Takip et
Şafak  ALTUNKAYNAK
Şafak ALTUNKAYNAK
Professor of Geology, İstanbul Technical University
itu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
When did the western Anatolian grabens begin to develop?
Y Yilmaz, ŞC Genç, F Gürer, M Bozcu, K Yilmaz, Z Karacik, Ş Altunkaynak, ...
Geological Society, London, Special Publications 173 (1), 353-384, 2000
6842000
Geochemistry and tectonics of Cenozoic volcanism in the Lesser Caucasus (Azerbaijan) and the peri-Arabian region: collision-induced mantle dynamics and its magmatic fingerprint
Y Dilek, N Imamverdiyev, Ş Altunkaynak
International Geology Review 52 (4-6), 536-578, 2010
3522010
Geochemical and temporal evolution of Cenozoic magmatism in western Turkey: mantle response to collision, slab break-off, and lithospheric tearing in an orogenic belt
Y Dilek, Ş Altunkaynak
Geological Society, London, Special Publications 311 (1), 213-233, 2009
2732009
Two contrasting magmatic associations of NW Anatolia and their tectonic significance
Y Yılmaz, ŞC Genç, Z Karacık, Ş Altunkaynak
Journal of Geodynamics 31 (3), 243-271, 2001
2722001
Cenozoic crustal evolution and mantle dynamics of post-collisional magmatism in western Anatolia
Y Dilek, Ş Altunkaynak
International Geology Review 49 (5), 431-453, 2007
2332007
Collision-driven slab breakoff magmatism in northwestern Anatolia, Turkey
Ş Altunkaynak
The Journal of Geology 115 (1), 63-82, 2007
2062007
Petrogenesis and time-progressive evolution of the Cenozoic continental volcanism in the Biga Peninsula, NW Anatolia (Turkey)
Ş Altunkaynak, ŞC Genç
Lithos 102 (1-2), 316-340, 2008
1982008
Timing and nature of postcollisional volcanism in western Anatolia and geodynamic implications
S Altunkaynak, Y Dilek
1792006
The mount Kozak magmatic complex, western Anatolia
Ş Altunkaynak, Y Yılmaz
Journal of Volcanology and Geothermal Research 85 (1-4), 211-231, 1998
1681998
The Çubukludağ graben, south of İzmir: its tectonic significance in the Neogene geological evolution of the western Anatolia
CŞ Genç, Ş Altunkaynak, Z Karacık, M Yazman, Y Yılmaz
Geodinamica Acta 14 (1-3), 45-55, 2001
1472001
Spatial, temporal and geochemical evolution of Oligo–Miocene granitoid magmatism in western Anatolia, Turkey
Ş Altunkaynak, Y Dilek, CŞ Genç, G Sunal, R Gertisser, H Furnes, ...
Gondwana Research 21 (4), 961-986, 2012
1442012
Eocene granitic magmatism in NW Anatolia (Turkey) revisited: new implications from comparative zircon SHRIMP U–Pb and 40Ar–39Ar geochronology and isotope geochemistry on magma …
Ş Altunkaynak, G Sunal, E Aldanmaz, CŞ Genç, Y Dilek, H Furnes, ...
Lithos 155, 289-309, 2012
1162012
Geochemistry of Neogene–Quaternary alkaline volcanism in western Anatolia, Turkey, and implications for the Aegean mantle
Y Dilek, Ş Altunkaynak
International Geology Review 52 (4-6), 631-655, 2010
882010
Syn-extensional granitoids in the Menderes core complex and the late Cenozoic extensional tectonics of the Aegean province
Y Dilek, Ş Altunkaynak, Z Öner
Geological Society, London, Special Publications 321 (1), 197-223, 2009
802009
Causes and effects of geochemical variations in late Cenozoic volcanism of the Foça volcanic centre, NW Anatolia, Turkey
Ş Altunkaynak, NW Rogers, SP Kelley
International Geology Review 52 (4-6), 579-607, 2010
712010
The Kozak Pluton and its emplacement
Ş Altunkaynak, Y Yilmaz
Geological Journal 34 (3), 257-274, 1999
681999
Eocene mafic volcanism in northern Anatolia: its causes and mantle sources in the absence of active subduction
Ş Altunkaynak, Y Dilek
International Geology Review 55 (13), 1641-1659, 2013
612013
Source components and magmatic processes in the genesis of Miocene to Quaternary lavas in western Turkey: constraints from HSE distribution and Hf–Pb–Os isotopes
E Aldanmaz, M Pickard, T Meisel, Ş Altunkaynak, K Sayıt, P Şen, ...
Contributions to Mineralogy and Petrology 170, 1-20, 2015
342015
Eybek graniti (Biga yarımadası, KB Anadolu) üzerine: Yeni jeokimya verileri ışığında yeni bir değerlendirme
ŞC GENÇ, Ş ALTUNKAYNAK
Yerbilimleri 28 (2), 75-98, 2007
332007
Ege Denizi ve Ege Bölgesi'nin Jeolojisi ve Evrimi
Y Yılmaz, Ş Genç, Ö Gürer, Z Karacık, Ş Altunkaynak, M Bozcu, K Yılmaz, ...
TÜBITAK Yayınları, 1999
191999
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20