Yakup Koç
Yakup Koç
Associate Professor of Physical Education and Sports Science, Erzincan Binali Yıldırım University
Verified email at erzincan.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Sportspersonship behavior scale in physical education course: Validity reliability study
KOÇ Yakup
Journal of Education Faculty 15 (1), 96-114, 2013
54*2013
Research into sportspersonship behavior of high school students in physical education course in terms of some variables
Y Koç, M Güllü
SPORMETRE 15 (1), 19-30, 2017
31*2017
Relationships between the Physical Education Course Sportsmanship Behaviors with Tendency to Violence and Empathetic Ability (Note 1)
Y Koc
Journal of Education and Learning 6 (3), 169-180, 2017
202017
The relationship between sportsmanship level of secondary school students and their success regarding the religious culture and knowledge of ethics course
Y Koç, AAT Karabudak
Educational Research and Reviews 12 (16), 754-761, 2017
152017
A STUDY ON THE SPORTSMANSHIP BEHAVIORS OF FEMALE STUDENTS IN PHYSICAL EDUCATION COURSE ACCORDING TO DIFFERENT VARIABLES.
Y Koç, K Tamer
Journal of Physical Education & Sports Science/Beden Egitimi ve Spor …, 2016
152016
Spor bilimleri alanında eğitim gören üniversite öğrencilerinin sportmenlik davranışları ile saygı düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi
KOÇ Yakup, E Seçer
CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 13 (2), 247-259, 2018
112018
An Investigation of the Relationship between Sportsmanship Behavior of Students in Physical Education Course and Their Respect Level.
Y Koç, S Yeniçeri
Journal of Education and Training Studies 5 (8), 114-122, 2017
112017
Beden eğitimi dersinde sportmenlik davranışı kazandırmaya yönelik uygulama önerisi: küçüklerin oyununda centilmenliğin yapılandırılması (KOCY)
KOÇ Yakup
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (2), 212-227, 2017
11*2017
The Effect of “Physical Education and Sport Culture” Course on the Attitudes of Preservice Classroom Teachers towards Physical Education and Sports
Y Koc
International Journal of Higher Education 6 (4), 200-209, 2017
102017
A study on the relationship between high school students’ physical education course sportsmanship behaviors and their patience levels
Y Koç
Recent Developments in Education, 191-200, 2017
92017
İlk ve ortaöğretim öğrencilerinin fiziksel uygunlukları ile beden eğitimi dersine ilişkin tutumlarının incelenmesi
Y Koç
Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri …, 2009
92009
Yazıcı M (2013): Halk oyunları oynayanların durumluk ve sürekli kaygı düzeyleri (Erzincan Yöresi Örneği)
AE Terzioğlu, Y Koç
EÜSBED 6 (2), 361-370, 0
7
An Investigation on Students’ Attitudes towards the Physical Education Course
Y KOÇ, K TAMER
Developments in Educational Sciences, 481-491, 2016
42016
Opinions of physical education teachers on the concept of sportsmanship
Y Koc, OK Esenturk
Journal of Education and Learning 7 (1), 71, 2018
32018
University Students Awareness Levels on the Effects of Sport in Mentally Retarded Individuals
O ESENTÜRK, Y KOÇ, E YARIMKAYA, E İLHAN
22015
Lise öğrencilerinin egzersiz bağımlılık durumlarına göre fiziksel aktivite düzeylerinin incelenmesi
Ö Ağırbaş, Y Koç, E Ağgön, A Gün, B Tatlısu, Y Çakmak Yıldızhan
12019
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ ÖZEL YETENEK SINAVLARINA GİREN ADAYLARIN BİREYSEL BAŞARI GÜDÜLERİ İLE GENEL YETKİNLİK İNANÇLARININ İNCELENMESİ
Y KOÇ, EA TERZİOĞLU, F KAYALAR
Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi 9 (2), 64-73, 2018
12018
Beden eğitimi ve spor bilimleri özel yetenek sınavlarına giren adayların bireysel başarı güdüleri ile genel yetkinlik inançlarının incelenmesi
TE Ahmet, K Yakup, F Kayalar
Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, vol. 9, pp. 64-73, 2018, 2018
12018
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNDE SPORTMENLİK DAVRANIŞLARININ YORDAYICISI OLARAK BAŞARI ALGISI
H EKİNCİ, Y KOÇ
SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 18 (4), 154 - 165, 2020
2020
Öğrencilerin Fiziksel Uygunlukları ile Beden Eğitimi ve Spor Dersi Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Y Koç, K Tamer
Spor Bilimleri Alanında Akademik Çalışmalar-2 1, 313-327, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20