Muzaffer Dartan
Muzaffer Dartan
Professor of Political Economy, Marmara University
No verified email
TitleCited byYear
Türkiye ve Avrupa Birliği İlişkileri ve Gümrük Birliği
M Dartan
Tüm Yönleriyle Türkiye-AB İlişkileri, Editörler: Mustafa Aykaç, Zeki Parlak …, 2002
132002
Üniversite Gençliğinde Avrupa Birliği Algısı: Marmara Üniversitesi 2004 ve 2014 Anketlerinin Bir Değerlendirmesi
E Göral, L Özdemir, ES Yurtkoru, M Dartan
İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014
82014
ECO bölgesi uluslararası aktörlerin rolü ve Türkiye
M Dartan, E Hatipoğlu, M Dikkaya
Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü, 2002
82002
Turkey-EU relations with particular reference to the customs union
M Dartan
Muzaffer Dartan ve Çiğdem Nas (der.) The European Union Enlargement Process …, 2002
72002
Privatisation in the UK and Turkey with Particular Reference to the Coal Sector
M Dartan, E Arıoğlu, JH Coates
University of Marmara, European Community Institute, 1996
71996
Avrupa Birliği Genişleme Sürecinin Karadeniz Ekonomik İşbirliği Bölgesine Etkileri
M Dartan, E Hatipoğlu
Marmara Avrupa Araştırmaları Dergisi 9, 69-102, 2001
62001
THE CUSTOMS UNION IN THE CONTEXT OF EU-TURKEY RELATIONS: AN EVOLUATION OF CURRENT DEBATES.
E Göral, M Dartan
Marmara Journal of European Studies 24 (2), 2016
52016
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Üyelik Sürecinde Almanya’daki Türk Lobi Gücünün Rolü
M Dartan
Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü Avrupa Araştırmaları Dergisi …, 2012
52012
The European Union Enlargement Process and Turkey
M Dartan, Ç Nas
Marmara University, European Community Institute, 2002
52002
ALMANYA’DAKİ TÜRK GÖÇMENLERİN TÜRKİYE’NİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİ SÜRECİNE BAKIŞI: BİR ANKET DEĞERLENDİRMESİ
M Dartan, E Göral
Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü Avrupa Araştırmaları Dergisi …, 2017
32017
Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılım sürecinde Marmara Üniversitesi öğrencilerinin geleceğe ve Avrupa ile ilişkilere bakışı
M Dartan
Marmara Üniversitesi, 2004
32004
The Political Economy of Regionalism in World Trade: Is it Compatible with Multilateralism?
MS Akman, M Dartan
Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü Avrupa Araştırmaları Dergisi …, 1997
21997
40 Jahre Migration: Beiträge zum Thema Migration Türkei/Deutschland
M Dartan
TDI-Publ., 2004
12004
BLACK SEA ECONOMIC CO-OPERATION (BSEC) A NEW REGIONAL INTEGRATION PROJECT
M Dartan
Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü Avrupa Araştırmaları Dergisi …, 1993
11993
Die Arbeitergesellschaften in der Türkei: ein Modell für Arbeiterselbsthilfe oder für Kapitalbildung?
M Dartan
Merhaba-Publ., 1990
11990
BERLİN TÜRK TOPLUMUNUN TÜRKİYE–AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİNE BAKIŞINA YÖNELİK BİR ANKET DEĞERLENDİRMESİ.
M DARTAN, E GÖRAL
Marmara Journal of European Studies 25 (2), 2017
2017
Türkiye’nin Abirliği’ne üyelik sürecinde Almanya’daki Türk lobi gücünün rolü
M Dartan
Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü, 2012
2012
BAKANLAR VE ÜST YÖNETİCİLER CETVELİ
M DARTAN
Marmara Üniversitesi, 2007
2007
Corporate social responsibilty’s role in sustainable development of the european union
M Dartan
Marmara Üniversitesi, 2007
2007
AVRUPA BİRLİĞİ'NİN GENİŞLEME SÜRECİNDE TÜRK-ALMAN İLİŞKİLERİ
M Dartan
Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü Avrupa Araştırmaları Dergisi …, 2001
2001
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20