Muzaffer Dartan
Muzaffer Dartan
Professor of Political Economy, Marmara University
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Turkey and EU integration: Achievements and obstacles
Ç Nas, Y Özer
Taylor & Francis, 2017
142017
Türkiye ve Avrupa Birliği İlişkileri ve Gümrük Birliği
M Dartan
Tüm Yönleriyle Türkiye-AB İlişkileri, Editörler: Mustafa Aykaç, Zeki Parlak …, 2002
142002
ECO bölgesi uluslararası aktörlerin rolü ve Türkiye
M Dartan, E Hatipoğlu, M Dikkaya
Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü, 2002
92002
Privatisation in the UK and Turkey with Particular Reference to the Coal Sector
M Dartan, E Arıoğlu, JH Coates
University of Marmara, European Community Institute, 1996
91996
THE CUSTOMS UNION IN THE CONTEXT OF EU-TURKEY RELATIONS: AN EVOLUATION OF CURRENT DEBATES.
E Göral, M Dartan
Marmara Journal of European Studies 24 (2), 2016
82016
Üniversite Gençliğinde Avrupa Birliği Algısı: Marmara Üniversitesi 2004 ve 2014 Anketlerinin Bir Değerlendirmesi
E Göral, L Özdemir, ES Yurtkoru, M Dartan
İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014
82014
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Üyelik Sürecinde Almanya’daki Türk Lobi Gücünün Rolü
M DARTAN
Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü Avrupa Araştırmaları Dergisi …, 2012
82012
Turkey-EU relations with particular reference to the customs union
M Dartan
The EU enlargement process and Turkey, 271-322, 2002
72002
The European Union Enlargement Process and Turkey
M Dartan, Ç Nas
Marmara University, European Community Institute, 2002
72002
Avrupa Birliği Genişleme Sürecinin Karadeniz Ekonomik İşbirliği Bölgesine Etkileri
M Dartan, E Hatipoğlu
Marmara Avrupa Araştırmaları Dergisi 2, 81-92, 2001
62001
ALMANYA’DAKİ TÜRK GÖÇMENLERİN TÜRKİYE’NİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİ SÜRECİNE BAKIŞI: BİR ANKET DEĞERLENDİRMESİ
M DARTAN, E GÖRAL
Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü Avrupa Araştırmaları Dergisi …, 2017
32017
Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılım sürecinde Marmara Üniversitesi öğrencilerinin geleceğe ve Avrupa ile ilişkilere bakışı
M Dartan
Marmara Üniversitesi, 2004
32004
Human Rights Education and Practice in Turkey in the Process of Candidacy to the EU
M Dartan, M Cebeci
Marmara Üniversitesi, 2001
22001
The Political Economy of Regionalism in World Trade: Is it Compatible with Multilateralism?
MS AKMAN, M DARTAN
Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü Avrupa Araştırmaları Dergisi …, 1997
21997
40 Jahre Migration: Beiträge zum Thema Migration Türkei/Deutschland
M Dartan
TDI-Publ., 2004
12004
BLACK SEA ECONOMIC CO-OPERATION (BSEC) A NEW REGIONAL INTEGRATION PROJECT
M DARTAN
Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü Avrupa Araştırmaları Dergisi …, 1993
11993
Die Arbeitergesellschaften in der Türkei: ein Modell für Arbeiterselbsthilfe oder für Kapitalbildung?
M Dartan
Merhaba-Publ., 1990
11990
BERLİN TÜRK TOPLUMUNUN TÜRKİYE–AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİNE BAKIŞINA YÖNELİK BİR ANKET DEĞERLENDİRMESİ.
M DARTAN, E GÖRAL
Marmara Journal of European Studies 25 (2), 2017
2017
Türkiye’nin Abirliği’ne üyelik sürecinde Almanya’daki Türk lobi gücünün rolü
M Dartan
Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü, 2012
2012
BAKANLAR VE ÜST YÖNETİCİLER CETVELİ
M DARTAN
Marmara Üniversitesi, 2007
2007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20