Follow
Gulcin Pulat Gokmen, Prof. Dr.
Title
Cited by
Cited by
Year
Bellek ve Mekan İlişkisi Üzerine Bir Model Önerisi
N Öymen Özak, G Pulat Gökmen
İTÜ dergisi 8 (2), 145-155, 2009
972009
Dar Gelirli Kentlilerin Konut Sorunu ve Soruna Sosyal İçerikli Mekansal Çözüm Arayışları,
G Pulat
Batıkent Konut Üretim Yapı Kooperatifleri Birliği (Kent-Koop) yayını, Volkan …, 1992
561992
Quality Assessment Model for Housing: A Case Study on Outdoor Spaces in Istanbul
A Ozsoy, N Esin Altas, V Ok, G Pulat
Habitat International 20 (2), 163-173, 1996
451996
İstanbul'da Dışa Kapalı Konut Sitelerinin Tasarımında Güvenlik Konusunun İrdelenmesi
E Candaş
İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
272007
Türkiye’de Apartmanlaşma Süreci ve Konut Kültürü
G Pulat Gökmen
Güney Mimarlık, TMMOB Mimarlar Odası Adana Şubesi 5, 12-16, 2011
21*2011
Changes Of Gated Communities In Istanbul
G Pulat Gokmen
Environment, Health, and Sustainable Development, ed. Abdel-Hadi, A., Tolba …, 2010
21*2010
An Evaluation of Urban Transformation Projects
Y Alkışer, Y Dulgeroglu-Yuksel, G Pulat-Gokmen
International Journal of Architectural Research 3, 30-44, 2009
202009
Space Use, Dwelling Layout and Housing Quality: An Example of Low-cost Housing in Istanbul
A Özsoy, G Pulat Gökmen
Housing, Space and Quality of Life, Ed. Garcia-Mira, R., Uzell, D. at all 3 …, 2005
20*2005
Mevsimlik Tarım İşçileri ve Barınma Sorunları
EA Egemen
Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015
162015
Mekan Tasarımında Doğal Işığın Etkileri
D Tezel
İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
162007
Toplu Konutlarda Nitelik Sorunu
Y Dülgeroğlu, S Aydınlı, Z Yılmaz, G Pulat, M Özgünler
TC Başbakanlık Toplu Konut İdaresi. Konut Araştırmaları Dizisi 4, 1-2, 1996
161996
Toplu Konutlarda Davranışsal Verilere Dayalı Nitelik Değerlendirmesi
A Özsoy, N Esin, V Ok, G Pulat
TÜBİTAK bilimsel Araştırma, 1995
151995
Kentsel Mekânın Fiziksel Katmanları, Konut Dokusunun Oluşumu ve Feneryolu Mahallesi’nin “Risk” li Dönüşümü
B Arıkan, G Pulat Gökmen
İdealkent 7 (20), 966-998, 2016
142016
Changing Of Mass Housing Production By The Government In Turkey
YD Yüksel, G Pulat Gokmen
“Changing Housing Markets: Integration and Segmentation“ 21. ENHR (European …, 2009
122009
Alışveriş Merkezlerinin Tasarım Kriterleri Açısından Değerlendirilmesi
Ö Saltan
İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
122007
İstanbul’da Endüstri Yapılarında Gerçekleşen Dönüşümlerin Mekânsal Açıdan İrdelenmesi
D Nart
İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015
112015
Geleceğin Konutu Tasarımlarında Ortaya Çıkan Kavramların Belirlenmesi
N Ak
İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
112006
Çocukların Sanal Ortamlarda Nasıl Mekanlar Tasarladıklarının Araştırılması
A Ayvaz
İTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
102007
Toplu Konutlarda Kullanıcı Memnuniyetinin Değerlendirilmesi, Yerleşmelerde Sosyal Etkileşimin İrdelenmesi
G Pulat
Konut Araştırmaları Sempozyumu 1-2 Temmuz 1993, Konut Araştırmaları Dizisi:1 …, 1996
81996
Konut ve Yakın Çevresinde Kalite Unsuru Olarak Güvenlik Konusu
G Pulat
Mimari ve Kentsel Çevrede Kalite Arayışları Sempozyumu, , İTÜ Çevre ve …, 1995
81995
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20