Hakan Altınpulluk
Title
Cited by
Cited by
Year
A Theoretical Analysis of MOOCS Types From a Perspective of Learning Theories
M Kesim, H Altinpulluk
Procedia - Social and Behavioral Sciences 186 (2015), 15-19, 2015
532015
Geçmişten Günümüze Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarında Gerçekleşen Paradigma Değişimleri
H Altınpulluk, M Kesim
Akademik Bilişim, 2015
222015
The future of LMS and personal learning environments
M Kesim, H Altınpulluk
Journal of Procedia–Social and Behavioral Sciences. CY-ICER, 2013
212013
The Classification of Augmented Reality Books: A Literature Review
H Altinpulluk, M Kesim
INTED 2016, 4110-4118, 2016
19*2016
Artırılmış gerçekliği anlamak: kavramlar ve uygulamalar
H Altınpulluk
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi 1 (4), 123-131, 2015
132015
Determining the trends of using augmented reality in education between 2006-2016
H Altinpulluk
Education and Information Technologies 24 (2), 1089-1114, 2019
122019
Mobile technologies and augmented reality in open education
G Kurubacak, H Altinpulluk
Igi Global, 2017
122017
The Evolution of MOOCs and a Clarification of Terminology through Literature Review
H Altinpulluk, M Kesim
Proceedings of the European Distance and E-Learning Network (EDEN) 2016 …, 2016
122016
THE EVOLUTION OF MOOCS AND A CLARIFICATION OF TERMINOLOGY THROUGH LITERATURE REVIEW
H Altinpulluk, M Kesim
Proceedings of the European Distance and E-Learning Network (EDEN) 2016 …, 2016
122016
Nesnelerin interneti teknolojisinin eğitim ortamlarında kullanımı
H ALTINPULLUK
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi 4 (1), 94-111, 2018
112018
Kitlesel Açık Çevrimiçi Derslerin Kullanımına İlişkin Uzaktan Eğitim Uzmanlarının Görüşleri
E Kesim, H Altınpulluk
Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 5 (4), 2014
9*2014
Türkiye’de Artırılmış Gerçeklikle İlgili Hazırlanan Tezlerin Bibliyometrik Analiz Yöntemiyle İncelenmesi
H Altınpulluk
Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama 8 (1), 248-272, 2018
82018
Determining Open Education Related Social Media Usage Trends in Turkey Using a Holistic Social Network Analysis
M Fırat, H Altınpulluk, H Kılınç, K Büyük
Educational Sciences: Theory & Practice 17 (4), 1233–1254, 2017
62017
Current Trends in Augmented Reality and Forecasts About the Future
H Altinpulluk
ICERI 2017, 3649, 2017
42017
Türkiye ve Çin'deki açık ve uzaktan öğrenme sistemlerinin ve ders malzemelerinin karşılaştırılması: Anadolu Üniversitesi ve Şanghay Açık Üniversitesi örneği.
H Altınpulluk
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi (AUAd) 2 (4), 22-36, 2016
22016
MoBip Project: To Raise Awareness about Bipolar Disorder through an 3D Pop-Up Book
H Altinpulluk, G Eby
M-Health Innovations for Patient-Centered Care, 147-169, 2016
22016
The influence of segmented and complete educational videos on the cognitive load, satisfaction, engagement, and academic achievement levels of learners
H Altinpulluk, H Kilinc, M Firat, O Yumurtaci
Journal of Computers in Education, 1-28, 2019
12019
Innovative Learning Approach in the 21st Century: Personal Learning Environments
H Altinpulluk
Handbook of Research on Learning in the Age of Transhumanism, 205-223, 2019
12019
Examination of Lifelong Learners' Preferences for Learning Materials and Methods within the Context of Various Demographic Characteristics
H Altınpulluk, H Kılınç, M Fırat
European Journal of Teaching and Education 2 (1), 148-154, 2020
2020
Sub-Dimensions in the Management of Open and Distance Learning
H Altinpulluk
Utilizing Technology, Knowledge, and Smart Systems in Educational …, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20