Şengül Anagün
Şengül Anagün
ogu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
İlköğretim beşinci sınıf fen ve teknoloji dersinde bilimsel süreç becerilerinin geliştirilmesi
SŞ Anagün, Ş Yaşar
752009
Sınıf öğretmenlerinin fen ve teknoloji dersi ödev sürecine ilişkin görüşleri
A Ersoy, ŞS Anagün
Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 3 (1 …, 2009
532009
İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinde yapılandırmacı öğrenme yoluyla fen okuryazarlığının geliştirilmesi: Bir eylem araştırması
ŞS Anagün
Anadolu Üniversitesi, 2008
442008
PISA 2006 sonuçlarına göre öğretme-öğrenme süreci değişkenlerinin öğrencilerin fen okuryazarlıklarına etkisi
ŞS Anagün
Eğitim ve Bilim 36 (162), 2011
392011
Öğretmen adaylarına yönelik 21. yüzyıl becerileri yeterlilik algıları ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması
ŞS AYGÜN, N ATALAY, Z KILIÇ, S YAŞAR
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 40 (40), 160-175, 2016
372016
Teachers' Perceptions about the Relationship between 21st Century Skills and Managing Constructivist Learning Environments.
SS Anagün
International Journal of Instruction 11 (4), 825-840, 2018
342018
İlköğretim öğrencilerinin fen ve teknoloji dersinde öğrendiklerini günlük yaşamlarında kullanım düzeyleri. 9
ŞS Anagün, O Ağır, E Kaynaş
Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu. Elazığ: Fırat Üniversitesi …, 2010
312010
Developing scientific process skills at science and technology course in fifth grade students
ŞS Anagün, Ş Yaşar
İlköğretim Online 8 (3), 843-865, 2009
232009
Teaching nature of science by explicit approach to the preservice elementary science teachers
P Yalçinoğlu, ŞS Anagün
Elementary Education Online 11 (1), 2012
202012
Reliability and validity studies of the science and technology course scientific attitude scale
Ş Yaşar, ŞS Anagün
Journal of Turkish Science Education 6 (2), 43-54, 2009
202009
Sınıf Öğretmenlerinin Fen ve Teknoloji Dersi Öğretme-Öğrenme Sürecine İlişkin İnançlarının Yapılandırmacılık Açısından İncelenmesi.
ŠES Anagün, P YalçinoĞLu, A Ersoy
Journal of Theoretical Educational Science/Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 5 (1), 2012
192012
Sınıf öğretmeni adaylarının fen öğretiminde okul dışı öğrenme hakkındaki görüşleri
Y Ay
172015
Sınıf Öğretmeni Adayları Fen Bilimleri Öğretim Programını Uygulamaya Hazır mı?
ŞS Anagün
152015
Eğitimde ölçme ve değerlendirme
S Baştürk, A Ustaoğlu, BK Doruk, B Aytaç, B Yiğit, C Tüysüz, E Tatar, ...
Nobel Yayınları, 2014
152014
Eğitimde performans değerlendirme süreci ve insan kaynakları yönetiminde kullanılan performans değerlendirme yöntemleri
ŞS Anagün
Anadolu Üniversitesi, 2002
152002
Fen bilimleri öğretimi
ŞS Anagün, N Duban
Anı Yayıncılık, 2016
132016
Kırsal alanlarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımına ilişkin görüşleri
N Atalay, Ş Anagün
Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi 2 (3), 9-27, 2014
122014
Yapılandırmacı öğrenme ortamlarının düzenlenmesinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri
B Acat, H Anılan, Ş Anagün
VI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Eskişehir: Anadolu …, 2007
122007
The Turkish adaptation study results of constructivist learning environments scale: Confirmatory factor analysis results
ŞS Anagün, H Anılan
Procedia-Social and Behavioral Sciences 2 (2), 1482-1487, 2010
112010
Ortaöğretim öğrencilerinin meslek seçimi ve üniversite tercihlerine ilişkin görüşleri (Eskişehir örneği)
H Anılan, F Çemrek, ŞS Anagün
E-journal of World Sciences Academy 3 (2), 238-249, 2008
112008
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20