Abdullah Yıldırım
Abdullah Yıldırım
Verified email at medeniyet.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Vaz' İlmi
A Yıldırım
İslâm Medeniyetinde Dil İlimleri Tarih ve Problemler, 425-551, 2015
102015
BELÂGAT ILMI'NIN STANDART HALE GELEN DÜZENLENISI VE es-SEKKÂKÎ'NIN MIFTÂHU'L-ULÛM'U
W Smyth, A Yildirim
Sarkiyat Mecmuasi, 213, 2013
42013
Bir Ders Kitabının Teşekkülü
W SMYTH, A YILDIRIM
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 321-336, 2012
12012
Dil Bilimlerinin Sınıflandırılması,(el-Metalib el-ilahiyye fi mevzuat el-ulum el-luğaviyye)
A Yıldırım
Nazariyat İslâm Felsefe ve Bilim Tarihi Araştırmaları Dergisi 1 (2), 173-177, 2015
2015
Dil Bilimlerinin Sınıflandırılması
A Yıldırım
Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 4 (7), 2015
2015
Language In Orthodox Muslım Thought: A Study Of “Wad Al-Lughah” And Its Development
A Yıldırım
Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 1 (1), 2014
2014
RETORİK VE BELÂGAT İLMİ: HIRİSTİYANLIK VE İSLÂM (William Smyth)
A Çev. Yıldırım
Marife, 167-179, 2013
2013
el-Belâga inde’s-Sekkâkî -Ahmed Matlub-
A Yıldırım
İslâm Araştırmaları Dergisi, 153-165, 2012
2012
Süreklilik ve Değişim Kavramları Çerçevesinde Belâgat-ı Osmaniye ve Talîm-i Edebiyat'a İlişkin Bazı Notlar
A Yıldırım
Süreklilik ve Değişim Arasında Düşünce ve Hayat, 71-93, 2010
2010
Ali Kuşçu ve Risâle fî vaz'i'l-müfredât'ı
A Yıldırım
İslâm Araştırmaları Dergisi, 63-85, 2008
2008
Vaz' İlmi ve Unkûdu'z-zevâhir (Ali Kuşçu)
A Yıldırım
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007
2007
Belagat İlmi'nin Standart Hale Gelen Düzenlenişi ve Es-Sekkakî'nin Miftahu'l-ulûm'u/The Canonical Formulation of'" Ilm al-Balaghah" and al-Sakkaki's" Miftah al-'Ulum"
A YILDIRIM
Şarkiyat Mecmuası, 213-232, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–12