Mehmet Fatih Çelebi
Mehmet Fatih Çelebi
Faculty of Technology, Mechatronics Engineering Dept., Marmara University
Verified email at marmara.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Microcontroller implementation of a Harmonic Control Arrays system
MF Celebi, M Dogruel
2017 6th International Conference on Systems and Control (ICSC), 145-149, 2017
2017
Microcontroller implementation of a Harmonic Control Arrays system
M Dogruel, MF Celebi
2017
A microcontroller implementation of harmonic control arrays method| Harmonik Denetim Dizileri Yönteminin Bir Mikrodenetleyici Uygulamasi
M Dogruel, MF Celebi
2017
Sağlık bilimleri öğrencilerinin sigara içme durumu, etkileyen faktörler ve ikincil sigara dumanı ile ilgili farkındalık düzeyleri
M Kaya
Marmara Üniversitesi, 2017
2017
Çok uluslu işletmelerin kurumsal sürdürülebilirlik uygulamalarının eşbenzeşmesi: gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde karşılaştırmalı bir analiz
AY Mumcu
Marmara Üniversitesi, 2017
2017
Devlet liselerinde görev yapan öğretmenlerin öz yeterlilik inançları ile değişime direnme davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi
A Gündüz
Marmara Üniversitesi, 2017
2017
Dıscrete-tıme ımplementatıon of harmonıc control arrays method
MF Çelebi
Marmara Üniversitesi, 2017
2017
DISCRETE-TIME IMPLEMENTATION OF HARMONIC CONTROL ARRAYS METHOD
MF ÇELEBİ
MARMARA UNIVERSITY, 2017
2017
Harmonik Denetim Dizileri Yönteminin Bir Mikrodenetleyici Uygulaması
MF Celebi, M Dogruel
SİU 2017, 2017
2017
The effects of antenna position on RF exposed human head
FC Acıkaya, FÇ Kunter, MF Çelebi, ŞS Şeker
2016 URSI Asia-Pacific Radio Science Conference (URSI AP-RASC), 1349-1352, 2016
2016
The effects of antenna position on RF exposed human head
SS Seker, MF Celebi, FC Kunter, FC Acikaya
2016
Değişken Uzaklık ve Açı Değerlerine Sahip RF Dalga Yayılımlarının İnsan Kafa Dokusunda Oluşturduğu SAR ve Sıcaklık Değişimleri
F Cırık Acıkaya, MF Çelebi, F Kunter Çallıalp, ŞS Şeker
EMANET 2015, 2015
2015
Smith Abağının Parametrik Denklemleri Yardımıyla L-Devresi Tasarlama Yazılımı
MF Çelebi, C Samancı, F Cırık Acıkaya, D Bölükbaş
URSI - TÜRKİYE 2014 VII. Bilimsel Kongresi, 2014
2014
The Effects of Antenna Position on RF Exposed Human Head
F CIRIK ACIKAYA, M ÇELEBİ, F KUNTER, Ş ŞEKER
Harmonik Denetim Dizileri Yönteminin Bir Mikrodenetleyici Uygulaması A Microcontroller Implementation of Harmonic Control Arrays Method
MF ÇELEBİ
ile 1, 2π, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–15