Nuray ÖNDER ÇELİKKANLI
Nuray ÖNDER ÇELİKKANLI
Fizik Eğitimi Araştırma Görevlisi, Gazi Üniversitesi
Verified email at gazi.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Ulusal fen bilimleri ve matematik eğitimi kongrelerindeki fizik eğitimi çalışmalarının içerik analizi
U KANLI, Ç GÜLÇİÇEK, V GÖKSU, N ÖNDER, Ö OKTAY
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 34 (2), 2014
282014
Content Analysis of Physics Education Studies Published in Turkish Science Educatıon Journal from 2004 to 2011
N ÖNDER, Ö OKTAY, F ERASLAN, Ç GÜLÇİÇEK, V GÖKSU, U KANLI, ...
Journal of Turkish Science Education 10 (4), 151-163, 2013
142013
Bitkilerin büyüme gelişme farklılaşma ve hareket fizyolojisi
N Önder, S Yentür
İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Yayınları, İstanbul 975, 414-516, 1999
111999
Bir ortaöğretim kurumunda gerçekleştirilen bilim sergisinin sergide görev alan öğrenciler üzerindeki etkileri
E ŞAHİN, N ÖNDER
Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 8 (2 …, 2014
92014
2011 yılları arasında türk fen eğitimi dergisinde yayınlanan fizik eğitimi çalışmalarının içerik analizi
N Önder, Ö Oktay, F Eraslan, Ç Gülçiçek, V Göksu, U Kanlı, A Eryılmaz, ...
Türk Fen Eğitimi Dergisi 10 (4), 151-163, 2004
72004
Change of Physics Teacher Candidates' Misconceptions on Regular Circular Motion by Time.
HŞ KIZILCIK, N ÖNDER ÇELİKKANLI, B GÜNEŞ
Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science & Mathematics …, 2015
52015
Bitki fizyolojisi labaratuvar kılavuzu
I Öncel, S Üstün, Y Keleş
Ankara: Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 2004
52004
The impacts of a secondary school science exhibition on the students in charge
E Şahin, NÖ Çelikkanlı
Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics …, 2014
42014
Bir Ortaöğretim Kurumunda Gerçekleştirilen Bilim Sergisinin Sergide Görev Alan Öğrenciler Üzerindeki Etkileri
E Sahin, E ŞAHİN, N ÖNDER
Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 8 (2 …, 2014
12014
TÜRKİYE’DEKİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMLARINDAKİ BAĞIMSIZ FİZİK LABORATUVAR DERSLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
HŞ KIZILCIK, V DAMLI, NÖ ÇELİKKANLI
Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi 4 (2), 90-101, 2017
2017
Content Analysis of Physics Education Studies Published in Turkish Science Education Journal from 2004 to 2011
N ÖNDER ÇELİKKANLI, Ö OKTAY, E FUNDA, Ç GÜLÇİÇEK, V GÖKSU, ...
2013
1996 2012 Yillari Arasinda Fizik Öğretiminde Başariya Etki Eden Faktörler Konulu Makalelerin İçerik Analizi Üzerine Bir Araştirma
N ÖNDER ÇELİKKANLI, U KANLI, O TÜRK
Fizik Öğretmen Adaylarının Düzgün Dairesel Hareket Konusundaki Kavram Yanılgılarının Zaman İçinde Değişimi
N ÖNDER ÇELİKKANLI, U KANLI, O TÜRK
Elektriksel Potansiyel Enerji Kavramının Öğretiminde Analojilerledestekli Kavramsal Metinlerin Etkisi
N ÖNDER ÇELİKKANLI, M TAN
Ölçek Doldururken Öğrencilerin Kimlik Verme Ve Vermeme Durumlarının Değerlendirilmesi Fizik Özyeterlik Ölçeği Örneği
N ÖNDER ÇELİKKANLI, M TAN
Fizik I Dersinin Öğretiminde Kullanılabilecek Bağlamlara Yönelik Bir Araştırma
N ÖNDER ÇELİKKANLI, M TAN
Öğrencilerin Newton un 3 Kanununu Günlük Hayata Uyarlama Anlama ve Matematiksel Problemlerde Kullanma Düzeyleri Arasındaki İlişki
N ÖNDER ÇELİKKANLI, M TAN
Farklı Öğrenme Stillerine Sahip Öğrencilerin Fizik Öz Yeterlik İnançları Arasında Anlamlı Bir Fark Var Mıdır
N ÖNDER ÇELİKKANLI, M TAN
A Detailed Lesson Plan Unit of Vector
N ÖNDER ÇELİKKANLI, M TAN
The Physics Teacher Candidates Conceptual Understanding of Some Basic Inroductory Physic Concepts
N ÖNDER ÇELİKKANLI, M TAN
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20