Bulent Cetinkaya
Bulent Cetinkaya
Associate Professor of Mathematics Education, Middle East Technical University
Verified email at metu.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Matematik eğitiminde matematiksel modelleme Temel kavramlar ve farklı yaklaşımlar Mathematical modeling in mathematics education Basic concepts and different approaches
AK Erbaş, M Kertil, B Çetinkaya, E Çakıroğlu, C Alacacı, S Baş
Kuram Ve Uygulamada Egitim Bilimleri, 2014
132*2014
Öğrencilerin basit doğrusal denklemlerin çözümünde karşılaştıkları güçlükler ve kavram yanılgıları
AK Erbaş, B Çetinkaya, Y Ersoy
Eğitim ve Bilim 34 (152), 2009
88*2009
Exploring the quality of the mathematical tasks in the new Turkish elementary school mathematics curriculum guidebook: the case of algebra
B Ubuz, AK Erbaş, B Çetinkaya, M Özgeldi
ZDM 42 (5), 483-491, 2010
392010
Exploring prospective secondary mathematics teachers’ interpretation of student thinking through analysing students’ work in modelling
MG Didis, AK Erbas, B Cetinkaya, E Cakiroglu, C Alacaci
Mathematics Education Research Journal 28 (3), 349-378, 2016
352016
Understanding teachers in the midst of reform: Teachers’ concerns about reformed sixth grade mathematics curriculum in Turkey
B Cetinkaya
EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education 8 (3), 155-166, 2012
342012
Ortaöğretim matematik öğretim programlarının karşılaştırılması: Türkiye, Almanya ve Kanada
İ Güzel, İ Karataş, B Çetinkaya
Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) 1 (3), 309-325, 2010
332010
Mathematics teachers’ covariational reasoning levels and predictions about students’ covariational reasoning abilities
A Şen Zeytun, B Çetinkaya, AK Erbaş
32*2010
Öğretmenlerin dokuzuncu sınıf öğrencilerinin cebirsel düşünme yapılarıyla ilgili bilgileri
S Baş, B Çetinkaya, AK Erbaş
Eğitim ve Bilim 36 (159), 2011
272011
Pre-service teachers’ developing conceptions about the nature and pedagogy of mathematical modeling in the context of a mathematical modeling course
B Cetinkaya, M Kertil, AK Erbas, H Korkmaz, C Alacaci, E Cakiroglu
Mathematical Thinking and Learning 18 (4), 287-314, 2016
252016
Lise matematik konuları için günlük hayattan modelleme soruları
AK Erbaş, B Çetinkaya, C Alacacı, E Çakıroğlu, A Aydoğan Yenmez, ...
Türkiye Bilimler Akademisi, 2016
212016
Mathematics teachers’ knowledge and skills about questioning in the context of modeling activities
A Aydogan Yenmez, AK Erbas, E Cakiroglu, B Cetinkaya, C Alacaci
Teacher Development 22 (4), 497-518, 2018
182018
Developing teachers' models for assessing students' competence in mathematical modelling through lesson study
A Aydogan Yenmez, AK Erbas, E Cakiroglu, C Alacaci, B Cetinkaya
International Journal of Mathematical Education in Science and Technology 48 …, 2017
172017
Understanding prospective teachers’ mathematical modeling processes in the context of a mathematical modeling course
A Şen Zeytun, B Çetinkaya, AK Erbaş
Modestum, 2017
172017
Psychometric properties of the Turkish adaptation of the Mathematics Teacher Efficacy Belief Instrument for in-service teachers
B Cetinkaya, AK Erbas
The Spanish Journal of Psychology 14 (2), 956-966, 2011
142011
Using an online portfolio course in assessing students' work.
H Yilmaz, B Cetinkaya
Online Submission 6 (4), 2007
132007
Evolution of mathematics teachers’ pedagogical knowledge when they are teaching through modeling
AA Yenmez, AK Erbas, C Alacaci, E Cakiroglu, B Cetinkaya
International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology 5 …, 2017
122017
Matematik Eğitiminde Matematiksel Modelleme
M Kertil, M Çetinkaya, AK Erbaş, E Çakıroğlu
Matematik Eğitiminde Teoriler, 539-563, 2016
112016
Teachers as investigators of students’ written work: Does this approach provide an opportunity for professional development?
AC BAŞ ADER S., DİDİŞ KABAR M. G. , ERBAŞ A. K. , ÇETİNKAYA B., ÇAKIROĞLU E.
Eigth congress of the European Society of Research in Mathematics Education …, 2013
8*2013
USING HISTORY OF MATHEMATICS IN TEACHING MATHEMATICS: TEACHERS'VIEWS
V Hatisaru, A ERBAŞ, B Çetinkaya
82011
Developing prospective teachers’ covariational reasoning through a model development sequence
M Kertil, AK Erbas, B Cetinkaya
Mathematical Thinking and Learning 21 (3), 207-233, 2019
72019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20