Halit SELÇUK
Halit SELÇUK
Marmara University
trakya.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Temporomandibular joint disorder determined by Fonseca anamnestic index and associated factors in 18-to 27-year-old university students
S Özdinç, H Ata, H Selçuk, HB Can, N Sermenli, FN Turan
CRANIO® 38 (5), 327-332, 2020
152020
Comparison of Nutritional Habits, Physical Activity Levels and Quality of Life among Normal Cognition Elderly Individuals Living in Nursing Homes or at Their Residence
S Duran, S ÖzdinH, ÖM Gelik, H Selçuk, ZS Sönmez
International Journal of Gerontology 13 (4), 339-343, 2019
22019
Sağlık Alanlarında Eğitim Gören Öğrencilerin Skolyoz ile İlgili Bilgi Düzeyi
TK Çolak, NS AYDIN, H Selçuk, BB KILIÇ, Ö Yaşarer, S Dilara
Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 7 (3), 367-372, 0
1
MUSCLE ACTIVATION OF THE UPPER TRAPEZIUS AND FUNCTIONAL TYPING PERFORMANCE DURING COMPUTER TYPING TASK: A COMPARISON OF TWO DIFFERENT WRIST IMMOBILIZATION METHODS
NS AYDIN, NK DILBAY, H SELÇUK, AY ÖZER
Journal of Bodywork and Movement Therapies, 2021
2021
Comorbidities, imaging and treatment–a validation study of self-reported information and administrative data from 38,745 patients with knee and hip osteoarthritis
H Selçuk, EM Roos, DT Gronne, MT Ernst, ST Skou
Osteoarthritis and Cartilage 29, S260-S261, 2021
2021
Evaluation of vestibular functions and balance in edirne band musicians
H Selçuk, S Özdinç, M Karahan, AZY Kayatekin, E Uluçam
Work, 1-9, 2021
2021
Agreement Between Self-Reported Information and Administrative Data on Comorbidities, Imaging and Treatment in Denmark–A Validation Study of 38,745 Patients with Knee or Hip …
H Selçuk, EM Roos, DT Grønne, MT Ernst, ST Skou
Clinical Epidemiology 13, 779, 2021
2021
Edirne Bandosunda vestibüler fonksiyonlar ve dengenin değerlendirilmesi
H Selçuk
Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2019
2019
O 032-Investigating the gender-related response of muscle fatigue of the medial longitudinal arch height in healthy young
H Selçuk, H Keklicek
Gait & Posture 65, 65, 2018
2018
P 047—The interaction of foot biomechanics and body mass index with single leg stance dynamic balance in healthy young
H Selçuk, NS Aydın, H Keklicek
GAIT AND POSTURE 65 (1), 315-315, 2018
2018
Farklı Vücut Kütle İndeksi Düzeyinde Olan Bireylerde Statik Yük Altındaki Ayağın Pronasyon Cevabının İncelenmesi
H Selçuk, H Keklicek
Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 7 (4), 38-45, 2018
2018
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–11