Follow
Bulent Cetinkaya
Bulent Cetinkaya
Associate Professor of Mathematics Education, Middle East Technical University
Verified email at metu.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Matematik eğitiminde matematiksel modelleme: Temel kavramlar ve farklı yaklaşımlar
AK Erbaş, M Kertil, B Çetinkaya, E Çakıroğlu, C Alacacı, S Baş
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 14 (4), 1-21, 2014
238*2014
Öğrencilerin basit doğrusal denklemlerin çözümünde karşılaştıkları güçlükler ve kavram yanılgıları
AK Erbaş, B Çetinkaya, Y Ersoy
Eğitim ve Bilim 34 (152), 2009
146*2009
Exploring the quality of the mathematical tasks in the new Turkish elementary school mathematics curriculum guidebook: The case of algebra
B Ubuz, AK Erbaş, B Çetinkaya, M Özgeldi
Zdm 42, 483-491, 2010
682010
Öğretmenlerin dokuzuncu sınıf öğrencilerinin cebirsel düşünme yapılarıyla ilgili bilgileri
S Baş, B Çetinkaya, AK Erbaş
Eğitim ve Bilim 36 (159), 2011
63*2011
Ortaöğretim matematik öğretim programlarının karşılaştırılması: Türkiye, Almanya ve Kanada
İ Güzel, İ Karataş, B Çetinkaya
Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) 1 (3), 309-325, 2010
612010
Exploring prospective secondary mathematics teachers’ interpretation of student thinking through analysing students’ work in modelling
MG Didis, AK Erbas, B Cetinkaya, E Cakiroglu, C Alacaci
Mathematics Education Research Journal 28, 349-378, 2016
592016
Pre-service teachers’ developing conceptions about the nature and pedagogy of mathematical modeling in the context of a mathematical modeling course
B Cetinkaya, M Kertil, AK Erbas, H Korkmaz, C Alacaci, E Cakiroglu
Mathematical Thinking and Learning 18 (4), 287-314, 2016
492016
Lise matematik konuları için günlük hayattan modelleme soruları
AK Erbaş, C Alacacı, B Çetinkaya, A Aydoğan Yenmez, E Çakıroğlu, ...
Türkiye Bilimler Akademisi, 2016
472016
Understanding teachers in the midst of reform: Teachers’ concerns about reformed sixth grade mathematics curriculum in Turkey
B Cetinkaya
EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education 8 (3), 155-166, 2012
452012
Mathematics Teachers' Covariational Reasoning Levels and Predictions about Students' Covariational Reasoning Abilities.
AS Zeytun, B Cetinkaya, AK Erbas
Educational Sciences: Theory and Practice 10 (3), 1601-1612, 2010
43*2010
Mathematics teachers’ knowledge and skills about questioning in the context of modeling activities
A Aydogan Yenmez, AK Erbas, E Cakiroglu, B Cetinkaya, C Alacaci
Teacher Development 22 (4), 497-518, 2018
312018
Understanding prospective teachers’ mathematical modeling processes in the context of a mathematical modeling course
A Şen Zeytun, B Çetinkaya, AK Erbaş
EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education 13 (3), 691-722, 2017
292017
Developing prospective teachers’ covariational reasoning through a model development sequence
M Kertil, AK Erbas, B Cetinkaya
Mathematical Thinking and Learning 21 (3), 207-233, 2019
262019
Evolution of mathematics teachers’ pedagogical knowledge when they are teaching through modeling
AA Yenmez, AK Erbas, C Alacaci, E Cakiroglu, B Cetinkaya
International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology 5 …, 2017
242017
Developing teachers' models for assessing students' competence in mathematical modelling through lesson study
A Aydogan Yenmez, AK Erbas, E Cakiroglu, C Alacaci, B Cetinkaya
International Journal of Mathematical Education in Science and Technology 48 …, 2017
242017
Matematik Eğitiminde Matematiksel Modelleme
M Kertil, B Çetinkaya, AK Erbaş, E Çakıroğlu
Matematik Eğitiminde Teoriler, 539-563, 2016
212016
İlköğretim matematik öğretmen adaylarının değişim oranı ile ilgili düşünme biçimlerinin bir modelleme etkinliği bağlamında incelenmesi
M Kertil, AK Erbaş, B Çetinkaya
Turkish Journal of Computer and Mathematics Education 8 (1), 188-217, 2017
19*2017
Psychometric properties of the Turkish adaptation of the Mathematics Teacher Efficacy Belief Instrument for in-service teachers
B Cetinkaya, AK Erbas
The Spanish Journal of Psychology 14 (2), 956-966, 2011
182011
Matematik Öğretmen Adaylarının Öğrenci Hatalarına Yönelik Pedagojik Yaklaşımlarının Matematiksel Modelleme Etkinlikleri Bağlamında İncelenmesi
MG Didiş, AK Erbaş, B Çetinkaya
Ilkogretim Online 15 (4), 1367–1384, 2016
17*2016
Using an online portfolio course in assessing students' work.
H Yilmaz, B Cetinkaya
The Turkish Online Journal of Educational Technology 6 (4), 80-85, 2007
132007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20