Volkan Kanburoglu
Volkan Kanburoglu
Verified email at marmara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
A web aided education model that can be used in power electronics course
Y Birbir, V Kanburoglu
Engineering science and technology, an international journal 21 (1), 17-23, 2018
52018
The effect of computer aided education program on the development of concept in 48-60 months children
GU Balat, AB Dağal, V Kanburoğlu
Procedia-Social and Behavioral Sciences 176, 20-26, 2015
52015
Design of a single-phase SPWM inverter application with PIC micro controller
Y Birbir, K Yurtbasi, V Kanburoglu
Engineering Science and Technology, an International Journal 22 (2), 592-599, 2019
32019
Türkçenin Yabancı Dil Olarak Eğitiminde Dijital Ölçme Ve Değerlendirme
V KANBUROĞLU, A AYCAN
YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR 1, 215-221, 2016
22016
The development of English computer aided education program for acquisition of color, number and shape concepts in preschool children without foreign language education background
AB Dağal, GU Balat, V Kanburoğlu, D Şallı, Y Birbir
Procedia-Social and Behavioral Sciences 176, 87-94, 2015
12015
Web destekli bir eğitim modelinin tasarımı ve uygulamasının değerlendirilmesi
V Kanburoğlu
Marmara Üniversitesi, 2015
12015
Potential clinical variants detected in mitochondrial DNA D-loop hypervariable region I of patients with non-alcoholic steatohepatitis
F Eren, Y Yilmaz, B Hasturk
2019
Design of a single-phase SPWM inverter application with PIC micro controller
V Kanburoglu, K Yurtbasi, Y Birbir
2019
Okul öncesi kurumlarda eğitim gören çocukların dilsel farkındalık yöntemi ve bilgisayar destekli etkinliklerle yabancı dillere ilgilerinin incelenmesi
A BALABAN DAĞAL, SS ŞAHENK ERKAN, V KANBUROĞLU
Eğitim Bilimleri Alanında Yenilikçi Yaklaşımlar 1, 109-116, 2018
2018
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının ve Çocuklarının Ağaç Malzeme ve Teknolojilerle Materyal Tasarlamaları
V KANBUROĞLU, Y Tosun
II. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi …, 2018
2018
A web aided education model that can be used in power electronics course
V Kanburoglu, Y Birbir
2018
Yabancı Dil Eğitiminde Dijital Ölçme ve Değerlendirme Aracı Olarak “Artıculate Storylıne” Kullanımı
V KANBUROĞLU, ME ÇELİK, A AYCAN
International Educational Technology Symposium, Sivas, Turkey 1 (1), 183, 2017
2017
Yabancı Dil Eğitiminde Açık Kaynak Kodlu “Hotpotatoes” Yazılımının Kullanımı
V KANBUROĞLU, A AYCAN
International Educational Technology Symposium, Sivas, Turkey 1 (1), 184, 2017
2017
The Effect of Computer Aided Education Program on the Development of Concept in 48-60 Months Children
G Uyanık, A Balaban Dağal, V Kanburoğlu
2015
The Development of English Computer Aided Education Program for Acquisition of Color, Number and Shape Concepts in Preschool Children without Foreign Language Education Background
A Balaban Dağal, G Uyanık, V Kanburoğlu, Y Birbir, D Şallı
2015
Asenkron makina ve transformatör laboratuvar deneylerinin multimedya araçları kullanarak eğitim ve öğretime aktarılması
V Kanburoğlu
Marmara Üniversitesi, 2004
2004
ARM Mimarili Geliştirme Kartı İle Dc-Dc Buck-Boost Dönüştürücü.
Y Birbir, V Kanburoğlu, E Alışık
Teknik Eğitim Fakülteleri Elektrik Eğitimi Bölümlerinde Meslek Derslerinde Uzaktan Eğitim Uygulaması
M Aküner, V Kanburoğlu
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–18