Gülşah GÜRKAN
Gülşah GÜRKAN
Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nde Dr. Öğr. Üyesi
ozal.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Fen bilgisi öğretmen adayları ve öğretmenlerinin biyoteknoloji ve genetik mühendisliği bilgi düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından karşılaştırılması
G Gürkan
İnönü Üniversitesi, 2013
232013
Fen bilgisi öğretmen adaylarının biyoteknoloji ve genetik mühendisliği bilgi düzeyleri
G Gürkan, S Kahraman
Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi 6 (1), 2018
102018
Öğretmen adaylarının bilgi kavramına ilişkin metaforik algıları
G GÜRKAN, BB ÖZGÜN, S KAHRAMAN
İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi 4 (8), 1-18, 2017
82017
Öğretmen adaylarının bilim ve bilim insanı kavramlarına ilişkin algılarının metafor analizi aracılığıyla incelenmesi
BB Özgün, G Gürkan, S Kahraman
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (2), 204-225, 2018
62018
Evaluation of Pre-Service Science Teachers' Argumentation Skills, Knowledge Levels and Attitudes Regarding Organ Transplantation and Donation.
G Gurkan, S Kahraman
European Journal of Educational Research 8 (2), 545-558, 2018
52018
Development of an attitude scale to measure attitudes towards organ transplantation and donation of preservice teachers
G Gürkan, S Kahraman
Journal of Baltic Science Education 17 (6), 1005, 2018
52018
Pre-service teachers’ metaphoric perceptions about knowledge concepts
G Gurkan, BB Ozgun, S Kahraman
Inonu University Journal of the Graduate School of Education 4 (8), 1-18, 2017
52017
Fen bilgisi öğretmen adaylarının organ nakli ve bağışı konularındaki argümantasyon becerileri, epistemolojik inançları, konu alan bilgileri ve tutumlarının incelenmesi
G Gürkan
İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2018
42018
Fen bilgisi öğretmenlerinin biyoteknoloji ve genetik mühendisliği bilgi düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi: Malatya ili örneği
G GÜRKAN, S KAHRAMAN
İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi 6 (12), 66-78, 2019
22019
Ortaokul Öğrencilerinin Güneş Tutulması Kavramına İlişkin Bilişsel Yapılarının Ortaya Çıkarılması, 6
G Gürkan, S Kahraman
Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Kongre Özet Kitapçığı …, 2019
12019
The ınvestigation of preservice teachers’ perception about science and scientist via metaphoric analysis
G Gürkan, BB Özgün, S Kahraman
İnönü Üniversitesi, 2018
12018
An Investigation of Middle School Students' Multiple Intelligence Domains and Intellectual Risk-Taking Skills in Science Learning as Predictors of Their Entrepreneurship …
G GÜRKAN
Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 50 (1), 293-330, 2021
2021
INVESTIGATION OF AWARENESS OF PARENTS IN THE PANDEMIC PROCESS AND THE PERSPECTIVES RELATED TO SCIENCE AND EDUCATION IN THIS PROCESS
G Gürkan
Academic Studies in, 55, 2020
2020
The Investigation of Preservice Teachers’ Epistemological Beliefs, Knowledge Levels and Attitudes regarding Organ Transplantation and Donation
G GÜRKAN, S Kahraman
Journal of Education in Science Environment and Health 6 (1), 53-64, 2020
2020
Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Biyoteknoloji ve Genetik Mühendisliği Bilgi Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi: Malatya İli Örneği
S Kahraman, G Gürkan
İnönü Üniversitesi, 2019
2019
Gülşah Gürkan
S Kahraman
Journal of Baltic Science Education 17 (6), 2018
2018
Development of an attıtude scale to measure attıtudes towards organtransplantatıon and donatıon of preservıce teachers
G Gurkan, S Kahraman
Scı methodıcal ctr-scı educologıca, donelaıcıo st 29, sıaulıaı, lt-78115 …, 2018
2018
Öğretmen adaylarının bilgi kavramına ilişkin metaforik algıları
S Kahraman, BB Özgün, G Gürkan
2017
İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN UZAY VE UYDU KAVRAMLARINA İLİŞKİN ALGILARININ METAFORLAR ARACILIĞIYLA İNCELENMESİ Öz
G GÜRKAN, Ş KIRAÇ
Karaelmas Journal of Educational Sciences
G GÜRKAN, S KAHRAMAN
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20