Hakan Altınpulluk
Title
Cited by
Cited by
Year
A Theoretical Analysis of MOOCS Types From a Perspective of Learning Theories
M Kesim, H Altinpulluk
Procedia - Social and Behavioral Sciences 186 (2015), 15-19, 2015
852015
Determining the trends of using augmented reality in education between 2006-2016
H Altinpulluk
Education and Information Technologies 24 (2), 1089-1114, 2019
452019
Geçmişten Günümüze Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarında Gerçekleşen Paradigma Değişimleri
H Altınpulluk, M Kesim
Akademik Bilişim, 2015
352015
The Classification of Augmented Reality Books: A Literature Review
H Altinpulluk, M Kesim
INTED 2016, 4110-4118, 2016
29*2016
Artırılmış gerçekliği anlamak: kavramlar ve uygulamalar
H Altınpulluk
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi 1 (4), 123-131, 2015
272015
TÜRKİYE’DE ARTIRILMIŞ GERÇEKLİKLE İLGİLİ HAZIRLANAN TEZLERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ
H ALTINPULLUK
Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama 8 (1), 248-272, 2018
24*2018
The Evolution of MOOCs and a Clarification of Terminology through Literature Review
H Altinpulluk, M Kesim
Proceedings of the European Distance and E-Learning Network (EDEN) 2016 …, 2016
242016
THE EVOLUTION OF MOOCS AND A CLARIFICATION OF TERMINOLOGY THROUGH LITERATURE REVIEW
H Altinpulluk, M Kesim
Proceedings of the European Distance and E-Learning Network (EDEN) 2016 …, 2016
242016
The future of LMS and personal learning environments
M Kesim, H Altınpulluk
Journal of Procedia–Social and Behavioral Sciences. CY-ICER, 2013
242013
Nesnelerin interneti teknolojisinin eğitim ortamlarında kullanımı
H ALTINPULLUK
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi 4 (1), 94-111, 2018
222018
Mobile technologies and augmented reality in open education
G Kurubacak, H Altinpulluk
Igi Global, 2017
202017
Determining Open Education Related Social Media Usage Trends in Turkey Using a Holistic Social Network Analysis
M Fırat, H Altınpulluk, H Kılınç, K Büyük
Educational Sciences: Theory & Practice 17 (4), 1233–1254, 2017
152017
Kitlesel Açık Çevrimiçi Derslerin Kullanımına İlişkin Uzaktan Eğitim Uzmanlarının Görüşleri
E Kesim, H Altınpulluk
Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 5 (4), 2014
14*2014
Current Trends in Augmented Reality and Forecasts About the Future
H Altinpulluk
ICERI 2017, 3649, 2017
102017
The influence of segmented and complete educational videos on the cognitive load, satisfaction, engagement, and academic achievement levels of learners
H Altinpulluk, H Kilinc, M Firat, O Yumurtaci
Journal of Computers in Education 7 (2), 155-182, 2020
62020
Türkiye’deki öğretim üyelerinin COVID-19 küresel salgın sürecindeki uzaktan eğitim uygulamalarına ilişkin görüşlerinin incelenmesi
H Altınpulluk
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 41 (1), 53-89, 2021
52021
Türkiye ve Çin'deki açık ve uzaktan öğrenme sistemlerinin ve ders malzemelerinin karşılaştırılması: Anadolu Üniversitesi ve Şanghay Açık Üniversitesi örneği.
H Altınpulluk
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi (AUAd) 2 (4), 22-36, 2016
52016
The usability of augmented reality in open and distance learning systems: A qualitative Delphi study
H Altınpulluk, M Kesim, G Kurubacak
Open Praxis 12 (2), 283-307, 2020
42020
Video Oyunların Eğitim Araştırmalarında Kullanımı: Bir Sistematik Tarama
H ALTINPULLUK
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 21 (1), 185-212, 2021
32021
2010-2019 Yılları Arasında Yayınlanan 21. Yüzyıl Becerileri Araştırmalarının İncelenmesi
H ALTINPULLUK, Y YILDIRIM
Anadolu Journal of Educational Sciences International 11 (1), 438-461, 2021
2*2021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20