Ahmet Mahiroglu
Title
Cited by
Cited by
Year
Ortaöğretim kurumlarında fiziksel ceza uygulamaları
A Mahiroğlu, B Buluç
Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 1 (1), 81-93, 2003
532003
Beyin, bellek ve öğrenme
Ö Korkmaz, A Mahiroğlu
482007
ÜNİVERSİTEYİ YENİ KAZANMIŞ ÖĞRENCİLERİN BİLGİSAYAR OKURYAZARLIK DÜZEYLERİ
Ö KORKMAZ, A MAHİROĞLU
Kastamonu Eğitim Dergisi 17 (3), 983-1000, 2009
282009
Yapılandırmacı öğretim açısından teknoloji eğitiminin değerlendirilmesi
M Karaağaçlı, A Mahiroğlu
Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi 16, 47-63, 2005
282005
The attractors of teaching biology: A perspective from a Turkish context
A Kilinc, A Mahiroglu
Australian Journal of Teacher Education 34 (5), 2, 2009
202009
Teknik eğitim fakültesi mezunlarını izleme araştırması
A Mahiroğlu
Ankara: METARGEM Yayınları, 1996
171996
Ortaokul öğrencilerinin bilgiye erişim aracı olarak İnternete yaklaşımları: Betimleyici bir çalışma
HŞ Henkoğlu, A Mahiroğlu, H Keser
Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 6 (1), 72-110, 2015
152015
Eğitim bilimine giriş
Ş Ada, E Başar, A Dağlı, E Ekinci, M Ergün, S Gelbal, V Hoşgörür, ...
Ankara: Pegem A Yayıncılık, 2007
152007
Öğretmenlik mesleği ve öğretmen yetiştirmede gelişmeler ve yenilikler
A Mahiroğlu
Pegem Atıf İndeksi, 375-419, 2017
132017
Web tabanlı uzaktan eğitimde sıra, hız ve içerik kontrellerinin akademik başarıya etkisi
A Mahiroğlu, M Coşar
Gazi Üniversitesi, 2008
122008
ARCS motivasyon modeli uyarınca tasarlanmış eğitim yazılımının öğrencilerin akademik başarısına ve öğrenmenin kalıcılığına etkisi
Ü Çetin, A Mahiroğlu
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 9 (3), 101-112, 2008
122008
Eğitimde Toplum Kalite Yönetimi ve Kalite Yönetiminin Araçları
A Mahiroğlu, B Buluç
Politeknik Dergisi 2 (1), 53-61, 1999
121999
GÜ Teknik Eğitim Fakültesi öğrencilerinin öğrenme stilleri. 4
A Mahiroğlu
Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Eğitim …, 1999
121999
ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENME ORTAMINDA KULLANILAN KARİKATÜR ANİMASYONUNA İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ1
U BAŞARMAK, A MAHİROĞLU
112015
ÖĞRENME STİLLERİNE GÖRE YAPILANDIRILAN ÖĞRENEN KONTROLÜNÜN ÖĞRENCİ BAŞARISINA VE ÖĞRENMENİN KALICILIĞINA ETKİSİ
A Mahiroğlu, EA BAYIR
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 10 (2), 169-183, 2009
112009
Avrupa birliği ülkelerinde yeni eğitim politikaları yaşam boyu öğrenme
A Mahiroğlu
Milli Eğitim Dergisi 33 (167), 71-82, 2005
112005
Öğretmen yeterlilikleri bakımından eğitim fakültelerinin öğrencilerini yetiştirme düzeyleri
A Mahiroğlu
XII. Eğitim Bilimleri Kongresi: Bildiriler 1, 435-465, 2004
102004
Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri, IV
A Mahiroğlu
Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiri Kitabı, 1999
101999
Ayrıntılama Kuramına Dayalı Bir Öğretimde Bellek Destekleyicilerin Öğrencilerin Başarılarına ve Öğrenmenin Kalıcılığına Etkisi
Ö Korkmaz, A Mahiroğlu
82007
Teachers' Opinions on Students' Higher Order Thinking Skills.
A Mahiroglu
Online Submission, 2007
72007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20