Follow
Prof. Dr. Erkan IŞIĞIÇOK
Prof. Dr. Erkan IŞIĞIÇOK
Bursa Uludağ Üniversitesi
Verified email at uludag.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Zaman serilerinde nedensellik çözümlemesi: Türkiye'de para arzı ve enflasyon üzerine amprik bir araştırma
E Işığıçok
Uludağ Üniversitesi Basımevi, 1994
2051994
Performans ölçümü, yönetimi ve istatistiksel analizi
E IŞIĞIÇOK
Istanbul University Econometrics and Statistics e-Journal, 1-23, 2008
1772008
Toplam kalite yönetimi bakış açısıyla istatistiksel kalite kontrol
E Işığıçok
Ezgi Kitabevi Yayınları, 2012
632012
Bebeklerin doğum ağırlıklarını ve boylarını etkileyen faktörlerin lojistik regresyon analizi ile araştırılması
E Işığıçok
VI. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Mayıs, 2003
602003
Magnetism of shopping malls on young Turkish consumers
T Vural Arslan, F Senkal Sezer, E Isigicok
Young consumers 11 (3), 178-188, 2010
552010
Türkiye’de gelir dağılımı ve 1987-1994 gelir dağılımı araştırmalarının karşılaştırmalı bir analizi
E Işığıçok
Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 16 (1), 6-18, 1998
531998
Altı Sigma kara kuşaklar için hipotez testleri yol haritası
E Işığıçok
Sigma Center Yönetim Sistemleri, 2005
45*2005
Türkiye’de Enflasyon’un Varyansının ARCH ve GARCH Modelleri İle Tahmini
E Işığıçok
Uludağ Üniversitesi İİ BF Dergisi 17 (2), 17, 1999
251999
Forecasting and technical comparison of inflation in Turkey with box-jenkins (ARIMA) models and the artificial neural network
E Işığıçok, R Öz, S Tarkun
Research Anthology on Artificial Neural Network Applications, 1194-1216, 2022
192022
Kişisel gelir dağılımındaki eşitsizliği belirlemede kullanılan istatistiksel ölçüler
E Işığıçok
Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 14 (1-2 …, 1993
131993
Mükemmelliğe Giden Yolda Altı Sigma TÖAİK (DMAIC) Modeli
E Işığıçok
Altı Sigma Yalın Konferansları, 09-11, 2008
12*2008
Seçim döneminde ekonomik ve siyasi duruma ilişkin beklentiler: Bursa uygulaması
D Murat, E Işığıçok
Türkiye Ekonometri ve İstatistik Kongresi, 27-25, 2007
11*2007
Gelir eşitsizlik ölçüleri ve Türkiye'de gelir dağılımı
E Işığıçok
Uludağ Üniversitesi, 1989
11*1989
100 soruda altı sigma
E Işığıçok
Marmara Kitabevi Yayınları, 2011
102011
Toplam Kalite Yönetimi Bakış Açısıyla İstatistiksel Kalite Kontrol
E IŞIĞIÇOK
Ezgi Kitabevi Yayınları, Bursa, 2004
102004
Değişkenler arasındaki ilişkilerin araştırılmasında nedensellik testleri ve bir uygulama denemesi
E Işığıçok
Uludağ Üniversitesi, 1993
101993
Toplam Kalite Bakış Açısıyla İstatistiksel Kalite Kontrol
E IŞIĞIÇOK
Ezgi Kitabevi, Bursa, 2004
52004
Şans oyunlarına ilişkin bir araştırma
E IŞIĞIÇOK
Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 22 (1 …, 2003
52003
Statistical analysis of Bursa Nilüfer Creek's water quality parameters for period of 2002-2010
ID Yolcu, F Karaer, E Isigiçok, EA Albek
Journal of Environmental Protection 3, 956, 2012
42012
İstatistiksel Bakış, Marmara Kitapevi
E IŞIĞIÇOK
Bursa, 2007
42007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20