Takip et
Burak Oğuzhan Karapınar
Burak Oğuzhan Karapınar
Ondokuz Mayıs Üniversitesinde Öğretim Görevlisi
omu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
A Comparison of Automated Segmentation and Manual Tracing of Magnetic Resonance Imaging to Quantify Lateral Ventricle Volumes
N Acer, B Kamaşak, BO KARAPINAR, E Akkuş Yetkin, F İpekten
Erciyes Medical Journal 44 (2), 148-155, 2022
32022
Estimation of girth of humeral head by measuring the biepicondylar distance: A validity and reliability study
H Yilmaz, BO Karapinar, O Bas, M Emirzeoglu, M Nisari
Annals of Medical Research 31 (3), 254-259, 2024
2024
Structural and Functional Changes in the Brains of Guitarist Musicians: Volumetric, VBM, and Resting State fMRI Study
N Acer, BK Arpaçay, SB Gray, BO Karapınar, F İpekten, L Değirmencioğlu, ...
JOURNAL OF CLINICAL PRACTICE AND RESEARCH 46 (1), 47-57, 2024
2024
To what extent are orally ingested nanoplastics toxic to the hippocampus in young adult rats?
O Baş, H İlhan, H Hancı, H Çelikkan, D Ekinci, M Değermenci, ...
Journal of chemical neuroanatomy 132, 102314, 2023
2023
An atypical anatomical variation of the petrosphenoidal ligament in a newborn cadaver
BO Karapinar, AA Warille, O Baş, M Emirzeoğlu, S Bilgiç
Surgical and Radiologic Anatomy 45 (2), 137-141, 2023
2023
Çocuk ve ergen bireylerde bilgisayarlı tomografi görüntüleri kullanılarak pelvis iskelet parametrelerin yaş ve cinsiyete bağlı değişiminin incelenmesi
BO Karapinar
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 0
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–6