ozana ural
ozana ural
Marmara Üniversitesi
Doğrulanmış e-posta adresi yok - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Türkiye’de okul öncesi eğitimin dünü ve bugünü
O Ural, O Ramazan
Türkiye’de okul öncesi eğitim ve ilköğretim sistemi temel sorunlar ve çözüm …, 2007
942007
Okul öncesi dönemdeki çocukların bağlanma biçimleri ile sosyal yetkinlik ve duygu düzenleme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi
U Ozana, G Güven, T Sezer, K Azkeskin, E YILMAZ
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2015
532015
Attidues of graduate students toward distance education, educational technologies and independent learning
U Ozana
Turkish Online Journal of Distance Education 8 (4), 34-43, 2007
522007
Okul Öncesi Eğitim ve Aile Katilimi
DE VURAL, A Kocabaş
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 15 (59), 2016
282016
Rapid emergence of colistin resistance and its impact on fatality among healthcare-associated infections
M Aydın, Ö Ergönül, A Azap, H Bilgin, G Aydın, SA Çavuş, YZ Demiroğlu, ...
Journal of Hospital Infection 98 (3), 260-263, 2018
262018
Examining school related factors leading to dropout through children's conceptions and experiences: Development of a scale for attitudes towards elementary school
E Erktin, R Okcabol, O Ural
Australian Journal of Guidance and Counselling 20 (1), 109, 2010
262010
Türkiye’de yetişkin eğitiminin bugünkü durumu ve geleceği
O Ural
Öğrenen Toplum İçin Yetişkin Eğitimi Sempozyumu Bildirileri. İstanbul …, 2007
252007
Dünden Bu Güne Aile Eğitimi Aile Eğitimi Ve Erken Çocukluk Eğitiminde Aile Katılım Çalışmaları
O Ural, Z TEMEL
Anı Yayıncılık, 2010
192010
Development of the Self-Regulation Skills Scale.
D Bayındır, O Ural
International Online Journal of Educational Sciences 8 (4), 2016
132016
Türkiye’de okul öncesi eğitimin dünü ve bugünü. Türkiye’de okul öncesi eğitim ve ilköğretim sistemi temel sorunlar ve çözüm önerileri
O Ural, O Ramazan
Ankara: Türk Eğitim Derneği yayınları, 2007
122007
Adult education in Turkey
R Miser, O Ural, Ö Ünlühisarýklý
Adult Learning 24 (4), 167-174, 2013
102013
Okul öncesi dönemde çocuğu olan annelerin kabul red düzeyleri ile sosyal davranış denetimleri arasındaki ilişkinin incelenmesi
O Ural, G Güven, K Azkeskin, T Sezer, E Yılmaz, E Akşin, D Bayındır
92015
Behavioral problems in turkish preschool-age children
O Ural, P Kanhkihcer
Gifted Education International 26 (1), 51-60, 2010
82010
futbolda takım performansına etki eden motivasyonel faktörlerin belirlenmesine yönelik bir uygulama (Gençlerbirliği Spor Kulübü örneği)
O Ural
Yayınlanmış Yüksel Lisan Tezi, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü …, 2008
82008
Portage erken eğitim programının 5–6 yaş çocuklarının gelişimleri ile aile katılım düzeyleri üzerindeki etkisi
K Biber, O Ural
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2016
72016
Öz düzenleme becerileri ölçeğinin geliştirilmesi
D Bayındır, O Ural
International Online Journal of Educational Sciences 8 (4), 119-132, 2016
62016
PORTAGE ERKEN EĞİTİM PROGRAMININ KURUM ORTAMINDA YAŞAYAN 5–6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARIN GELİŞİMLERİ İLE AİLE KATILIM DÜZEYLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
K Biber, U Ozana
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 15 (27), 87-125, 2012
62012
çocukların psikososyal gelişim becerilerine okul öncesi eğitimin katkısı: anne-baba görüşleri
O Ramazan, O Ural, G Güven
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitimi Fakültesi I. Uluslararası Okul Öncesi …, 2004
62004
The Effects of Portage Early Education Program on Family Involvement and Development of Children At The Age of 5-6/Portage Erken Eğitim Programının 5–6 Yaş Çocuklarının …
K BİBER, U Ozana
Eğitimde Kuram ve Uygulama 12 (6), 1181-1204, 2016
52016
Ülkemizde YetiĢkin Eğitimi Uygulamaları
O Ural
KüreselleĢme ve YerelleĢme Çerçevesinde YetiĢkin Eğitimi. II. Yetişkin …, 2008
52008
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20