Lütfihak Alpkan
Lütfihak Alpkan
Professor of Management, Istanbul Technical University
itu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Effects of innovation types on firm performance
G Gunday, G Ulusoy, K Kilic, L Alpkan
International Journal of Production Economics 133, 662–676, 2011
16582011
Organizational support for intrapreneurship and its interaction with human capital to enhance innovative performance
L Alpkan, C Bulut, G Gunday, G Ulusoy, K Kılıç
Management Decision 48 (5), 2010
5172010
The impact of perceived organizational ethical climate on work satisfaction
M Elçi, L Alpkan
Journal of business ethics 84 (3), 297-311, 2009
3412009
Cultural determinants of customer- and learning-oriented value systems and their joint effects on firm performance
C Yılmaz, E Alpkan, Lutfihak, Ergun
Journal of Business Research 58, 2005
2562005
The impact of ethical leadership and leadership effectiveness on employees’ turnover intention: The mediating role of work related stress
M Elçi, İ Şener, S Aksoy, L Alpkan
Procedia-Social and Behavioral Sciences 58, 289-297, 2012
2072012
Market orientation and planning flexibility in SMEs: performance implications and an empirical investigation
L Alpkan, C Yilmaz, N Kaya
International Small Business Journal 25 (2), 152-172, 2007
1702007
Effects of corporate entrepreneurship on corporate performance
L Alpkan, E Ergun, C Bulut, C Yılmaz
Doğuş Üniversitesi Dergisi 6 (2), 175-189, 2005
120*2005
PAZAR ORYANTASYONU BOYUTLARININ FİRMA PERFORMANSINA ETKİLERİ.
Ç Bulut, C Yılmaz, L Alpkan
Ege Academic Review 9 (2), 2009
952009
Factors affecting repurchase intention to shop at the same website
S Aren, M Güzel, E Kabadayı, L Alpkan
Procedia-Social and Behavioral Sciences 99, 536-544, 2013
802013
Temel fonksiyonel yeteneklerin firmanın yenilik ve finansal performansına etkileri
E Eren, L Alpkan, Y Erol
İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2005
772005
The mediating role of mobbing on the relationship between organizational silence and turnover intention
M Elçi, ME Karabay, L Alpkan, İ Şener
Procedia-Social and Behavioral Sciences 150, 1298-1309, 2014
702014
A theoretical model on the proposed predictors of destructive deviant workplace behaviors and the mediator role of alienation
B Yıldız, L Alpkan
Procedia-Social and Behavioral Sciences 210, 330-338, 2015
602015
The impact of technology transfer performance on total quality management and quality performance
GIS Bolatan, S Gozlu, L Alpkan, S Zaim
Procedia-Social and Behavioral Sciences 235, 746-755, 2016
532016
Determinants of constructive deviance: the mediator role of psychological ownership
B Yildiz, L Alpkan, H Ates, B Sezen
International Business Research 8 (4), 107, 2015
502015
Kültürel boyutlar olarak işletmelerde içsel bütünleşme ve dışsal odaklanma düzeylerinin performansa etkileri
E Eren, L Alpkan, E Ergün
Doğuş Üniversitesi, 2003
482003
Innovativeness, operations priorities and corporate performance: An analysis based on a taxonomy of innovativeness
K Kilic, G Ulusoy, G Gunday, L Alpkan
Journal of Engineering and Technology Management 35, 115-133, 2015
472015
Girişimcilik hisleriyle girişimcilik potansiyeli arasındaki ilişki: Gebze ve civarındaki girişimciler üzerine bir saha araştırması
L Alpkan, H Keskin, C Zehir
Yüzyılda KOBİ’ler: Sorunlar, Fırsatlar ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, 2002
432002
İşletmelerde stratejik yönetim faaliyetlerini değerlendirme araştırması
E Eren, S Aren, L Alpkan
Doğuş Üniversitesi, 2000
39*2000
PROBLEMS AND SOLUTION PROPOSALS FOR SMEs IN TURKEY.
S Kaya, L Alpkan
EMAJ: Emerging Markets Journal 2 (2), 2012
382012
Behavioral Consequences of an Entrepreneurial Climate within Large Organizations: An Integrative Proposed Model.
Ç Bulut, L Alpkan
South East European Journal of Economics & Business (1840118X), 2006
372006
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20