Follow
ZERRİN FIRAT
ZERRİN FIRAT
Bursa Uludağ Üniversitesi
Verified email at uludag.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Akademisyenlerin çalışma yaşamı ve kariyer sorunları
M Aytaç, S Aytaç, Z Fırat, N Bayram, A Keser
Uludağ Üniversitesi Araştırma Fonu İşletme Müdürlüğü, Proje 99, 29, 2001
1232001
Kentsel mekândaki değişimler ve kişilerin konut tercihleri: Bursa örneği
EK Tosun, Z Fırat
Business and Economics Research Journal 3 (1), 173-195, 2012
742012
Kayıtdışı Ekonomide Vergi ve Sosyal Güvenlik Açısından Denetim Olgusu (Perakende Sektörü-Bursa Alan Uygulaması)
E Koban, Z Fırat
ISGUC The Journal of Industrial Relations and Human Resources 9 (1), 148-187, 2007
282007
İnsan Kaynakları Yönetiminin İş Güvenliği'ne Yaklaşımı
ÖZ FIRAT
Paradoks Ekonomi Sosyoloji ve Politika Dergisi 4 (1), 1-6, 2008
262008
İstihdam Hizmetlerinin Değişen Yapısı ve Özel İstihdam Büroları
YZ Fırat
Endüstri Đlişkileri Đnsan Kaynakları Dergisi 5 (2), 2001
19*2001
KÜRESEL REKABETTE LOJİSTİK OLGUSUNDA YENİ YAKLAŞIMLAR VE TÜRKİYE’DE LOJİSTİK HİZMET SUNAN İŞLETMELERİN YAPISAL ÖZELLİKLERİ
E Koban, Z Fırat, HY Keser
Öneri Dergisi 8 (31), 113-124, 2009
172009
İş ve İşçi Bulma Kurumu'ndan İŞKUR'a-İşe Yerleştirme Hizmetleri
ZY FIRAT
ISGUC The Journal of Industrial Relations and Human Resources 5 (2), 2003
122003
Üniversitelerde Düzenlenen İstihdam Fuarları ve İstihdam Haftası
ZY FIRAT
ISGUC The Journal of Industrial Relations and Human Resources 1 (1), 1999
121999
Uludağ Üniversitesi Meslek Yüksekokullarında okuyan öğrencilerin çalışma hayatından beklentileri üzerine bir değerlendirme
ZY FIRAT, Ö Nilgün
ISGUC The Journal of Industrial Relations and Human Resources 5 (1), 2003
112003
Çalışma psikolojisi yazınında güncel bir konu: İş/yaşam doyumu tartışması ve celalabat’ta (kırgızistan) iki üniversite’de uygulama. III
A Keser, ZY Fırat
Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, 2005
72005
Yeni Bir Meslek: Bireysel Emeklilik Aracıları
ZY FIRAT
ISGUC The Journal of Industrial Relations and Human Resources 5 (2), 2003
72003
Küreselleşme sürecinde devletin değişen fonksiyonları ve sosyal hizmetlerin yeri
ZY FIRAT
ISGUC The Journal of Industrial Relations and Human Resources 3 (1), 2001
62001
Cam tavan sendromunun Bursa’daki kadın serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirler üzerine etkisi
E Güler
PQDT-Global, 2019
42019
Perakende Sektöründe Kayıtlı–Kayıt Dışı Faaliyetlerin Bursa Özelinde Karşılaştırmalı Analizi
E Koban, Z Fırat, E Selimoğlu
Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Derneği (AMPD) Bilimsel Araştırma …, 2005
42005
İş ve İşçi Bulma Kurumu’ndan İŞKUR’a-İşe Yerleştirme Hizmetleri
Z Yöney Fırat
İş, Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi 5 (2), 2003
42003
İşletmelerde yeşil pazarlama anlayışı ve çevresel muhasebe ilişkisi: Yeşil yıldızlı otel işletmeleri üzerine araştırma
S Aslanlı
PQDT-Global, 2019
32019
İstihdam Politiklarının Oluşturulmasında İşkur’un Etkinliği ve Özel İstihdam Kurumları
Z Fırat
Paradoks Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi 14 (1), 31-44, 2018
32018
Hayat Boyu Eğitim Sağlanmasında Yerel Yönetimin Katkılarının Kadın Açısından Önemi ve Bursa Açısından Değerlendirme
Z Fırat
Paradoks, Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi 14 (1), 59-72, 2018
22018
İstihdam Hizmetlerinin Değişen Yapısı ve Özel İstihdam Büroları
Z YÖNEY FIRAT
Endüstri İlişleri ve İnsan Kaynakları Dergisi 3 (1), 2001
22001
İstihdam politikalarının oluşturulmasında İş ve İşçi Bulma Kurumu'nun etkinliği'Küreselleşme sürecinde istihdam kurumları'
Z Fırat
Uludağ Üniversitesi, 1997
21997
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20