Mesut Öztırak
Mesut Öztırak
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Öğretim Görevlisi
esenyurt.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Kurumsal Eğitim Veren Eğitmenlerde Girişimci Kişilik İle İşkoliklik İlişkisi
M Öztırak
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, 2017
22017
Aile Şirketlerinde Dijital Dönüşüm ve Kurucu Kuşakların Yaklaşımları
S Selvitopu, M Öztırak
2021
Pandemi Sürecinde Üniversite Öğrencilerinin İş Yaşamından Beklentilerinin Demografik Özellikler Açısından İncelenmesi
M Öztırak, A Salepçioğlu
ULAKBİM İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2021
2021
Sürdürülebilir Havayolu Ulaşımının Yaratıcı Turizm Üzerindeki Etkisi
TE Oya Işıkçı, Mesut Öztırak
5th International Entrepreneurship and Social Sciences Congress(EMI), 2020
2020
İnsan Kaynakları Yönetiminde Yetenek Yönetiminin Önemi Üzerine Nitel Bir Çalışma
VB Mesut Öztırak
International Journal of Social Sciences 4 (19), 140-151, 2020
2020
Havacılık Sektöründe Uluslararası Pazarlama ve İnovasyon
M Öztırak
İZÜ Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Kongresi, 98, 2020
2020
Endüstri 4.0’ın İstihdama Etkisi: Sivil Havacılık Sektörü Üzerine İnceleme
MGY Simge Selvitopu, Mesut Öztırak, Gülfer Yıldız
International Journal of Social Sciences 4 (19), 1-12, 2020
2020
COVID-19 ve Sanal Organizasyonlar
S Selvitopu, M Öztırak
COVID-19 PANDEMİSİNDE YÖNETİM VE EKONOMİ 1, 149-163, 2020
2020
Reflection of Postmodernism of Airport Administration and Activites
İT Erdal Dursun, Mesut Öztırak, Cankut Aydın
SEVENTH INTERNATIONAL MEDITERRANEAN SOCIAL SCIENCESCONGRESS(MECAS VII), 2019
2019
İşkoliklik ve Girişimci Kişilik Özellikleri: Kurumsal Eğitim Veren Eğitmenler Üzerine Bir Araştırma
BK Mesut Öztırak
The Journal of Academic Science, 2019
2019
Relationship Between Entrepreneurial Personality and Workholism In Institutional Trainers
BK Mesut Öztırak
Business and Management Sciences International , 2017
2017
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–11