dergisi, 364-400, 2015
29*2015
The Effect of Active Learning Techniques on Class Teacher Candidates’ Success Rates and Attitudes toward their Museum Theory and Application Unit in their Visual Arts Course
oğuz dilmaç
KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ EDUCATIONAL SCIENCES: THEORY & PRACTICE …, 2016
282016
Otantik değerlendirme yaklaşımlarının ortaöğretim öğrencilerinin görsel sanatlar dersine yönelik tutumlarına etkisi
S Dilmaç, O Dilmaç
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 57-67, 2014
25*2014
GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMEN ADAYLARININ DENETİM ODAKLARINA İLİŞKİN ALGILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
O Dilmaç
Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, 1-14, 2008
212008
Avrupa’da eğitim gören sanatçılarımızın çağdaş türk sanatının gelişimindeki rolü
O Dilmaç
İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi 2 (4), 2012
192012
Erzurum'da kaybolmaya başlayan yöresel el sanatları
O Dilmaç
Akdeniz Sanat 6 (11), 2013
152013
16. ve 20. yüzyıllar arasında avrupada akademik düzeyde sanat eğitiminin oluşumu ve Türkiyedeki sanat eğitimine katkıları
O Dilmaç
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009
152009
1940 Yılları arasında Avrupa’da eğitim alan sanatçılarımızın ülkemizdeki sanat eğitimine katkıları
O Dilmaç
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 13 (23), 63-78, 1914
151914
Ortaokul öğrencilerinin görsel sanatlar dersine yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi
S Aslan, MA Gökdemir
SDU International Journal of Educational Studies 5 (2), 53-63, 2018
132018
ALAN DERSLERİNİN GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENİ ADAYLARININ YARATICI DÜŞÜNME BECERİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
O Dilmaç
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 13 (23), 79-92, 2010
122010
Görsel sanatlar öğretmeni adaylarının öz yeterlik düzeylerinin belirlenmesi
O DİLMAÇ
Milli Eğitim 38 (182), 72-85, 2009
122009
Sanat Eğitimi Tarihi Çerçevesinde Çocuk Sanatının Tarihi
O Dilmaç
Pegem, 2018
112018
Görsel Sanatlar Dersinde Yaratıcı Drama Yönteminin Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Becelerilerine Etkisi
OD Sehran Dilmaç
Yaratıcı Drama Dergisi 15 (1), 85-100, 2020
102020
Görsel sanatlar öğretmen adaylarının topluma hizmet uygulamaları dersine yönelik görüşlerinin incelenmesi
OD Yılmaz Aydın
The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication 8 (2 …, 2017
10*2017
ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE DEĞERLERİN ÖĞRETİLMESİNDE SANAT EĞİTİMİNİN ROLÜ
BT Oğuz Dilmaç
The Journal of Academic Social Science Studies 2 (63), 39-49, 2017
10*2017
Paris Ulusal Güzel Sanatlar Yüksek Okulu (Ecole Des BeauxArts) ve Sanat Eğitimi ve Tarihimizdeki Yeri”
O Dilmaç
Atatürk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, 67-89, 2010
102010
Görsel Sanatlar Öğretmenlerinin Değerler Eğitimine İlişkin Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
O ÖZTÜRK, Derya, DİLMAÇ
Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi 11 (1), 2016
92016
Türkiye ve Avrupa’da kadınların sanat eğitiminin karşılaştırmalı tarihçesi
O Dilmaç
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 34 …, 2011
92011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20