Follow
Ahmet Ferhat Bingöl
Ahmet Ferhat Bingöl
Verified email at atauni.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Effects of different curing regimes on the compressive strength properties of self compacting concrete incorporating fly ash and silica fume
AF Bingöl, İ Tohumcu
Materials & Design 51, 12-18, 2013
2082013
Residual bond strength between steel bars and concrete after elevated temperatures
AF Bingöl, R Gül
Fire Safety Journal 44 (6), 854-859, 2009
1782009
Effect of elevated temperatures and cooling regimes on normal strength concrete
AF Bingöl, R Gül
Fire and Materials: An International Journal 33 (2), 79-88, 2009
1412009
Neural networks analysis of compressive strength of lightweight concrete after high temperatures
AF Bingöl, A Tortum, R Gül
Materials & Design (1980-2015) 52, 258-264, 2013
912013
Compressive strength of lightweight aggregate concrete exposed to high temperatures
AF Bingöl, R Gül
CSIR, 2004
602004
Fracture properties and impact resistance of self-compacting fiber reinforced concrete (SCFRC)
Z Çelik, AF Bingöl
Materials and Structures 53, 1-16, 2020
342020
Donatı-beton aderansı, yüksek sıcaklıkların beton dayanımına ve aderansa etkileri konusunda bir derleme
A Bingöl, R Gül
Tübav Bilim Dergisi 2 (2), 211-230, 2009
262009
Fresh, mechanical, sorptivity and rapid chloride permeability properties of self-compacting concrete with silica fume and fly ash
Z Çelik, AF Bingöl, AS Ağsu
Iranian Journal of Science and Technology, Transactions of Civil Engineering …, 2022
242022
Properties of pumice aggregate concretes at elevated temperatures and comparison with ANN models
İ Türkmen, AF Bingöl, A Tortum, R Demirboğa, R Guel
Fire and Materials 41 (2), 142-153, 2017
212017
Silis Dumanı ve Uçucu Kül Katkılı Kendiliğinden Yerleşen Betonların Taze Beton Özellikleri ve Basınç Dayanımları
İ Tohumcu, AF Bingöl
Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Bilimleri Dergisi …, 2013
19*2013
Mechanical properties and postcracking behavior of self‐compacting fiber reinforced concrete
Z Çelik, AF Bingöl
Structural Concrete 21 (5), 2124-2133, 2020
172020
Research on effect of the quantity and aspect ratio of steel fibers on compressive and flexural strength of SIFCON
N Soylu, AF Bingöl
Challenge Journal of Structural Mechanics 5 (1), 29-34, 2019
172019
Determination of sulfate resistance of concretes containing silica fume and fly ash
AF Bingöl, HH Balaneji
Iranian Journal of Science and Technology, Transactions of Civil Engineering …, 2019
162019
Pomza ile üretilen hafif betonların yangına karşı dayanımı
AF Bingöl
Atatürk Üniversitesi, Yüksek Lisans Fen Bilimleri Enstitüsü Erzurum, 2002
102002
Examining SIFCON’s mechanical behaviors according to different fiber and matrix phase
HG Alcan, AF Bingöl
Iranian Journal of Science and Technology, Transactions of Civil Engineering …, 2019
92019
Ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin görüşlerine göre okul yöneticilerinin çatışma yönetim yöntemlerinin incelenmesi
R Küçüksüleymanoğlu, MA Bingöl
Route Educational and Social Science Journal 1 (2), 39-53, 2014
82014
Toplam üretken bakım (TPM) yönetim sisteminin örgüt kültürü üzerindeki etkileri ve bir üretim işletmesinde uygulama
A Bingöl
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012
82012
Polipropilen ve çelik lifli betonların darbe dayanımı
M Caf
Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
82012
Beton-donatı aderansına yüksek sıcaklıkların etkisi
AF Bingöl
Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum, 2008
82008
Betonun yangın dayanımına genel bir bakış
R Gül, F Bingöl
DSİ Teknik Bülteni 99, 3-18, 2002
72002
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20