Şengül Anagün
Şengül Anagün
Verified email at ogu.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
İlköğretim beşinci sınıf fen ve teknoloji dersinde bilimsel süreç becerilerinin geliştirilmesi
SŞ Anagün, Ş Yaşar
842009
Öğretmen adaylarına yönelik 21. yüzyıl becerileri yeterlilik algıları ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması
ŞS AYGÜN, N ATALAY, Z KILIÇ, S YAŞAR
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 40 (40), 160-175, 2016
672016
Sınıf öğretmenlerinin fen ve teknoloji dersi ödev sürecine ilişkin görüşleri
A Ersoy, ŞS Anagün
Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 3 (1 …, 2009
592009
Teachers' Perceptions about the Relationship between 21st Century Skills and Managing Constructivist Learning Environments.
SS Anagün
International Journal of Instruction 11 (4), 825-840, 2018
562018
Fen eğitiminde argümantasyon odaklı öğretimin öğrencilerin karar verme ve problem çözme becerilerine etkisi
N Kardeş
ESOGÜ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2013
482013
İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinde yapılandırmacı öğrenme yoluyla fen okuryazarlığının geliştirilmesi: Bir eylem araştırması
ŞS Anagün
Anadolu Üniversitesi, 2008
462008
PISA 2006 sonuçlarına göre öğretme-öğrenme süreci değişkenlerinin öğrencilerin fen okuryazarlıklarına etkisi
ŞS Anagün
Eğitim ve Bilim 36 (162), 2011
422011
İlköğretim öğrencilerinin fen ve teknoloji dersinde öğrendiklerini günlük yaşamlarında kullanım düzeyleri. 9
ŞS Anagün, O Ağır, E Kaynaş
Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu. Elazığ: Fırat Üniversitesi …, 2010
342010
Developing scientific process skills at science and technology course in fifth grade students
ŞS Anagün, Ş Yaşar
Elementary Education Online 8 (3), 2009
262009
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ FEN ÖĞRETİMİNDE OKUL DIŞI ÖĞRENME HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ.
Y Ay, ŞS ANAGÜN, ZM DEMİR
Electronic Turkish Studies 10 (15), 2015
242015
Reliability and validity studies of the science and technology course scientific attitude scale
Ş Yaşar, ŞS Anagün
Journal of Turkish Science Education 6 (2), 43-54, 2009
222009
Sınıf Öğretmenlerinin Fen ve Teknoloji Dersi Öğretme-Öğrenme Sürecine İlişkin İnançlarının Yapılandırmacılık Açısından İncelenmesi.
ŠES Anagün, P YalçinoĞLu, A Ersoy
Journal of Theoretical Educational Science/Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 5 (1), 2012
212012
The impact of teaching-learning process variables to the students' scientific literacy levels based on PISA 2006 results
Ş ANAGÜN
212011
Teaching nature of science by explicit approach to the preservice elementary science teachers
P Yalçinoğlu, ŞS Anagün
Elementary Education Online 11 (1), 2012
192012
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARI FEN BİLİMLERİ ÖĞRETİM PROGRAMINI UYGULAMAYA HAZIR MI?
ŞS ANAGÜN, Z KILIÇ, N ATALAY, S YAŞAR
Electronic Turkish Studies 10 (11), 2015
182015
Eğitimde performans değerlendirme süreci ve insan kaynakları yönetiminde kullanılan performans değerlendirme yöntemleri
ŞS Anagün
Anadolu Üniversitesi, 2002
172002
Fen bilimleri öğretimi
ŞS Anagün, N Duban
Anı Yayıncılık, 2016
162016
Kırsal alanlarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımına ilişkin görüşleri
N Atalay, Ş Anagün
Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi 2 (3), 9-27, 2014
152014
Yapılandırmacı öğrenme ortamlarının düzenlenmesinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri
B Acat, H Anılan, Ş Anagün
VI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Eskişehir: Anadolu …, 2007
132007
Eğitimde ölçme ve değerlendirme
S Baştürk, A Ustaoğlu, BK Doruk, B Aytaç, B Yiğit, C Tüysüz, E Tatar, ...
Nobel Yayınları, 2014
122014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20