Takip et
Mahmut PADAK
Mahmut PADAK
harran.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Kardiyopulmoner baypass sırasında homosistein, vitamin B12 ve folik asit seviyelerinin değişimi ve birbirleri ile olan ilişkilerinin incelenmesi
HB Açık, MS Aydın, M Göz, M Padak, R Dikme, Ö Göç
Dicle Tıp Dergisi 46 (2), 369-377, 2019
132019
Kardiyopulmoner Bypass' ın Hemogram Parametreleri Üzerine Etkisi
B Amaç, A Koçarslan, MS Aydın, N Kankılıç, M Padak, R Dikme
Online Turkish Journal of Health Sciences 6 (1), 102-111, 2021
72021
Kardiyopulmoner bypass sırasında akciğer ventilasyonunun total oksidatif durum, total antioksidan kapasite ve oksidatif stres indeksine etkisi/Lung ventilation during …
M Padak
42013
Soluble St2 as a potential biomarker in pericardial fluid of coronary artery patients
R Dikme, M Padak, M Işık, İ Koyuncu, E Temiz, MS Aydın, Ö Göç
Brazilian Journal of Cardiovascular Surgery 36, 677-684, 2021
32021
Normotermik Kardiyopulmoner Bypass Sırasında Enflamasyon Parametrelerindeki Değişiklikler İle Oksidatif Stresin Değerlendirilmesi
E Akça, MS Aydın, M Padak, M Göz, R Dikme, Ö Göç
Dicle Tıp Dergisi 47 (1), 223-231, 2020
32020
Cardioprotective effect of Pistacia vera L.(green pistachio) hull extract in wistar albino rats with doxorubicin-induced cardiac damage
E Ersöz, MS Aydın, Y Hacanlı, N Kankılıç, İ Koyuncu, ME Güldür, E Temiz, ...
Anatolian Journal of Cardiology 27 (3), 135, 2023
12023
miRNA’LAR VE KORONER ARTER HASTALIKLARIYLA İLİŞKİLERİ
R Dikme, M Padak, EK Ersöz, Y Hacanlı
İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi 8 (1), 162-174, 2020
12020
Liquid reflecting the heart function: Pericardial fluid
R Dikme, M Padak, M Göz, MS Aydın, Ö Göç
The Annals of Clinical and Analytical Medicine, 2019
12019
Oxidative stress and DNA damage during cardiopulmonary bypass
R Dikme, M Göz, MS Aydın, H Çelik, M Padak, Ö Göç, A Taşkın
Journal of Clinical & Analytical Medicine, 2019
12019
PROLIDASE LEVEL IS INCREASED IN CORONARY ARTERY DISEASE AND ISCHEMIC MITRAL VALVE INSUFFICIENCY
MS Aydın, V Agrıç, M Göz, M Padak
2024
Kardiyopulmoner Bypass’ ta Görülebilen Nörolojik Komplikasyonlar
M Padak
MEHES JOURNAL 1 (1), 34-42, 2023
2023
Protective Effects of Fuziline on Dobutamine-Induced Heart Damage in Mice
Y Hacanli, MS Aydin, EK Ersöz, N Kankiliç, İ Koyuncu, ME Güldür, ...
Brazilian Journal of Cardiovascular Surgery 38, e20220251, 2023
2023
PROLIDASE LEVEL IN CORONARY ARTERY DISEASE AND ISCHEMIC MITRAL VALVE INSUFFICIENCY
V AĞRIÇ, GÖZ Mustafa, R DİKME, M PADAK, MS AYDIN, N KANKILIÇ, ...
İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi 11 (2 …, 2023
2023
ATEROSKLEROZ TANI ve TEDAVİSİNDE NANOTEKNOLOJİ
R DİKME, N KANKILIÇ, M PADAK
SAĞLIK & BİLİM, 113, 2022
2022
NANOTEKNOLOJİ ve SAĞLIK
R DİKME, M PADAK
SAĞLIK & BİLİM, 21, 2022
2022
BÖBREK HASARI İLE İLİŞKİLİ BİYOBELİRTEÇLER
M PADAK, R DİKME
Sağlık & Bilim-2022: Medikal Araştırmalar II, 41, 2022
2022
KARDİYORENAL VE RENOKARDİYAK SENDROM
M PADAK, R DİKME
SAĞLIK & BİLİM, 27, 2022
2022
COVID 19'DA ROL OYNAYAN MİKRORNA'LAR
R DİKME, NY DONİ, M PADAK
Covid-19 Ve Sağlık Araştırmaları-5, 127, 2022
2022
KARDİYAK CERRAHİ GEÇİREN HASTALARIN PERİKARD SIVISI VE KAN PLAZMASINDA NRF-2 DÜZEYİNİN BÖBREK HASARI İLE İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
M Padak
2022
Kardiyopulmoner Baypasta Gelişebilen Böbrek Hasarında miRNA’ların Biyobelirteç Olma Rolü/The Role of miRNAs as a Biomarker in Kidney Damage Developing in Cardiopulmonary Bypass
M PADAK, R DİKME
Nefroloji Hemşireliği Dergisi 17 (1), 21-28, 2022
2022
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20