ozana ural
ozana ural
Marmara Üniversitesi
Doğrulanmış e-posta adresi yok - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Türkiye’de okul öncesi eğitimin dünü ve bugünü
O Ural, O Ramazan
Türkiye’de okul öncesi eğitim ve ilköğretim sistemi temel sorunlar ve çözüm …, 2007
772007
Okul öncesi dönemdeki çocukların bağlanma biçimleri ile sosyal yetkinlik ve duygu düzenleme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi
O Ural, G Güven, T Sezer, KE Azkeskin, E Yılmaz
Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal 2, 2015
372015
Attidues of graduate students toward distance education, educational technologies and independent learning
U Ozana
Turkish Online Journal of Distance Education 8 (4), 34-43, 2007
362007
Examining school related factors leading to dropout through children's conceptions and experiences: Development of a scale for attitudes towards elementary school
E Erktin, R Okcabol, O Ural
Journal of Psychologists and Counsellors in Schools 20 (1), 109-118, 2010
242010
Türkiye’de yetişkin eğitiminin bugünkü durumu ve geleceği
O Ural
İsmek Öğrenen Toplum İçin Yetişkin Eğitimi Sempozyumu Bildirileri, 2007
222007
Okul öncesi eğitim ve aile katılımı
DE Vural, A Kocabaş
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 15 (59), 1174-1185, 2016
212016
Rapid emergence of colistin resistance and its impact on fatality among healthcare-associated infections
M Aydın, Ö Ergönül, A Azap, H Bilgin, G Aydın, SA Çavuş, YZ Demiroğlu, ...
Journal of Hospital Infection 98 (3), 260-263, 2018
182018
Dünden bugüne aile eğitimi
O Ural
Aile Eğitimi Ve Erken Çocukluk Eğitiminde Aile Katılım Çalışmaları, Editör …, 2010
172010
Development of the Self-Regulation Skills Scale.
D Bayındır, O Ural
International Online Journal of Educational Sciences 8 (4), 2016
92016
Adult education in Turkey
R Miser, O Ural, Ö Ünlühisarýklý
Adult Learning 24 (4), 167-174, 2013
92013
Behavioral problems in turkish preschool-age children
O Ural, P Kanhkihcer
Gifted Education International 26 (1), 51-60, 2010
82010
Türkiye’de okul öncesi eğitimin dünü ve bugünü. Türkiye’de okul öncesi eğitim ve ilköğretim sistemi temel sorunlar ve çözüm önerileri
O Ural, O Ramazan
Ankara: Türk Eğitim Derneği Yayınları, 2007
82007
Portage erken eğitim programının 5–6 yaş çocuklarının gelişimleri ile aile katılım düzeyleri üzerindeki etkisi
K Biber, O Ural
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2016
62016
PORTAGE ERKEN EĞİTİM PROGRAMININ KURUM ORTAMINDA YAŞAYAN 5–6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARIN GELİŞİMLERİ İLE AİLE KATILIM DÜZEYLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 1
K BİBER, U Ozana
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 15 (27), 87-125, 2012
62012
Futbolda Takım Performansına Etki Eden Motivasyonel Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Uygulama (Gençlerbirliği Spor Kulübü Örneği)
O Ural
Yayınlanmış Yüksel Lisan Tezi, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü …, 2008
62008
Okul öncesi dönemde çocuğu olan annelerin kabul red düzeyleri ile sosyal davranış denetimleri arasındaki ilişkinin incelenmesi
O Ural, G Güven, K Azkeskin, T Sezer, E Yılmaz, E Akşin, D Bayındır
52015
çocukların psikososyal gelişim becerilerine okul öncesi eğitimin katkısı: anne-baba görüşleri
O Ramazan, O Ural, G Güven
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitimi Fakültesi, 353-359, 2004
52004
Eğitimin psikolojik temelleri
O Ural
Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Ankara, Asil Yayıncılık, 2003
52003
Halk eğitimi merkezlerinde açılan kursların amacı ve katılan yetişkin katılımcılar
O Ural
Eğitim Bilimleri Dergisi, 1995
51995
THE EFFECTS OF PORTAGE EARLY EDUCATION PROGRAM ON FAMILY INVOLVEMENT AND DEVELOPMENT OF CHILDREN AT THE AGE OF 5-6.
K BİBER, O URAL
Journal of Theory & Practice in Education (JTPE) 12 (6), 2016
42016
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20