Hakan Altınpulluk
Title
Cited by
Cited by
Year
A Theoretical Analysis of MOOCS Types From a Perspective of Learning Theories
M Kesim, H Altinpulluk
Procedia - Social and Behavioral Sciences 186 (2015), 15-19, 2015
712015
Determining the trends of using augmented reality in education between 2006-2016
H Altinpulluk
Education and Information Technologies 24 (2), 1089-1114, 2019
402019
Geçmişten Günümüze Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarında Gerçekleşen Paradigma Değişimleri
H Altınpulluk, M Kesim
Akademik Bilişim, 2015
342015
Artırılmış gerçekliği anlamak: kavramlar ve uygulamalar
H Altınpulluk
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi 1 (4), 123-131, 2015
272015
The Classification of Augmented Reality Books: A Literature Review
H Altinpulluk, M Kesim
INTED 2016, 4110-4118, 2016
26*2016
The Evolution of MOOCs and a Clarification of Terminology through Literature Review
H Altinpulluk, M Kesim
Proceedings of the European Distance and E-Learning Network (EDEN) 2016 …, 2016
242016
THE EVOLUTION OF MOOCS AND A CLARIFICATION OF TERMINOLOGY THROUGH LITERATURE REVIEW
H Altinpulluk, M Kesim
Proceedings of the European Distance and E-Learning Network (EDEN) 2016 …, 2016
242016
The future of LMS and personal learning environments
M Kesim, H Altınpulluk
Journal of Procedia–Social and Behavioral Sciences. CY-ICER, 2013
222013
TÜRKİYE’DE ARTIRILMIŞ GERÇEKLİKLE İLGİLİ HAZIRLANAN TEZLERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ
H ALTINPULLUK
Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama 8 (1), 248-272, 2018
19*2018
Nesnelerin interneti teknolojisinin eğitim ortamlarında kullanımı
H ALTINPULLUK
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi 4 (1), 94-111, 2018
172018
Mobile technologies and augmented reality in open education
G Kurubacak, H Altinpulluk
Igi Global, 2017
152017
Determining Open Education Related Social Media Usage Trends in Turkey Using a Holistic Social Network Analysis
M Fırat, H Altınpulluk, H Kılınç, K Büyük
Educational Sciences: Theory & Practice 17 (4), 1233–1254, 2017
122017
Kitlesel Açık Çevrimiçi Derslerin Kullanımına İlişkin Uzaktan Eğitim Uzmanlarının Görüşleri
E Kesim, H Altınpulluk
Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 5 (4), 2014
11*2014
The influence of segmented and complete educational videos on the cognitive load, satisfaction, engagement, and academic achievement levels of learners
H Altinpulluk, H Kilinc, M Firat, O Yumurtaci
Journal of Computers in Education 7 (2), 155-182, 2020
62020
Current Trends in Augmented Reality and Forecasts About the Future
H Altinpulluk
ICERI 2017, 3649, 2017
62017
Türkiye ve Çin'deki açık ve uzaktan öğrenme sistemlerinin ve ders malzemelerinin karşılaştırılması: Anadolu Üniversitesi ve Şanghay Açık Üniversitesi örneği.
H Altınpulluk
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi (AUAd) 2 (4), 22-36, 2016
52016
The Usability of Augmented Reality in Open and Distance Learning Systems: A Qualitative Delphi Study.
H Altinpulluk, M Kesim, G Kurubacak
Open Praxis 12 (2), 283-307, 2020
32020
MoBip Project: To Raise Awareness about Bipolar Disorder through an 3D Pop-Up Book
H Altinpulluk, G Eby
M-Health Innovations for Patient-Centered Care, 147-169, 2016
22016
Methodological Evaluation of the Use of ICTs in Mixed Method Research in Education
M FIRAT, H ALTINPULLUK, H KILINÇ
Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi 8 (4), 1365-1376, 2020
1*2020
Innovative Learning Approach in the 21st Century: Personal Learning Environments
H Altinpulluk
Handbook of Research on Learning in the Age of Transhumanism, 205-223, 2019
12019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20