Özgür Örün
Özgür Örün
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Anadolu Üniversitesi
Verified email at anadolu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Öğretmen adaylarının bireysel yenilikçilik profilleri ve teknoloji tutum düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi
Ö Özgür, D Orhan, P Dönmez, AA Kurt
Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 5 (1), 65-76, 2015
412015
Öğretmen adaylarının bireysel yenilikçilik profilleri ve teknoloji tutum düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi
Ö Özgür, D Orhan, P Dönmez, AA Kurt
Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 5 (1), 65-76, 2015
412015
Effect of multitasking, physical environment and electroencephalography use on cognitive load and retention
Ö Örün, Y Akbulut
Computers in Human Behavior 92, 216-229, 2019
172019
Is using electroencephalography intrusive to computer assisted multitasking performance
Y Akbulut, Ö Örün
AECT International Convention, Jacksonville, FL, 2017
12017
Öğretmenlerin mesleki gelişimleri perspektifinden elektronik performans destek sistemlerinin kullanılması
A Örün, Ö., Solak, M.Ş., Odabaşı, H.F. ve Kuzu
Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi 6 (1), 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–5