Follow
ozana ural
ozana ural
Marmara Üniversitesi
No verified email - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Türkiye’de okul öncesi eğitimin dünü ve bugünü
O Ural, O Ramazan
Türkiye’de okul öncesi eğitim ve ilköğretim sistemi temel sorunlar ve çözüm …, 2007
1392007
Okul öncesi dönemdeki çocukların bağlanma biçimleri ile sosyal yetkinlik ve duygu düzenleme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi
U Ozana, G Güven, T Sezer, K Azkeskin, E YILMAZ
Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal, 2015
1072015
Attidues of graduate students toward distance education, educational technologies and independent learning
U Ozana
Turkish Online Journal of Distance Education 8 (4), 34-43, 2007
632007
Rapid emergence of colistin resistance and its impact on fatality among healthcare-associated infections
M Aydın, Ö Ergönül, A Azap, H Bilgin, G Aydın, SA Çavuş, YZ Demiroğlu, ...
Journal of Hospital Infection 98 (3), 260-263, 2018
382018
Türkiye’de yetişkin eğitiminin bugünkü durumu ve geleceği
O Ural
Öğrenen Toplum İçin Yetişkin Eğitimi Sempozyumu Bildirileri. İstanbul …, 2007
382007
Examining school related factors leading to dropout through children's conceptions and experiences: Development of a scale for attitudes towards elementary school
E Erktin, R Okcabol, O Ural
Journal of Psychologists and Counsellors in Schools 20 (1), 109-118, 2010
282010
Dünden bugüne aile eğitimi
O Ural
Aile Eğitimi Ve Erken Çocukluk Eğitiminde Aile Katılım Çalışmaları, Editör …, 2010
262010
Development of the Self-Regulation Skills Scale.
D Bayındır, O Ural
International Online Journal of Educational Sciences 8 (4), 2016
182016
futbolda takım performansına etki eden motivasyonel faktörlerin belirlenmesine yönelik bir uygulama (Gençlerbirliği Spor Kulübü örneği)
O Ural
Yayınlanmış Yüksel Lisan Tezi, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü …, 2008
162008
Okul öncesi dönemde çocuğu olan annelerin kabul red düzeyleri ile sosyal davranış denetimleri arasındaki ilişkinin incelenmesi
O Ural, G Güven, K Azkeskin, T Sezer, E Yılmaz, E Akşin, D Bayındır
Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi 3, 2015
132015
Türkiye’de okul öncesi eğitimin dünü ve bugünü. Türkiye’de okul öncesi eğitim ve ilköğretim sistemi temel sorunlar ve çözüm önerileri
O Ural, O Ramazan
Ankara: Türk Eğitim Derneği yayınları, 2007
132007
Öz düzenleme becerileri ölçeğinin geliştirilmesi
D Bayındır, O Ural
International Online Journal of Educational Sciences 8 (4), 119-132, 2016
122016
Behavioral problems in turkish preschool-age children
O Ural, P Kanhkihcer
Gifted Education International 26 (1), 51-60, 2010
122010
Eğitimin psikolojik temelleri
O Ural
Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Ankara, Asil Yayıncılık, 2003
122003
Halk eğitimi merkezlerinde açılan kursların amacı ve katılan yetişkin katılımcılar
O Ural
Eğitim Bilimleri Dergisi, 1995
121995
Adult education in Turkey
R Miser, O Ural, Ö Ünlühisarýklý
Adult Learning 24 (4), 167-174, 2013
112013
Portage erken eğitim programının 5–6 yaş çocuklarının gelişimleri ile aile katılım düzeyleri üzerindeki etkisi
K Biber, O Ural
Eğitimde Kuram ve Uygulama, 2016
92016
Toplumsal değişim açısından örgün ve yaygın eğitim
O Ural
Eğitim Bilimine Giriş. Pegem Yayıncılık. Ankara, 2007
92007
PORTAGE ERKEN EĞİTİM PROGRAMININ KURUM ORTAMINDA YAŞAYAN 5–6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARIN GELİŞİMLERİ İLE AİLE KATILIM DÜZEYLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
K Biber, U Ozana
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 15 (27), 87-125, 2012
82012
çocukların psikososyal gelişim becerilerine okul öncesi eğitimin katkısı: anne-baba görüşleri
O Ramazan, O Ural, G Güven
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitimi Fakültesi I. Uluslararası Okul Öncesi …, 2004
82004
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20