Takip et
Büşra Kutlu Karabıyık
Büşra Kutlu Karabıyık
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
adu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Bütünleşik SWARA - COPRAS Yöntemi Kullanarak Bulut Depolama Hizmet Sağlayıcılarının Değerlendirilmesi
E Çakır, B Kutlu Karabıyık
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ 10 (4), 417-434, 2017
462017
MEASURING THE DELONE AND MCLEAN MODEL OF INFORMATION SYSTEMS SUCCESS APPLIED TO BANKING SECTOR OF TURKEY
B Kutlu Karabıyık, A Alkaya
International Journal of Advanced Computational Engineering and Networking 3 …, 2015
11*2015
TÜKETİCİNİN ÇEVRİMİÇİ DAVRANIŞSAL REKLAMLARA TIKLAMA KARARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
B Kutlu Karabıyık, E Armağan
Journal of Yaşar University 12 (47), 201-214, 2017
9*2017
Benchmarking International Trade Performance of OECD Countries: TOPSIS and AHP Approaches
K Can, KK Büşra
Gaziantep University Journal of Social Sciences 17 (1), 239-251, 2018
72018
CAN BITCOINS’ PRICES BE PREDICTED BY GOOGLE TRENDS DATA? AN EXAMPLE OF TURKEY WITH COMPARISION OF USA
B Kutlu Karabıyık, D Sezer, UT Gümüş
International Journal of Academic Value Studies 3 (10), 167-177, 2017
7*2017
Üniversitelerde bilgi sistemi seçim kriterlerinin swara yöntemi ile ağırlıklandırılması: Ampirik bir çalışma
B KUTLU KARABIYIK, ME GÜNDOĞMUŞ
İşletme Bilimi Dergisi 6 (1), 59-85, 2018
3*2018
Finans Alanında Geliştirilen Mobil Uygulamaların Finansal Okuryazarlık Üzerindeki Etkisi
Ö SEBETÇİ, C KARABIYIK, BK KARABIYIK
12018
Sosyal Paylaşım Sitelerinde Bilgi Paylaşma Niyeti ve Cinsiyetin Rolü
B Kutlu Karabıyık, M Çetin
Akdeniz İİBF Dergisi 22 (1), 102-116, 2022
2022
E-Ticaret Pazaryerlerine Yönelik Müşteri E-Sadakati: E-Güven ve E-Memnuniyetin Rolü
B Kutlu Karabıyık
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi …, 2021
2021
ANFIS YÖNTEMİ İLE KREDİ TEMERRÜT TAKASI (CDS) PRİMİ TAHMİNLEMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
B Kutlu Karabıyık
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 17 (4), 1175-1197, 2021
2021
FORECASTING BITCOIN PRICES WITH THE ANFIS MODEL
B Kutlu Karabıyık, Z Can Ergün
DİCLE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ 11 (22), 295-315, 2021
2021
Forecasting Monero Prices with a Machine Learning Algorithm
Z Can Ergün, B Kutlu Karabıyık
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 16 (3 …, 2021
2021
MOBİL SAĞLIK UYGULAMALARINA YÖNELİK KULLANICI SADAKATİ
B Kutlu Karabıyık
21. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu …, 2021
2021
YENİLİKLERİN YAYGINLAŞMASI VE GENİŞLETİLMİŞ TEKNOLOJİ KABUL MODELİNİN BÜTÜNLEŞTİRİLMESİYLE TÜRKİYE’DE MOBİL UYGULAMA KULLANMA NİYETİNİN ARAŞTIRILMASI
BK KARABIYIK, M ÇETİN
Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 59-90, 2021
2021
İÇSEL PAZARLAMANIN BİREY-ÖRGÜT UYUMU VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: OTEL İŞLETMESİ ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
M KESEN, BK KARABIYIK, EE ÖZDEMİR
Giresun Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 6 (2), 217-238, 2020
2020
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–15