Follow
Muzaffer Dartan
Muzaffer Dartan
Professor of Political Economy, Marmara University
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
ECO bölgesi uluslararası aktörlerin rolü ve Türkiye
M Dartan, E Hatipoğlu, M Dikkaya
Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü, 2002
252002
Türkiye ve Avrupa Birliği İlişkileri ve Gümrük Birliği
M Dartan
Tüm Yönleriyle Türkiye-AB İlişkileri, Editörler: Mustafa Aykaç, Zeki Parlak …, 2002
222002
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Üyelik Sürecinde Almanya’daki Türk Lobi Gücünün Rolü
M Dartan
Marmara Üniversitesi Avrupa Araştırmaları Enstitüsü Avrupa Araştırmaları …, 2012
162012
The Customs Union in the Context of EU-Turkey Relations: An Evaluation of Current Debates
M DARTAN, E GÖRAL
Marmara Üniversitesi Avrupa Araştırmaları Enstitüsü Avrupa Araştırmaları …, 2016
132016
Üniversite Gençliğinde Avrupa Birliği Algısı: Marmara Üniversitesi 2004 ve 2014 Anketlerinin Bir Değerlendirmesi
E Göral, L Özdemir, ES Yurtkoru, M Dartan
İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014
132014
The European Union Enlargement Process And Turkey
M Dartan, Ç Nas
Marmara University, European Community Institute, 2002
112002
Turkey-EU relations with particular reference to the customs union
M Dartan
The EU enlargement process and Turkey, 271-322, 2002
102002
Privatisation in the UK and Turkey with Particular Reference to the Coal Sector
M Dartan, E Arıoğlu, JH Coates
University of Marmara, European Community Institute, 1996
101996
Avrupa Birliği–Türkiye İlişkileri: Quo Vadis?
M Dartan
Avrupa Birliği Üzerine Notlar, Ankara, Nobel Yayın Dağıtım, 2005
52005
Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne Katılım Sürecinde Marmara Üniversitesi Öğrencilerinin Geleceğe ve Avrupa ile İlişkilere Bakışı
M Dartan, Ç Nas, M Akman, C Savran, S Suner
Marmara Üniversitesi Yayın, 2004
52004
Avrupa Birliği Genişleme Sürecinin Karadeniz Ekonomik İşbirliği Bölgesine Etkileri
M Dartan, E Hatipoğlu
Marmara Avrupa Araştırmaları Dergisi 2, 81-92, 2001
52001
ALMANYA’DAKİ TÜRK GÖÇMENLERİN TÜRKİYE’NİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİ SÜRECİNE BAKIŞI: BİR ANKET DEĞERLENDİRMESİ
M DARTAN, E GÖRAL
Marmara Üniversitesi Avrupa Araştırmaları Enstitüsü Avrupa Araştırmaları …, 2017
42017
The Future of Turkey-EU Relations: Post-December 2004
M Dartan, E Hatipoğlu
Nanette Neuwahl ve Haluk Kabaalioğlu (der.), European Union and Turkey …, 2006
42006
The Political Economy of Regionalism in World Trade: Is it Compatible with Multilateralism?
MS AKMAN, M Dartan
Marmara Üniversitesi Avrupa Araştırmaları Enstitüsü Avrupa Araştırmaları …, 2015
32015
AVRUPA BİRLİĞİ'NİN GENİŞLEME SÜRECİNDE TÜRK-ALMAN İLİŞKİLERİ
M Dartan
Marmara Üniversitesi Avrupa Araştırmaları Enstitüsü Avrupa Araştırmaları …, 2001
32001
Black Sea Economic Co-operation (BSEC): Proposals and possibilities with particular reference to the EU
M DARTAN
Marmara Üniversitesi Avrupa Araştırmaları Enstitüsü Avrupa Araştırmaları …, 2015
22015
40 Jahre Migration: Beiträge zum Thema Migration Türkei/Deutschland
M Dartan
TDI-Publ., 2004
22004
THE ECONOMIC CO-OPERATION ORGANISATION (ECO): REALITY OR UTOPY?
M Dartan
Marmara Üniversitesi Avrupa Araştırmaları Enstitüsü Avrupa Araştırmaları …, 2000
22000
Die Arbeitergesellschaften in der Türkei: ein Modell für Arbeiterselbsthilfe oder für Kapitalbildung?
M Dartan
Merhaba-Publ., 1990
21990
MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNE YÖNELİK ALGILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
E Göral, M Dartan, ES Yurtkoru
Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü Avrupa Araştırmaları Dergisi …, 2021
12021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20