Takip et
Engin KURSUN
Engin KURSUN
atauni.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Children, risk and safety on the internet: Research and policy challenges in comparative perspective
S Livingstone, L Haddon
Policy Press, 2012
3672012
An eye-tracking study of how color coding affects multimedia learning
E Ozcelik, T Karakus, E Kursun, K Cagiltay
Computers & Education 53 (2), 445-453, 2009
2442009
Türkiye ve Avrupa’daki çocukların internet alışkanlıkları ve güvenli internet kullanımı
T Karakuş, K Çağıltay, D Kaşıkcı, E Kurşun, C Ogan
Eğitim ve Bilim 39 (171), 2014
1602014
Key instructional design issues in a cellular phone-based mobile learning project
N Gedik, A Hanci-Karademirci, E Kursun, K Cagiltay
Computers & Education 58 (4), 1149-1159, 2012
1522012
A Qualitative Study on Classroom Management and Classroom Discipline Problems, Reasons, and Solutions: A Case of Information Technologies Class.
M Erdogan, E Kursun, GT Sisman, F Saltan, A Gok, I Yildiz
Educational Sciences: Theory and Practice 10 (2), 881-891, 2010
1032010
An investigation of faculty perspectives on barriers, incentives, and benefits of the OER movement in Turkey
E Kursun, K Cagiltay, G Can
The International Review of Research in Open and Distrubuted Learning 15 (6 …, 2014
752014
Does formal credit work for MOOC-like learning environments?
E Kursun
International Review of Research in Open and Distributed Learning 17 (3), 75-91, 2016
392016
Sınıf yönetimi ve sınıf içi disiplin problemleri, nedenleri ve çözüm önerileri üzerine nitel bir araştırma: Bilişim teknolojileri dersi örneği
M Erdoğan, E Kurşun, GT Şişman, F Saltan, A Gök, İ Yıldız
Kuramdan Uygulamaya Eğitim Bilimleri–Educational Sciences: Theory & Practice …, 2010
332010
Methodological issues in a survey of children's online risk-taking and other behaviours in Europe
C Ogan, T Karakuş, E Kurşun
Journal of Children and Media 7 (1), 133-150, 2013
302013
Göz Hareketlerini İzleme Yöntemiyle Üniversite Web Sayfalarının İncelenmesi
E Ozcelik, E Kursun, K Cagiltay
Akademik Bilisim2006 Bildiriler Kitapçığı, 2006
30*2006
Öğrenci gözüyle “aşırma”(intihal): neden ve çözüm önerileri
E Uzun, T Karakuş, E Kurşun, H Karaaslan
Akademik Bilişim 7, 183-188, 2007
282007
Are open educational resources the future of e-learning?
K Kozinska, E Kursun, T Wilson, P McAndrew, E Scanlon, A Jones
242010
An investigation of incentives, barriers and values about the OER movement in Turkish universities: Implications for policy framework
E Kurşun
Middle East Technical University, 2011
222011
The use of social networks among children in Turkey
K Cagiltay, T Karakus, E Kursun, DN Kasikci, İ Cankar, S Bayzan
EU Kids Online II Final Conference. London, UK, 2011
222011
İnternet üzerinden herkese açık kurs (İHAK) sağlama deneyimi: AtademiX
M Aydemir, E Çelik, İ Bingöl, DÇ KARAPINAR, E Kurşun, S Karaman
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi 2 (3), 52-74, 2016
212016
FATİH projesi kapsamında kullanılan LCD panelli etkileşimli tahtaların kullanılabilirlik problemlerinin tespiti
M BAYRAK, A KARAMAN, E KURŞUN
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 10 (2), 2014
192014
Çocukların mobil İnternet deneyimleri: kullanım, risk faktörleri ve risklerle başa çıkma stratejilerinin incelenmesi
YRDDOÇDRE KURŞUN
122016
Bilgi ve iletişim teknolojileri konusunda yapılan hizmet içi eğitimlerin niteliğini etkileyen faktörler
Ö Yıldırım, E Kurşun, Y Göktaş
Eğitim ve Bilim 40 (178), 2015
122015
Current major competencies for instructional design and technology professionals
E Sumuer, E Kursun, K Cagiltay
EdMedia+ Innovate Learning, 1617-1622, 2006
122006
Investigating the status of tablet computers and e-books use of open education faculty students: A case study
Ö Koçak, Ö Yıldırım, E Kurşun, G Yıldırım
International Journal of Distance Education Technologies (IJDET) 14 (2), 49-63, 2016
112016
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20