Takip et
Kamil Yılmaz
Kamil Yılmaz
sdu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
When did the Western Anatolian grabens begin to develop?
A Yılmaz,Y., Genç,C.Ş., Gürer,Ö.F., Bozcu,M., Yılmaz,K., Karacık,Z ...
The Geological Society of London 173 (353-384), 2000
682*2000
Geological evolution of the late Mesozoic continental margin of Northwestern Anatolia
Y Yılmaz, ŞC Genç, E Yiǧitbaş, M Bozcu, K Yılmaz
Tectonophysics 243 (1-2), 155-171, 1995
2101995
Pleistocene eruptive chronology of the Gölcük volcano, Isparta Angle, Turkey. Chronologie des épisodes volcaniques pléistocènes du volcan Gölcük, Angle d’Isparta, Turquie
B Platevoet, S Scaillet, H Guillou, D Blamart, S Nomade, M Massault, ...
Quaternaire. Revue de l'Association française pour l'étude du Quaternaire 19 …, 2008
902008
Neogene basin development around Söke-Kuşadası (western Anatolia) and its bearing on tectonic development of the Aegean region
Ö Feyzi Gürer, M Bozcu, K Yılmaz, Y Yımaz
Geodinamica acta 14 (1-3), 57-69, 2001
782001
Podiform chromitites and mantle peridotites of the Antalya ophiolite, Isparta Angle (SW Turkey): implications for partial melting and melt–rock interaction in oceanic and …
Ş Caran, H Çoban, MFJ Flower, CJ Ottley, K Yılmaz
Lithos 114 (3-4), 307-326, 2010
642010
Origin and geodynamic evolution of late Cenozoic potassium-rich volcanism in the Isparta area, southwestern Turkey
Ö Elitok, N Özgür, K Drüppel, Y Dilek, B Platevoet, H Guillou, A Poisson, ...
International Geology Review 52 (4-6), 454-504, 2010
622010
Origin of anorogenic ‘lamproite-like’potassic lavas from the Denizli region in Western Anatolia Extensional Province, Turkey
K Yılmaz
Mineralogy and Petrology 99, 219-239, 2010
322010
Gölcük volkanizmasının (Isparta) jeolojik evrimi, GB Türkiye
Ö Elitok, N Özgür, K Yılmaz
Süleyman Demirel Üniversitesi, TÜBİTAK Araştırma Projesi Final Raporu, 171s, 2008
192008
Ege Denizi ve Ege Bölgesi'nin Jeolojisi ve Evrimi
Y Yılmaz, Ş Genç, Ö Gürer, Z Karacık, Ş Altunkaynak, M Bozcu, K Yılmaz, ...
TÜBITAK Yayınları, 1999
191999
Kuzeybatı Anadolu'da Geç Kretase yaşlı kıta kenarının jeolojik evrimi
K Yılmaz, Y., Genç, Ş.C., Yiğitbaş, E., Bozcu, M., Yılmaz
Türkiye 10. Petrol Kongresi, 37-55, 1994
16*1994
Armutlu yarımadası ve dolayının jeolojisi
Y Yılmaz, O Gürpınar, ŞC Genç, M Bozcu, K Yılmaz, H Şeker, E Yiğitbaş, ...
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Final Raporu, Rapor, 210, 1990
141990
Assesments Of Tectonics And Volcanic Hazards In The Area Of Isparta Around Gölcük Volcano
N Özgür, F Yağmurluoğlu, A Ertunç, R Karagüzel, M Görmüş, Ö Elitok, ...
Süleyman Demirel University Tübitak Research Project Final Report (104Y213), 2008
132008
What processes control the genesis of absarokite to shoshonite-banakite series in an intracontinental setting, as revealed by geochemical and Sr- Nd-Pb isotope data of Karadağ …
H Çoban, O Karsli, Ş Caran, K Yilmaz
Lithos 324 (325), 609-625, 2019
122019
Burdur Belediyesi Kent Merkezi ve yakın çevresinin depremselliği ve yerleşime uygunluk açısından incelenmesi
A Ertunç, R Karagüzel, F Yağmurlu, E Türker, N Keskin, M Bozcu, ...
SDÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Araştırma Raporu 209, 2001
102001
Relationship between chemical composition and magnetic susceptibility in the alkaline volcanics from the Isparta area, SW Turkey
Ö Elitok, Z Kamaci, M Nuri Dolmaz, K Yılmaz, M Şener
Journal of earth system science 119, 853-860, 2010
82010
Sediment-derived melt-related metasomatized mantle wedge as a source of post-subduction Quaternary adakitic porphyries associated with absarokite-shoshonite from the Karadağ …
H Coban, O Karsli, S Caran, K Yilmaz
Journal of Asian Earth Sciences 196, 104380, 2020
72020
Güllük Körfezi ve dolayının jeolojik-tektonik gelişimi ve bu bölgenin Kale-Tavas havzası ile ilişkilerinin araştırılması
Y Yılmaz, Ş Altunkaynak, ŞC Genç, ÖF Gürer, Z Karacık, M Bozcu, ...
Tübitak YDABÇAĞ Projesi. Proje, 2002
62002
Mühendislik jeolojisinde alüvyon kavramı ve Isparta ovası alüvyonları.
K Mutlutürk, M., İsmailov. T., Yılmaz
20. Yıl Jeoloji Sempozyumu, 222, 2003
5*2003
Bedre-Barla (Egirdir Gölü batısı) arasında kıyı kenar çizgisi. 1
M Görmüş, S Caran, H Çoban, K Yılmaz
Eğirdir Sempozyumu 31, 387-402, 2001
52001
Geochemistry of ultramafic, mafic, and felsic xenoliths from the Gölcük (Isparta, SW Turkey) alkali rocks: genetic relationship with arc magmas
K Yılmaz
Arabian Journal of Geosciences 12 (9), 306, 2019
42019
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20