Takip et
Dilek Dogan
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Türkiye’de Yüksekö¤ retimde Çevrimiçi Ö¤ retimin Durumu:‹ htiyaçlar, Sorunlar ve Çözüm Önerileri
HG Bilgiç, D Doğan, SS Seferoğlu
Yükseköğretim Dergisi 1 (2), 80-87, 2011
682011
E-öğrenme ortamlarında toplumsal buradalığın arttırılması için kullanılabilecek iletişim araçları
D Doğan, D Duman, SS Seferoğlu
Akademik Bilişim 11, 2-4, 2011
362011
Using Facebook as Social Learning Environment
D Doğan, Y Gülbahar
Informatics in Education 17 (2), 207-228, 2018
322018
One Laptop per Child projects and FATIH project A comparative examination
D DOĞAN, M ÇINAR, S SEFEROĞLU
SDU International Journal of Educational Studies 3 (1), 2016
322016
Digital Natives in Online Learning Environments: New Bottle Old Wine–The Design of Online Learning Environments for Today's Generation
HG Bilgiç, D Doğan, SS Seferoğlu
Handbook of Research on Engaging Digital Natives in Higher Education …, 2016
322016
Mobil cihazlar ve eğitimde dijital dönüşüm
D Doğan, SS Seferoğlu
Eğitim teknolojileri okumaları 2015, 539-563, 2015
232015
"Sanal Ortamların Eğitim Amaçlı Kullanılabilirliğinin Değerlendirilmesi"
D Doğan, R Küfrevioğlu, İ Reisoğlu, Y Göktaş
5th International Computer Education and Instructional Technologies …, 2011
202011
Sarmal Eğitsel Oyun Tasarımı Modeline Göre Dijital Oyun Geliştirme Süreci: <e-adventure> Örneği
D Doğan, HG Bilgiç, M Çınar, H Tüzün
Uluslararası Oyun ve Oyuncak Kongresi, 442-452, 2015
182015
Eğitimde dijital araçlar Google Sınıf uygulaması üzerine bir değerlendirme
M Çınar, D Doğan, S SEFEROĞLU
182015
Current situation of online learning in Turkish higher education institutions: Needs, problems, and possible solutions
H Bilgic, D Dogan, S SEFEROĞLU
YUKSEKOGRETIM DERGISI 1 (2), 2011
182011
“Her Çocuğa Bir Bilgisayar” Projeleri ve FATİH Projesi: Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme
D Doğan, M ÇINAR, SS SEFEROĞLU
SDU International Journal of Educational Studies 3 (1), 1-26, 2016
172016
Bilişim Teknolojileri öğretmenlerinin iş ortamında psikolojik yıldırmaya (mobbing) ilişkin algı ve görüşleri. 5
D Doğan, M Çınar, D Duman, H Yurdugül
İnternational Computer & İnstructional Technologies Symposium, Elazığ, 22-24, 2011
162011
Toplumsal buradalık algısı ve çevrimiçi ortamlarda bu algının arttırılması
SS Seferoğlu, D Doğan, D Duman
içinde, Türkiye’de e-öğrenme: Gelişmeler ve uygulamalar II 4, 37-60, 2011
152011
UZAKTAN EĞİTİMDE DERS TASARIMI: YÜZ YÜZE VERİLEN BİR DERSİN UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNE HAZIR HALE GETİRİLMESİ
D Doğan, H Tüzün, G Dağhan, A Altıntaş, H Ilgaz, F Özdinç, ...
Education Sciences 7 (2), 574-582, 2011
142011
Gelişen ve değişen üniversiteler ve Türkiye’de yüksek öğretimde çevrimiçi öğretimin durumu
HG Bilgiç, D Doğan, SS Seferoğlu, T Deklarasyonu
Uluslararası Yükseköğretim Kongresi. Yeni Yönelişler ve Sorunlar, 27-29, 2011
132011
The effects of reading on pixel vs. paper: a comparative study
M Çınar, D Doğan, SS Seferoğlu
Behaviour & Information Technology 40 (3), 251-259, 2021
122021
Bilge kunduz: enformatik ve bilgi işlemsel düşünmeyi kavram temelli öğrenme yaklaşımı
Y Gülbahar, F Kalelioğlu, D Doğan, E Karataş
Ankara: Ankara Üniversitesi, 2020
112020
Multi-user Virtual Environments for Education
D Doğan, M Çınar, H Tüzün
Encyclopedia of Computer Graphics and Games, 2018
102018
Türkiye’de E-öğrenme Gelişmeler ve Uygulamalar II
BB Demirci, GT Yamamoto, U Demiray
Anadolu Üniversitesi İBF Yayını. Eskişehir, 2011
102011
Üç-Boyutlu Çok-Kullanıcılı Sanal Ortamlarda Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımına Göre Öğretim Tasarımı Süreci
D Doğan
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2019
92019
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20