Şengül Anagün
Şengül Anagün
ogu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
İlköğretim beşinci sınıf fen ve teknoloji dersinde bilimsel süreç becerilerinin geliştirilmesi
SŞ Anagün, Ş Yaşar
792009
Sınıf öğretmenlerinin fen ve teknoloji dersi ödev sürecine ilişkin görüşleri
A Ersoy, ŞS Anagün
Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 3 (1 …, 2009
542009
İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinde yapılandırmacı öğrenme yoluyla fen okuryazarlığının geliştirilmesi: Bir eylem araştırması
ŞS Anagün
Anadolu Üniversitesi, 2008
462008
Öğretmen adaylarına yönelik 21. yüzyıl becerileri yeterlilik algıları ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması
ŞS AYGÜN, N ATALAY, Z KILIÇ, S YAŞAR
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 40 (40), 160-175, 2016
432016
PISA 2006 sonuçlarına göre öğretme-öğrenme süreci değişkenlerinin öğrencilerin fen okuryazarlıklarına etkisi
ŞS Anagün
Eğitim ve Bilim 36 (162), 2011
392011
Teachers' Perceptions about the Relationship between 21st Century Skills and Managing Constructivist Learning Environments.
SS Anagün
International Journal of Instruction 11 (4), 825-840, 2018
382018
İlköğretim öğrencilerinin fen ve teknoloji dersinde öğrendiklerini günlük yaşamlarında kullanım düzeyleri. 9
ŞS Anagün, O Ağır, E Kaynaş
Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu. Elazığ: Fırat Üniversitesi …, 2010
312010
Developing scientific process skills at science and technology course in fifth grade students
ŞS Anagün, Ş Yaşar
Elementary Education Online 8 (3), 2009
232009
Reliability and validity studies of the science and technology course scientific attitude scale
Ş Yaşar, ŞS Anagün
Journal of Turkish Science Education 6 (2), 43-54, 2009
222009
Teaching nature of science by explicit approach to the preservice elementary science teachers
P Yalçinoğlu, ŞS Anagün
Elementary Education Online 11 (1), 2012
202012
Sınıf Öğretmenlerinin Fen ve Teknoloji Dersi Öğretme-Öğrenme Sürecine İlişkin İnançlarının Yapılandırmacılık Açısından İncelenmesi.
ŠES Anagün, P YalçinoĞLu, A Ersoy
Journal of Theoretical Educational Science/Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 5 (1), 2012
202012
Sınıf öğretmeni adaylarının fen öğretiminde okul dışı öğrenme hakkındaki görüşleri
Y Ay
172015
Sınıf Öğretmeni Adayları Fen Bilimleri Öğretim Programını Uygulamaya Hazır mı?
ŞS Anagün
152015
Eğitimde ölçme ve değerlendirme
S Baştürk, A Ustaoğlu, BK Doruk, B Aytaç, B Yiğit, C Tüysüz, E Tatar, ...
Nobel Yayınları, 2014
152014
Eğitimde performans değerlendirme süreci ve insan kaynakları yönetiminde kullanılan performans değerlendirme yöntemleri
ŞS Anagün
Anadolu Üniversitesi, 2002
152002
Fen bilimleri öğretimi
ŞS Anagün, N Duban
Anı Yayıncılık, 2016
132016
Kırsal alanlarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımına ilişkin görüşleri
N Atalay, Ş Anagün
Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi 2 (3), 9-27, 2014
122014
Yapılandırmacı öğrenme ortamlarının düzenlenmesinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri
B Acat, H Anılan, Ş Anagün
VI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Eskişehir: Anadolu …, 2007
122007
The Turkish adaptation study results of constructivist learning environments scale: Confirmatory factor analysis results
ŞS Anagün, H Anılan
Procedia-Social and Behavioral Sciences 2 (2), 1482-1487, 2010
112010
Ortaöğretim öğrencilerinin meslek seçimi ve üniversite tercihlerine ilişkin görüşleri (Eskişehir örneği)
H Anılan, F Çemrek, ŞS Anagün
E-journal of World Sciences Academy 3 (2), 238-249, 2008
112008
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20