Follow
Esra Başak AYDINALP
Esra Başak AYDINALP
Other namesEsra Başak Aydınalp, AYDINALP, E. B., Aydınalp, Esra Başak
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Fransız Dili ve Edebiyatı
Verified email at erzincan.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Jacques Derrida’da yazı ve anlam oyunu
EB AYDINALP
Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 151-160, 2017
272017
Varoluşçu Özgürlük Bağlamında Kadın: Simone de Beauvoir ve İkinci Cinsiyet
EB Aydınalp
Litera, Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi 30 (2), 465-488, 2020
182020
Fransızca yabancı dil öğretiminde eylem-odaklı yaklaşıma dayalı bir uygulama örneği: nitel bir durum çalışması
C Aydoğu, M Ercanlar, EB Aydınalp
122017
Le concept d’écriture chez Jacques Derrida, une analyse thématique et descriptive
EB AYDINALP
Yüksek Lisans Tezi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, 2014
72014
GİLLES DELEUZE VE FELİX GUATTARİ’DE OEDİPAL TEMSİLİN ELEŞTİRİSİ VE “KADIN OLUŞ” KAVRAMI
EB Aydınalp
Güncel Filoloji Çalışmaları, 47-59, 2020
62020
Ötekinin tekdilliliği ve Homo-hegemonyanın anadildeki izleri-Jacques Derrida’da bir dilden fazlası olarak yazı
EB Aydınalp
Düşünbil Aylık Felsefe Dergisi, 30-32, 2019
62019
Hélène Cixous' ta Dişil Yazı:" Oidipus' un Adı Yasaklanmış Bedenin Şarkısı" ve" Dora'nın Porteresi" Adlı Eserlerinin Yapısökümü
EB Aydınalp
Edebi Eleştiri Dergisi 4 (1), 26-37, 2020
52020
Sosyal Bilimler Bağlamında Yürütülen Nitel Araştırma Yöntemlerinde Araştırmacı Rol veSorumlulukları", 2015 Prague International Academic Conference,
EB AYDINALP
Prague International Conference, 2019
5*2019
L'écriture féminine dans l'oeuvre d'Hélène Cixous- Une lecture de déconstruction
EB AYDINALP
Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi, 2018
52018
İçeri'nin Dışarısı Kabuk'un İçerisi-Hélène Cixous ve Zeynep Kaçar'da Karşılaştırmalı Bir Dişil Yazı ve Yapısöküm Okuması
EB Aydınalp
LİTERA, Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi-İstanbul Üniversitesi, 2019
42019
ROLAND BARTHES’TA METİN VE ELEŞTİRİ DİNAMİĞİ
EBA AYDINALP
Edebi Eleştiri Dergisi 5 (1), 203-214, 2021
32021
Le Texte Litteraire Et L’interculturel En Classe De Fle- L’exploitation De Celui Qui N'avait Jamais Vu La Mer De Le Clézio
EB AYDINALP
Humanitas, Sosyal Bilimler Dergisi 8, 37-51, 2020
22020
ALTERNANCE CODIQUE COMME UN PHENOMENE LANGAGIER, SOCIAL ET CULTUREL-UNE ETUDE PHENOMENOLOGIQUE SUR LES BILINGUES DE LA MINORITE TURQUE VIVANT EN FRANCE
EB AYDINALP
The Journal of Academic Social Science Studies 3 (56), 201-212, 2019
22019
ACTION-ORIENTED LANGUAGE TEACHING: OPINIONS OF STUDENTS OF FRENCH ABOUT SHORT FILM SHOOTING PROJECT
C Aydınbek, EB Aydınalp
European Journal of Education Studies 8 (8), 2021
12021
Albert Camus’da Saçma Kavramı- Sisifos’u Mutlu Düşünmek
EB Aydınalp
Söylem Filoloji Dergisi 30 (2), 529-540, 2020
12020
Burhan Sönmez'in Labirent Adlı Eserinin Bir Yapısöküm Okuması- Çağdaş Bir Metnin Sınıf-içi Uyarlaması
EB AYDINALP
Söylem Filoloji Dergisi 4 (1), 79-89, 2019
12019
LA QUÊTE IDENTITAIRE CHEZ AMIN MAALOUF UNE ÉCRITURE INTERCULTURELLE
EB Aydınalp
HUMANITAS-Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 5 (10), 283-294, 2017
12017
CULTURAL DIFFERENCE/CULTURAL SHOCK DICHOTOMY IN LANGUAGE TEACHING
EB AYDINALP
Humanities and Social Sciences Modern Analysis and Researches, 51, 2023
2023
Kadına Ait Bir Yazı Dişil Yazının Çıkışları
EB Aydınalp
Çizgi Kitabevi, 2023
2023
Nancy Huston: Writing Otherness With a Transcultural Imaginary
EB AYDINALP
Dil ve Edebiyat Araştırmaları, 281-300, 2022
2022
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20