Takip et
BEKİR ELMAS
BEKİR ELMAS
atauni.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Yapay Sinir Ağlari Ve Destek Vektör Makineleri Yöntemleriyle Borsa Endeksi Tahmini
YBETY Yakut, E Yakut, S Yavuz
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2014
882014
Hisse senedi piyasalarında görülen anomaliler ve bireysel yatırımcı üzerine bir araştırma
M Erdoğan, B Elmas
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 14 (2), 279-300, 2010
832010
Finansal tablolar analizi
B Elmas
Basım, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti., Ankara 211, 91-97, 2016
742016
Genişletilmiş Marshall-Lerner koşulu çerçevesinde reel döviz kuru değişimlerinin Türkiye'nin dış ticaret performansına etkileri: Çoklu yapısal kırılmalı zaman serisi analizi
İ Göçer, B Elmas
BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi 7 (1), 137-157, 2013
592013
Hisse senedi fiyatları ile döviz kuru arasındaki dinamik ilişkinin belirlenmesi; farklı ülke piyasaları için bir araştırma
B Elmas, Ö Esen
Muhasebe ve Finansman Dergisi, 153-170, 2011
512011
İŞLETMELERİN FİNANSALBAŞARISIZLIĞININ VERİ MADENCİLİĞİ VE DİSKRİMİNANT ANALİZİ MODELLERİ İLE TAHMİN EDİLMESİ
E Yakut, B Elmas
Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 15 …, 2013
472013
Finansal okuryazarlık: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi iktisadi ve idari bilimler fakültesi öğrencileri üzerine bir çalışma
B Elmas, H Yılmaz
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, 2016
352016
Hisse senedi fiyatı-işlem hacmi arasındaki granger nedensellik: İMKB'de hisse bazlı bir analiz
B Elmas, MS Temurlenk
İ MKB Dergisi 11 (43), 1-15, 2009
322009
Makroekonomik faktörlerin hisse senedi getirilerine etkilerinin BIST’de araştırılması
K Sadeghzadeh, B Elmas
Muhasebe ve Finansman Dergisi, 207-232, 2018
312018
Altın fiyatlarını etkileyen talep yönlü faktörlerin tespiti: 1988-2013 dönemi
B Elmas, M Polat
Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 15 (1), 171-187, 2014
302014
Hisse senedi yatırımcılarının davranışsal özellikleri bireysel yatırımcıya yönelik bir araştırma
B Elmas
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum: Turkey, 2010
302010
Kurumsal yönetim endeksi ile şirket hisse senedi getiri ilişkisi: BİST’de bir uygulama
S Yavuz, S Yıldırım, B Elmas
Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (2), 73-82, 2015
292015
Kriz Dönemlerinde Hisse Senedi Fiyati İle İşlem Hacmi İlişkisi: İmkb’de İşlem Gören Bankacilik Sektör Hisseleri Üzerine Bir Uygulama
B Elmas, M Yıldırım
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 24 (2), 37-46, 2010
242010
Yabancı Portföy Yatırımlarının İMKB’ye Etkisi: İMKB’de Endeks Bazlı Bir Çalışma
B Elmas
İMKB Dergisi 12 (47), 1-18, 2011
222011
Bankaların yeni risk düzenlemeleri kapsamında Basel II ve kobiler
B Elmas, Y Öz
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 13 (1), 391-402, 2009
222009
Ortadoğu’daki enerji kaynaklarının önemi ve Türkiye üzerinden taşınması ile Türkiye’nin kazandığı jeopolitik konum
B Elmas
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler …, 2012
202012
Finansal tablolar analizi-TMS/TFRS’ye göre kaleme alınmış piyasadan gerçek örnekler üzerinden analizler
B Elmas
Ltd. Şti 1, 2015
192015
Ulaştırma ve depolama sektörü işletmelerinin finansal performanslarının SWARA-OCRA modeli ile değerlendirilmesi
B ELMAS, T ÖZKAN
İşletme Akademisi Dergisi 2 (3), 240-253, 2021
182021
Finansal Okuryazarlık: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencileri Üzerine Bir Çalışma
H Yılmaz, B Elmas
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2 (1), 2016
182016
BIST'DE HALKA AÇILAN ŞİRKETLERDE DÜŞÜK FİYATLAMA ANOMALİSİNE ETKİ EDEBİLEN DEĞİŞKENLERİN ANALİZİ: 1995-2010 DÖNEMİ
B Elmas, M Amanianganeh
Afyon Kocatepe Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi Dergisi 15 …, 2013
182013
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20