mustafa sağdıç
mustafa sağdıç
Verified email at yildiz.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Üniversite öğrencilerinin İstanbul'a ilişkin algılarının şehir imajı açısından analizi
M SAĞDIÇ
212014
Üniversite öğrencilerinin kariyer gelişim planlarına ilişkin yaklaşımları
M Sağdıç, H Demirkaya
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 26 (1), 233-246, 2009
212009
EVALUATION OF INTERDISCIPLINARY TEACHING APPROACH IN GEOGRAPHY EDUCATION.
M SAĞDIÇ, H Demirkaya
Electronic Journal of Social Sciences 13 (49), 2014
122014
Long-term variations of temperature and precipitation in the megacity of Istanbul for the development of adaptation strategies to climate change
H Toros, M Abbasnia, M Sagdic, M Tayanç
Advances in Meteorology 2017, 2017
102017
Geography teachers metaphors concerning the concept of Geography
M Sagdic
Educational Research and Reviews 8 (10), 637-645, 2013
72013
Göç hareketinin nüfusun cinsiyet ve yaş grubu üzerine etkisi (Sivas örneği)
H Koç, M Sağdıç
Marmara Coğrafya Dergisi, 2010
62010
Yukarı Kızılırmak Havzası’nın İklimi
M SAĞDIÇ, KOÇ Hakan
Türk Coğrafya Dergisi, 1-20, 2012
42012
KÖPRÜ ÇAYI HAVZASI’NDA ALTERNATİF TURİZM OLANAKLARI
M Sağdıç, R Bozyiğit
Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1 (2), 19-40, 2008
42008
Türkiye’de Sosyal Bilgiler Eğitiminde Disiplinlerarası Öğretim Yaklaşımının Tarihsel Gelişimi/Historical Development of Interdisciplinary Teaching Approaches in Social Studies …
M Sağdıç
Journal of History Culture and Art Research 8 (2), 390-403, 2019
32019
Metaphoric perceptions of social studies teacher candidates on the homeland concept
M Sagdic, GO Ilhan
MARMARA GEOGRAPHICAL REVIEW, 104-118, 2018
32018
Attitudes of the Students of Geography Department in Contemporary World Issues: A Case Study from Turkey
F Aydın, M Sağdıç
Journal of International Environmental Application and Science 8 (3), 418-429, 2013
32013
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ “VATAN” KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI
M SAĞDIÇ, GO İLHAN
lnternational Journal of Geography and Geography Education, 104-118, 2018
22018
Türkiye’de 2018 yılında uygulamaya konulan sosyal bilgiler lisans programının 2006 lisans programı ile karşılaştırılması
M Sağdıç
Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi (IJOSES) 5 (10), 308-321, 2018
22018
Essential Oil Composition, Antimicrobial and Bioactive Properties of Origanuim hypericifolium, An Endemic Plant Species grown in Turkey
H Fakir, AA Us, M Sagdic, F Tornuk
Research Journal of Biotechnology Vol 10, 11, 2015
22015
Köprü Çayı Havzası’nın Nüfus Özellikleri
M SAĞDIÇ, R BOZYİĞİT
Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi 2 (2), 123-166, 2010
22010
Türkiye’de Öğretmen Yetiştirmenin Genel Kültür Meselesi
M SAĞDIÇ
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1-15, 2020
12020
Sosyal bilgiler öğretim programlarının disiplinler arası öğretim yaklaşımınına göre değerlendirilmesi
M Sağdıç
Cataloging-In-Publication Data, 293, 2018
12018
Perceptions of Secondary Education School Principals on Geography Teachers and Lessons.
M Sagdic
International Online Journal of Educational Sciences 5 (3), 2013
12013
Köprü Çayı Havzası'nın coğrafi etüdü
M Sağdıç
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009
12009
KÖPRÜ ÇAYI HAVZASI’NIN İKLİMİ
M SAĞDIÇ, R BOZYİĞİT
Marmara Coğrafya Dergisi, 69-107, 2009
12009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20