Follow
Feride Öksüz Gül
Feride Öksüz Gül
Research Asisstant of Educational Administration
Verified email at medeniyet.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Gender roles during COVID‐19 pandemic: The experiences of Turkish female academics
S Parlak, O Celebi Cakiroglu, F Oksuz Gul
Gender, Work & Organization 28, 461-483, 2021
192021
Türk eğitim sistemi ve okul yönetimi
A Bakioğlu
Nobel, 2016
162016
An Analysis on School Psychological Counselors' Dealing with Difference in Multicultural Contexts.
M Çetin, FÖ Gül, I Erol
International Journal of Progressive Education 14 (3), 93-112, 2018
62018
Türkiye’deki araştırma ve uygulama merkezleri üzerine bir inceleme
FÖ GÜL, Y ALPAYDIN
Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 627-643, 2017
6*2017
Eğitimsel Liderlik Uygulamaları Bağlamında Öğretmen Özerkliğinin İncelenmesi
F Öksüz Gül
Marmara Üniversitesi, 2016
62016
Batı’da Karşılaştırmalı Eğitim Araştırmalarının Gelişimi
FÖ Gül
Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (4), 1167-1177, 2018
32018
Psychodrama oriented group therapy for forgiveness in university students
S Parlak, FO Gul
The Arts in Psychotherapy 73, 101761, 2021
2021
SURİYELİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKİYE’DE ÜNİVERSİTE DENEYİMLERİ
F LEVENT, FÖ GÜL, T AYDEMİR
Milli Eğitim Dergisi 50 (1), 807-835, 2021
2021
Yükseköğretimde İnsan Merkezli Öğrenme Ortamlarının Tasarımı
F Öksüz Gül
Nobel Yayın Dağıtım, 2020
2020
Öğrenme Ortamları ve Sosyal Ortamlar
F Öksüz Gül
Nobel Yayın Dağıtım, 2020
2020
Eğitim ve Okulun Değişen Bağlamı
İ Karataş, F Öksüz Gül
Nobel Yayın Dağıtım, 2020
2020
Okul Yapısının Tasarımı ve Estetiği: Ulusal ve Uluslararası Perspektifte İçerik Analizi The Design and Aesthetics of School Structure: A Content Analysis of National and …
S Radmard, İH Karataş, F Öksüz Gül
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education), 2019
2019
Hesap Verebilirliğe Eleştirel Bakış
F Öksüz Gül
Nobel Yayın Dağıtım, 2018
2018
Jean Piaget nin Bilişsel Gelişim Kuramı
B Güngör, F Öksüz Gül
Nobel Yayın Dağıtım, 2017
2017
Öğretmen Liderliği
F Öksüz Gül
Nobel Yayın Dağıtım, 2017
2017
Attachment Need and Fear of Loneliness in Close Relationships
N Yaman, S Parlak, F ÖKSÜZ GÜL
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–16