Follow
Fikri Öcal
Fikri Öcal
İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
Verified email at inonu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
El efecto de las pastas dentales blanqueadoras en el cambio de color y la rugosidad de la superficie de los materiales de restauración
B Dayi, F Ocal
Odovtos-International Journal of Dental Sciences 25 (2), 40-52, 2023
2023
The effect of whitening toothpastes on colour change and surface roughness of restorative materials
B Dayi, F Ocal
Odovtos-International Journal of Dental Sciences 25 (2), 40-52, 2023
2023
Evaluation of the effects of whitening toothpaste containing nanohydroxyapatite on surface roughness and color change in restorative materials
B Dayı, F Öcal
PeerJ 11, e15692, 2023
2023
Effect of Finishing Techniques on The Color Stability of Composites
F Öcal, T Sarıcı, E Şimşek, B Dayı
2023
DIŞ PULPA KUAFAJI TEDAVISINDE KULLANILAN VE KULLANIM POTANSIYELINE SAHIP MATERYALLER: DERLEME
Ö Fikri, D Burak
Sağlık Bilimlerinde Araştırma ve Değerlendirmeler - I 1, 1-42, 2022
2022
Madde Kaybı Fazla Olan Dişlerin İndirekt Kompozit Restorasyon ile Restoratif Tedavisi: 5 Olgu Sunumu
Ö Fikri, D Burak
ADO Klinik Bilimler Dergisi 11 (3), 310-317, 2022
2022
Investigation of Agents Contained in Tooth Whitening Products: Review
F Öcal, B Dayı
CURRENT RESEARCH IN HEALTH SCIENCES 1 (1), 132-156, 2022
2022
Teobromin ve arjinin içeren diş macunlarının farklı restoratif materyallerin yüzey özelliklerine etkisinin incelenmesi
F Öcal
2022
Investigation of The Effect of Toothpaste Containing Theobromine and Arginine on The Surface Roughness of Different Restorative Materials
F Öcal
İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, 2022
2022
FİBER-POST VE İNDİREKT KOMPOZİT UYGULAMASI İLE AŞIRI HARABİYETLİ PREMOLARIN RESTORASYONU
F Öcal, B Dayı
NEU Kongre Bildiri Özeti Kitapçığı 1 (1), 2021
2021
Madde Kaybı Fazla Olan Premolar Dişe Endokron Uygulaması: Olgu Sunumu
F Öcal, B Dayı
Türkiye Klinikleri, 339-341, 2021
2021
Restoration of Maxillary Central Incisor with Fiber-Post and Composite Resin: A Case Report
F Öcal, B Dayı
Clinical Oral İnvestigations 25, 4234, 2021
2021
Anterior Kesici Dişlerde Beyazlatma Tedavisi ve Diastemalarin Kapatılması: Olgu Sunumu
Ö Fikri, D Burak
Van Diş Hekimliği Dergisi 1 (1), 54-58, 2020
2020
ANTERİOR KESİCİLER ARASINDAKİ DİASTEMALARIN DİREKT KOMPOZİT UYGULAMASIYLA KAPATILMASI: 2 OLGU SUNUMU
F Öcal, B Dayı
ERDİŞ Bildiri Kitapçığı, 611-615, 2020
2020
AŞIRI HARABİYETLİ ANTERİOR DİŞLERİN KOMPOZİT UYGULAMASIYLA RESTORASYONU: 2 OLGU SUNUMU
F Öcal, B Dayı
ERDİŞ Bildiri Kitapçığı 1 (1), 607-611, 2020
2020
The effect of whitening toothpastes on colour change and surface roughness of restorative materials. Odovtos [online]. 2023, vol. 25, n. 2
B Dayi, F OCAL
ISSN, 0
DİŞ PULPA KUAFAJI TEDAVİSİNDE KULLANILAN VE KULLANIM POTANSİYELİNE SAHİP MATERYALLER: DERLEME
F ÖCAL, D Burak
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–17