Follow
recep volkan öner
recep volkan öner
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
Verified email at hbv.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Türkiye’de hegemonik erkeklik: Medyada ve hukukta izler, dönüşümler ve olasılıklar
A Şimşek, RV Öner
Global Media Journal T, 2015
242015
Kentli haklarına karşı şehir hakkı: Farklılıklar, benzerlikler ve eğilimler
RV Öner, F Osmanoğulları
Emek Araştırma Dergisi (GEAD) 8 (11), 75-98, 2017
202017
Romani people and the ‘right to the city’: Gentrification in Fevzipasa, Canakkale, Turkey
RV Öner, AA Şimşek
Discrimination 1 (1), 49-64, 2017
62017
Yer Markacılığı Bağlamında Üniversite Öğrencilerinin Beş Boyutlu Şehir Markası Algısı: İzmir Örneği, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım …
RV Öner
Yüksek Lisans Tezi, 2014
42014
Sosyal Haklardan Şehir Hakkına: Barış Bıçakçı Eserleri Üzerine Bir inceleme
AA Şimşek, RV Öner
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 74 (1), 135-161, 2019
12019
Erken Cumhuriyet Döneminde Türk Modernleşmesi, Gündelik Hayat ve Sinema İlişkisine Lefebvreci Bir Bakış.
E GÜNGÖR KILIÇ, RV ÖNER
Journal of Communication Theory & Research/Iletisim Kuram ve Arastirma …, 2023
2023
SOSYAL HAKLARDAN ŞEHİR HAKKINA: BARIŞ BIÇAKÇI ESERLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME.
ÜA Aslı Şimşek, RV Öner
Ankara University SBF Journal/Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 74 (1), 2019
2019
Erken Cumhuriyet Döneminde Türk Modernleşmesi, Gündelik Hayat ve Sinema İlişkisine Lefebvreci Bir Bakış
EG Kılıç, RV Öner
İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 36-59, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–8