Fatih Apaydin
Title
Cited by
Cited by
Year
Effect of mechanical activation on carbothermal reduction of chromite with graphite
F Apaydin, A Atasoy, K Yildiz
Canadian Metallurgical Quarterly 50 (2), 113-118, 2011
172011
Formation of SrTiO3 in mechanically activated SrCO3–TiO2 system
TT Parlak, F Apaydin, K Yildiz
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 127 (1), 63-69, 2017
132017
The effect of CuO on the grain growth of ZnO
F Apaydin, HÖ Toplan, K Yildiz
Journal of materials science 40 (3), 677-682, 2005
132005
Effects of Mechanical Activation on the Structure of Nickeliferous Laterite.
T Tunç, F Apaydin, K Yildiz
Acta Physica Polonica, A. 123 (2), 2013
122013
Structural alterations and thermal behaviour of mechanically activated alunite ore
T Tunç, F Apaydin, K Yildiz
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 118 (2), 883-889, 2014
82014
Effect of mechanical activation on manganese extraction from manganese carbonate ore in acidic media
VM Yilmaz, F Apaydin
NISCAIR-CSIR, India, 2014
62014
Phase and Morphological Evaluation of Mechanically Activated Sintered YAG Powders
KE Öksüz, F Apaydın, AE Bozdağ, M Çevik, A Özer
Procedia Materials Science 11, 44-48, 2015
22015
Low temperature formation of barium titanate in solid state reaction by mechanical activation of BaCO3 and TiO2
F Apaydin, TT Parlak, K Yıldız
Materials Research Express 6 (12), 126330, 2020
2020
Nadir Toprak Elementi İlaveli ZnO-Esaslı Varistörlerin Elektriksel Özelliklerinin Karşılaştırılması
F APAYDIN, A Çelik, Y Çelik
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 6 (2), 2019
2019
Metalurji ve malzeme mühendisliği bölümü laboratuvar imkanlarının iyileştirilmesi
N Özbay, N Açıkbaş, M Alaf, Ş Avcı, A Çelik, F Apaydın
2018
Comparison of properties of basic refractory bricks which use in rotary kiln of cement industry
F Apaydın, K Kaya
Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 21 (5), 1088-1094, 2017
2017
Çimento döner fırınlarında kullanılan bazik refrakter tuğlaların özelliklerinin karşılaştırılması
F Apaydın, K Kaya
Sakarya University Journal of Science 21 (5), 1088-1094, 2017
2017
Malahit Cevherinin Amonyum Nitrat ile Liç Edilmesine Mekanik Aktivasyonun Ektisinin İncelenmesi
M AKÇAY, F APAYDIN
Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 17 (2), 717-726, 2017
2017
Investigation of the Effect of Mechanical Activation on the Leaching of Malachite Ore with Ammonium Nitrate
FA Mustafa AKÇAY
Afyon Kocatepe University Journal of Science and Engineering 17 (2), 717-726, 2017
2017
Formation of Al-Ti-B Phases for Grain Refinement of Al Alloys Produced by High Energy Ball Milling
M Arikoğlu, F Apaydın, A Özer
Materials Science Forum 907, 188-192, 2017
2017
Investigation of carbothermal reduction of mechanically activated chromite with thermal analysis
F Apaydin, K Yildiz
TANGER Ltd., 2014
2014
Batı Karadeniz gemi inşa ve entegre sanayii sektör analizi
M Gündoğan, S Karayılmazlar, H Küçükönder, F Apaydın, MS Ceyhan, ...
Bartın Üniversitesi, 2013
2013
Karbonatlı mangan cevherinin izotermal olmayan dekompozisyon kinetiği
K Yıldız, F Apaydın
Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 16 (1), 1-5, 2012
2012
The non-isothermal kinetics of decomposition of manganese carbonate ore
K Yıldız, F Apaydın
Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi; Cilt 16, Sayı 1 (2012), 2012
2012
Mekanik aktive edilmiş kromitin grafitle karbotermal redüksiyon kinetiği
K Yıldız
Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 15 (1), 17-22, 2011
2011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20