mustafa sağdıç
mustafa sağdıç
Verified email at yildiz.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Üniversite öğrencilerinin kariyer gelişim planlarına ilişkin yaklaşımları
M Sağdıç, H Demirkaya
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 26 (1), 233-246, 2009
332009
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İSTANBUL'A İLİŞKİN ALGILARININ ŞEHİR İMAJI AÇISINDAN ANALİZİ.
M SAĞDIÇ
Electronic Turkish Studies 9 (2), 2014
302014
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İSTANBUL'A İLİŞKİN ALGILARININ ŞEHİR İMAJI AÇISINDAN ANALİZİ.
M SAĞDIÇ
Electronic Turkish Studies 9 (2), 2014
302014
Ortak bilgi yapılandırma modeline dayalı fen öğretimi aracılığıyla yedinci sınıf öğrencilerinin sosyobilimsel konular hakkındaki görüşlerinin incelenmesi
H Bakırcı, H Artun, S Şahin, M Sağdıç
Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi 6 (2), 207-237, 2018
202018
Long-term variations of temperature and precipitation in the megacity of Istanbul for the development of adaptation strategies to climate change
H Toros, M Abbasnia, M Sagdic, M Tayanç
Advances in Meteorology 2017, 2017
192017
Evaluation of interdisciplinary teaching approach in geography education
M SAĞDIÇ, H Demirkaya
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 13 (49), 386-410, 2014
152014
Rehberli sorgulama öğretim modeline göre fen öğretiminin ortaokul öğrencileri üzerindeki etkisinin incelenmesi: Kuvvet ve enerji ünitesi örneği
M Sağdıç
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Van, 2018
92018
Göç Hareketinin Nüfusun Cinsiyet ve Yaş Grubu Üzerine Etkisi (Sivas Örneği)
KOÇ Hakan, M SAĞDIÇ
Marmara Coğrafya Dergisi, 295-324, 2010
92010
Türkiye’de Sosyal Bilgiler Eğitiminde Disiplinlerarası Öğretim Yaklaşımının Tarihsel Gelişimi/Historical Development of Interdisciplinary Teaching Approaches in Social Studies …
M Sağdıç
Journal of History Culture and Art Research 8 (2), 390-403, 2019
82019
Geography teachers metaphors concerning the concept of Geography
M Sagdic
Educational Research and Reviews 8 (10), 637-645, 2013
72013
Metaphoric perceptions of social studies teacher candidates on the homeland concept
M Sagdic, GO Ilhan
MARMARA GEOGRAPHICAL REVIEW, 104-118, 2018
52018
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ “VATAN” KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI
M SAĞDIÇ, GO İLHAN
lnternational Journal of Geography and Geography Education, 104-118, 2018
42018
Türkiye’de 2018 yılında uygulamaya konulan sosyal bilgiler lisans programının 2006 lisans programı ile karşılaştırılması
M Sağdıç
Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi (IJOSES) 5 (10), 308-321, 2018
42018
Essential oil composition, antimicrobial and bioactive properties of Origanuim hypericifolium, an endemic plant species grown in Turkey
H Fakir, AA Us, M Sagdic, F Tornuk
Research Journal of Biotechnology Vol 10, 11, 2015
42015
Attitudes of the Students of Geography Department in Contemporary World Issues: A Case Study from Turkey
F Aydın, M Sağdıç
Journal of International Environmental Application and Science 8 (3), 418-429, 2013
42013
KÖPRÜ ÇAYI HAVZASI’NDA ALTERNATİF TURİZM OLANAKLARI
M SAĞDIÇ, R BOZYİĞİT
Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1 (2), 19-40, 2008
42008
The impact of COVID-19 measures on air quality in Turkey
S Dursun, M Sagdic, H Toros
Environmental Forensics, 1-13, 2021
22021
Bioactive Characteristics of Wild Berberis vulgaris and Berberis crataegina Fruits
AY Eroğlu, Ö Çakır, M Sağdıç, E Dertli
Journal of Chemistry 2020, 2020
22020
Yukarı Kızılırmak Havzası’nın İklimi
M SAĞDIÇ, KOÇ Hakan
Türk Coğrafya Dergisi, 1-20, 2012
22012
Köprü Çayı Havzası’nın Nüfus Özellikleri
M SAĞDIÇ, R BOZYİĞİT
Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi 2 (2), 123-166, 2010
22010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20