Follow
Şirin ÖZKAN
Şirin ÖZKAN
Verified email at uludag.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Rol çatışması ve rol belirsizliğinin hekim ve hemşirelerin tükenmişlik düzeyleri üzerine olan etkileri
Ş Özkan
Hacettepe Üniversitesi, Ankara 77, 87, 2008
492008
Health workforce policy in Turkey
M Vujicic, S Sparkes, S Mollahaliloglu
Washington, DC: World Bank, 2009
372009
The effect of corporate reputation on work engagement: A case study in a public hospital
F Şantaş, Ö Özer, M Saygili, Ş Özkan
International Journal of Healthcare Management, 2018
172018
The effects of individual and organisational characteristics on the level of Burnout level: a research on physicians and nurses in Turkey
Ş Özkan, Y Celik, MZ Younis
Ageing International 37, 254-269, 2012
162012
İlköğretim öğrencilerinin fen başarıları ile ilgili bir modelleme çalışması: Epistomolojik inançlar, öğrenme yaklaşımları ve öz-düzenleme becerileri arasındaki ilişkiler
Ş Özkan
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, 2008
142008
İŞYÜKÜNE DAYALI SAĞLIK İNSAN KAYNAKLARI İHTİYACI BELİRLENMESİ: KOCAELİ İLİ RADYOLOJİ TEKNİSYENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Ş Özkan, M UYDACI
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 36 (2), 237-250, 2014
122014
TÜRKİYE’DE SAĞLIK SEKTÖRÜNDE İNSAN KAYNAKLARI SİSTEMİNİN İNCELEMESİ
Ş Özkan, M UYDACI
Öneri Dergisi 11 (44), 221-238, 2015
102015
Abortion policies around the world and in Turkey and its reflection on women’s health
YA Aba, G Aba, Ş Özkan, Y Güzel
Journal of Human Sciences 13 (1), 1651-1665, 2016
72016
Akılcı ilaç kullanımında sağlıklı yaşam becerilerinin etkisi
Ş ÖZKAN, ACA Zeynep
SGD-Sosyal Güvenlik Dergisi 10 (2), 273-288, 2020
62020
Determining nurse workforce requirement based on workload in the public hospitals
Ş Özkan, M Uydacı
Journal of Health and Nursing Management 3 (7), 339-351, 2020
52020
The importance of radiation safety in terms of hospital administration and research on the awareness stage of radiology technicians
Ş Özkan, G Aba, B Tekinsoy
JAREM. Journal of Academic Research in Medicine 6 (3), 162, 2016
52016
Satisfaction with maternal and birth services: a survey in public hospitals in Turkey
Ş Özkan, C Chiang, G Aba, Y Çelik
International Journal of Health Care Quality Assurance 33 (4/5), 363-372, 2020
42020
Kamu hastanelerinde iş yüküne dayalı hemşire işgücü gereksiniminin belirlenmesi
Ş Özkan, M Uydacı
Sağlık ve Hemşirelik Yönetim Dergisi 3 (7), 339-350, 2020
42020
Health sciences research in the globalizing world
E ALEXANDROVA, NL SHAPEKOVA, B AK, F ÖZCANASLAN, R EFE
Turkey: ST Kliment Ohridski University Press Sofia, 2018
42018
Psikolojik sermaye ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişki: bir kamu hastanesi örneği
M Turgut, G Yeşilaydın, Ş Özkan, E Aldoğan
Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Bildiri Kitabı, 2016
42016
JAPONYA EVDE BAKIM HİZMETLERİNİN İNCELENMESİ ve TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER
Ş Özkan, ACA Zeynep
Tıbbi Sosyal Hizmet Dergisi, 157-178, 2021
32021
Destek personellerinin iletişim becerileri ve empati düzeylerinin belirlenmesi: Kamu hastanelerinde bir uygulama
Ş Özkan, ABA Gökhan, Y Çelik
OPUS International Journal of Society Researches 13 (19), 1430-1446, 2019
32019
SAĞLIK SEKTÖRÜNDE İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASI
Ş Özkan, M UYDACI
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi …, 2019
32019
Analysis of human resources system in health sector in Turkey
Ş ÖZKAN, KKHBG Sekreterliği, PK Birimi, M UYDACI
Öneri Dergisi; Cilt 11, Sayı 44 (22): ÖNERİ; 221-238, 2015
32015
Hastanelerde İş Yüküne Dayalı Personel İhtiyacını Belirleme: Kocaeli Örneği
Ş Özkan
Doktora Tazi. Marmara Üniversitesi. İstanbul, 2014
32014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20