Follow
Hakan Altınpulluk
Hakan Altınpulluk
Other namesHakan Altinpulluk
Verified email at anadolu.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Determining the trends of using augmented reality in education between 2006-2016
H Altinpulluk
Education and Information Technologies 24 (2), 1089-1114, 2019
1752019
A Theoretical Analysis of MOOCS Types From a Perspective of Learning Theories
M Kesim, H Altinpulluk
Procedia - Social and Behavioral Sciences 186 (2015), 15-19, 2015
1342015
Geçmişten Günümüze Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarında Gerçekleşen Paradigma Değişimleri
H Altınpulluk, M Kesim
Akademik Bilişim, 2015
722015
Nesnelerin interneti teknolojisinin eğitim ortamlarında kullanımı
H ALTINPULLUK
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi 4 (1), 94-111, 2018
662018
Artırılmış gerçekliği anlamak: kavramlar ve uygulamalar
H Altınpulluk
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi 1 (4), 123-131, 2015
592015
Türkiye’deki öğretim üyelerinin covid-19 küresel salgın sürecindeki uzaktan eğitim uygulamalarına ilişkin görüşlerinin incelenmesi
H Altınpulluk
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 41 (1), 53-89, 2021
552021
A systematic review of the tendencies in the use of learning management systems
H Altınpulluk, M Kesım
Turkish Online Journal of Distance Education 22 (3), 40-54, 2021
532021
TÜRKİYE’DE ARTIRILMIŞ GERÇEKLİKLE İLGİLİ HAZIRLANAN TEZLERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ
H ALTINPULLUK
Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama 8 (1), 248-272, 2018
522018
The Classification of Augmented Reality Books: A Literature Review
H Altinpulluk, M Kesim
INTED 2016, 4110-4118, 2016
48*2016
Mobile technologies and augmented reality in open education
G Kurubacak, H Altinpulluk
Igi Global, 2017
402017
The influence of segmented and complete educational videos on the cognitive load, satisfaction, engagement, and academic achievement levels of learners
H Altinpulluk, H Kilinc, M Firat, O Yumurtaci
Journal of Computers in Education 7 (2), 155-182, 2020
382020
The Evolution of MOOCs and a Clarification of Terminology through Literature Review
H Altinpulluk, M Kesim
Proceedings of the European Distance and E-Learning Network (EDEN) 2016 …, 2016
372016
THE EVOLUTION OF MOOCS AND A CLARIFICATION OF TERMINOLOGY THROUGH LITERATURE REVIEW
H Altinpulluk, M Kesim
Proceedings of the European Distance and E-Learning Network (EDEN) 2016 …, 2016
372016
Current Trends in Augmented Reality and Forecasts About the Future
H Altinpulluk
ICERI 2017, 3649, 2017
352017
2010-2019 Yılları Arasında Yayınlanan 21. Yüzyıl Becerileri Araştırmalarının İncelenmesi
H ALTINPULLUK, Y YILDIRIM
Anadolu Journal of Educational Sciences International 11 (1), 438-461, 2021
312021
The usability of augmented reality in open and distance learning systems: A qualitative Delphi study
H Altınpulluk, M Kesim, G Kurubacak
Open Praxis 12 (2), 283-307, 2020
302020
Kitlesel Açık Çevrimiçi Derslerin Kullanımına İlişkin Uzaktan Eğitim Uzmanlarının Görüşleri
E Kesim, H Altınpulluk
Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 5 (4), 2014
29*2014
The future of LMS and personal learning environments
M Kesim, H Altınpulluk
Journal of Procedia–Social and Behavioral Sciences. CY-ICER, 2013
292013
Determining Open Education Related Social Media Usage Trends in Turkey Using a Holistic Social Network Analysis
M Fırat, H Altınpulluk, H Kılınç, K Büyük
Educational Sciences: Theory & Practice 17 (4), 1233–1254, 2017
202017
Discussion forums as a learning material in higher education institutions
H Kilinc, H Altinpulluk
International Journal of Higher Education Pedagogies 2 (1), 1-9, 2021
112021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20