Follow
Mehmet Öz
Mehmet Öz
Verified email at hacettepe.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Kanun-ı Kadimin Peşinde: Osmanlı’da Çözülme ve Gelenekçi Yorumcuları (XVI. Yüzyıldan XVIII. Yüzyıl Başlarına)
M Öz
206*2005
XV XVI Yüzyıllarda Canik Sancağı
M Öz
Türk Tarih Kurumu, 1999
1461999
Kanun-ı Kadimin Peşinde Osmanlı'da Çözülme ve Gelenekçi Yorumcuları
M Öz
Dergâh, 2005
134*2005
Tahrir defterlerinin Osmanlı tarihi araştırmalarında kullanılması hakkında bazı düşünceler
M Öz
Vakıflar Genel Müdürlüğü, 1991
1231991
Tahrir
M Öz
Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi 39, 425-429, 2010
117*2010
Klasik Dönem Siyasi Düşüncesi Tarihî Temeller ve Ana İlkeler
M Öz
İslami Araştırmalar 22 (1), 1999
991999
Tahrir defterlerindeki sayısal veriler
M Öz
Osmanlı Devleti’nde bilgi ve istatistik, 15-32, 2000
962000
Modernleşme Öncesinde OsmanlıToplumunda Eşkıyalık HareketlerininNiteliği ve Özellikleri
M Öz
592017
Osmanlı klasik döneminde Anadolu kentleri
M Öz
Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 57-88, 2005
582005
Reâyâ
M Öz
Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi 34, 490-493, 2007
562007
Türkiye’de Kamu Bankalarının Özelleştirilmesi
F Çankaya, M Öz
Türkiye Bankalar Birliği Yayınları, 2001
442001
Osmanlılar-Sosyal Hayat
M Öz
Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi 33, 2007
42*2007
XVI. Yüzyıl Anadolusu'nda Köylülerin Vergi Yükü ve Geçim Durumu Hakkında Bir Araştırma
M Öz
Osmanlı Araştırmaları-The Journal of Ottoman Studies, 1997
411997
Osmanlı klasik döneminde tarım
M Öz
Yeni Türkiye, 2000
392000
II. Viyana seferine kadar XVII. yüzyıl
M Öz
Türkler Ansiklopedisi 9, 1298-1336, 2002
372002
Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi c 39
M Öz
Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi, 2010
322010
Cumhuriyet Döneminde Tarih Araştırmaları
M Öz
Cumhuriyet Döneminden Bilimsel Gelişmeler Sempozyumu, 8-10, 2001
312001
Sinop
M Öz
Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi 37, 252-256, 2009
282009
Onyedinci Yüzyılda Osmanlı Devleti Buhran Yeni Şartlar ve Islahat Çabaları Hakkında Genel Bir Değerlendirme
M Öz
Türkiye Günlüğü, 1999
271999
Ottoman Provincial Administration in Eastern and Southeastern Anatolia The Case of Bidlis in the Sixteenth Century
M Öz
International Journal of Turkish Studies 9, 144-156, 2003
242003
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20