Follow
Dr. Fatih AKBAYIR
Title
Cited by
Cited by
Year
Bir İktisadi Denge Meselesi: Tüketimde Yerli Mal Tercihi
F AKBAYIR, AB YERELİ
Akademi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (18), 409-417, 2019
92019
Mali Alan Ölçümünde Ostry vd. Yaklaşımı’nın Kuramsal Temeli
F AKBAYIR, AB YERELİ
Sosyoekonomi 27 (39), 245-256, 2019
62019
Mali Alan ve Ölçüm Yöntemleri
F AKBAYIR, AB YERELİ
Sosyoekonomi 26 (38), 253-270, 2018
62018
Middle-Income Trap: A Literature Review
AB YERELİ, F KARASAÇ, F AKBAYIR
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi 22 (2), 950-964, 2019
4*2019
Türkiye’de Birincil Dengeyi Etkileyen Faktörler
F AKBAYIR, AB YERELİ
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 15 (2 …, 2020
32020
Mali Alan: Türkiye İçin Bir Uygulama
F AKBAYIR
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018
3*2018
Analysis of Incentives for Electricity Generation from Solar Energy in Turkey
T BERÇİNTÜRK, F AKBAYIR, AB YERELİ
4th International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, 167-168, 2017
22017
Mali Yorgunluk: Türkiye İçin Bir Uygulama
F AKBAYIR
Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 399-418, 2021
12021
Avrupa Birliği ile Olan Ticaret Bağımlılığının Türkiye'de Kamu Maliyesine Etkisi (1996-2022)
F Akbayır, B Çeliköz
5. Uluslararası Karadeniz Modern Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 14-27, 2023
2023
MALİ ALAN ÖLÇÜMÜ: TÜRKİYE İÇİN BİR UYGULAMA1
F AKBAYIR, AB YERELİ
Gazi Kitabevi, 2022
2022
Maslow İhtiyaçlar Hiyerarşisi Bağlamında Katma Değer Vergisi Oranlarına İlişkin Yeni Bir Öneri: Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme
F AKBAYIR, A BİŞGİN
Teoride İktisadi, Mali ve Finansal Uygulama ve Anlayışlar, 223-248, 2021
2021
Kredi Derecelendirme Notları - Mali Alan Karşılaştırması: Türkiye İçin Bir Değerlendirme
F AKBAYIR
13. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi, 68, 2020
2020
Mali Reaksiyon Fonksiyonunun Türkiye İçin İncelenmesi: Sınır Eşbütünleşme Testi Yaklaşımı
F AKBAYIR, M ÖZCAN
Ekonomik, Finansal ve Mali Politikaların Uygulamadaki Yansımaları, 137-160, 2020
2020
Kamu Harcamalarının Yaş Piramidine Göre Sınıflandırılması Önerisi: Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme
F AKBAYIR, T BERÇİNTÜRK
Türkiye’nin Güncel Mali Yapısı ve Yönetimi: Usuller, Esaslar Ve Uygulamaları …, 2020
2020
Factors affecting primary balance in Turkey
F Akbayır, AB Yereli
Eskişehir Osmangazi Univ, Fac Education, 2020
2020
Estimating Fiscal Space: An Empirical Study on Turkey
F AKBAYIR, AB YERELİ
34. International Public Finance Conference, 343-346, 2019
2019
Estimating fiscal space: The theoretical framework of Ostry et al. approach
F Akbayir, A Yereli
SOSYOEKONOMI 27 (39), 2019
2019
Türkiye İçin Mali Reaksiyon Fonksiyonu Hesaplaması
F AKBAYIR, AB YERELİ
5. Asoscongress Uluslararası Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu, 209, 2018
2018
A Matter of Economic Balance: Home Consumption Choice
F AKBAYIR, AB YERELİ
2nd International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, 308-309, 2016
2016
Middle-income Trap: A Literature Review
AB YERELİ, F KARASAÇ, F AKBAYIR
The Macrotheme International Conference: Barcelona 2016, 24, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20