Follow
Doç. Dr. Haktan Demircioğlu
Doç. Dr. Haktan Demircioğlu
Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü
Verified email at hacettepe.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Bağımsız anaokullarına devam eden çocukların duygu düzenleme ve sosyal problem çözme becerileri ile ebeveynlerinin duygusal okuryazarlık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi
Ş BOZKURT YÜKÇÜ
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2017
111*2017
Eğitici anne eğitimi ve anneden anneye eğitim yaklaşımlarının annelerin aile işlevleri ve çocuk yetiştirme tutumları üzerindeki etkileri
H DEMİRCİOĞLU, E ÖMEROĞLU
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi 14 (4), 1439-1465, 2014
75*2014
Okul öncesi öğretmenlerinin çokkültürlü eğitime yönelik tutumlarının ve algılarının incelenmesi
E TAŞTEKİN, ŞB YÜKÇÜ, A İZOĞLU, İ GÜNGÖR, AEI USLU, ...
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Araştırmaları …, 2016
612016
ANNE BABALARIN GÖRÜŞLERİNE GÖRE AİLE İŞLEVLERİ
H Demircioğlu, FT Şahin, Y Günindi
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 13 (1), 92-106, 2011
48*2011
Okul öncesi dönem çocuklarının duygu düzenleme becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi
Ş Bozkurt Yükçü, H Demircioğlu
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2017
472017
Sosyal Duygusal Gelişim
H Demircioğlu
Doğum Öncesinden Ergenliğe Çocuk Gelişimi, 163-195, 2016
392016
Functions of the family: Family structure and place of residence
Y Günindi, F Tezel Şahin, H Demircioğlu
352012
0-6 yaş arası çocukların gelişim düzeyleri ile annelerinin aile işlevleri ve yaşam doyumları arasındaki ilişkinin incelenmesi
N Güneş
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2017
22*2017
Madde Kullanımı ve Bağımlılığını Önlemeye Yönelik Psikoeğitim Programlarının İncelenmesi
C Yoldaş, H Demircioğlu
Bağımlılık Dergisi 21 (1), 72-91, 2020
152020
Bilinçli Farkındalık Aile Eğitim Programının Ebeveynlerin Bilinçli Farkındalıkları, Yetkinlik Algıları ve İletişim Düzeyleri İle Çocukların Davranış Problemleri Üzerindeki …
E Işık, H Demircioğlu
3. Ulusal Başkent Disiplinler Arası Bilimsel Çalışmalar Kongresi, 475-500, 2021
142021
Çocukluk ve Ergenlik Döneminde Psikososyal Risk Faktörleri ve Koruyucu Unsurlar
H DEMİRCİOĞLU, C YOLDAŞ
Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi 18 (1), 40-48, 2019
142019
Serebral palsili çocukların ebeveynlerine uygulanan aile eğitimi programının aile işlevleri, yılmazlık ve umutsuzluk üzerindeki etkisinin incelenmesi
H Dilsiz
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2019
102019
PSYCHOLOGICAL RESILIENCE AT SOCIAL-EMOTIONAL DEVELOPMENT
H DEMİRCİOĞLU
EDUCATIONAL RESEARCH AND PRACTICE, 246, 2017
102017
Yaşam Becerileri Etkinlik Kitabı
H DEMİRCİOĞLU, F ARICI ŞAHİN, S DEMİRTAŞ ZORBAZ, ...
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2015
82015
Lise Öğrencilerinin Stresle Başetme Stratejileri
H DEMİRCİOĞLU
The Journal of Academic Social Science 2 (7), 385-392, 2014
82014
Okul öncesi dönem resimli çocuk kitaplarının psikolojik sağlamlık açısından incelenmesi
ZG TOPCU
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2019
7*2019
0-6 Yaş Arası Çocukların Gelişim Düzeyleri ile Annelerinin Örselenme Yaşantıları ve Aile Yaşam Kaliteleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
M ÖZDEMİR
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2019
72019
Psychological Counseling and Guidance Services in Early Childhood Education
C Gençoğlu, S Demirtaş-Zorbaz, H Demircioğlu, S Ekin
72019
Lise öğrencilerinin algılanmış yetenek, ilgi ve değerleri üzerinde grupla mesleki psikolojik danışmanın etkisi
H Demircioğlu
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler …, 2005
72005
Çocuk İhmali ve İstismarına Yönelik Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi
H Demircioğlu, E Işık
62021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20