Follow
erhan vatansever
erhan vatansever
Verified email at trakya.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Osmanlı idaresinden sonra Bulgaristan Türklerinin sosyo kültürel hayatı
E Vatansever
132008
Türkistan'a seyahat eden Avrupalı seyyahlar
E VATANSEVER
Türk Dünyası Araştırmaları 96 (190), 209-214, 2011
22011
Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Hendeseden Geometriye
E Vatansever, MZ Aydoğdu
MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 12 (2), 476-487, 2023
2023
TBMM’nin AÇILMASI
E VATANSEVER
ATATÜRK DÖNEMİ, 7, 2021
2021
EDİTÖR İLKER ALP, İBRAHİM KELAĞA AHMET, Balkan Savaşları ve Edirne, Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü Yayınları, Edirne 2020, I. Cilt ISBN 978-975-374-261-0, II …
E Vatansever
Ankara Anadolu ve Rumeli Araştırmaları Dergisi 1 (2), 691-696, 2020
2020
Balkan Savaşları'nda Türk Göçleri
E VATANSEVER
Balkan Savaşları ve Edirne 1, 215-244, 2020
2020
ÇOCUK VE GENÇLİK YAZININDA ÇOKKÜLTÜRCÜLÜK
H ASUTAY, E JABLE, APDDY ERGİN, LÇ KARAOĞLU-BİRCAN
2019
Bulgaristan’dan Türkiye’ye Gerçekleşen 1950-1951 Göçü ve Edirne Postası Gazetesi
E VATANSEVER
Uygur Türklerinde Bir Bilge Prof. Dr. Mahmut Kaşgarlı Armağanı, 121-132, 2018
2018
Bulgaristan’dan Türkiye’ye Gerçekleşen 1950-1951 Göçü ve Edirne Postası Gazetesi
E VATANSEVER
Uygur Türklerinde Bir Bilge Prof. Dr. Mahmut Kaşgarlı Armağanı, 121-132, 2018
2018
II. Meşrutiyet Döneminin İki Önemli Eğitimcisi Emrullah Efendi ve Mustafa Satı Efendi Arasında Tûba Ağacı Teorisi Tartışması
EV Sabri Can SANNAV
Balkan Eğitim Araştırmaları 2018, 376-381, 2018
2018
Osmanlı’dan Cumhuriyete Türkiye’de Öğretmen Dergileri (1800-1930)
SCS Erhan VATANSEVER
Balkan Eğitim Araştırmaları 2017, 171-178, 2017
2017
Prenslik ve Krallık Dönemlerinde Bulgaristan Türklerinin Hakları
E Vatansever
Rumeli-Balkanlar Özel Sayısı, 2015
2015
PROF. DR. İLKER ALP’E ARMAĞAN KİTABI
Y Güner, E Vatansever, H Şallı
ULUSLARARASI BALKAN KONGRESĐ (INTERNATIONAL BALKAN CONGRESS)
H Çomak, C Sancaktar
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–14