Follow
BEKİR ELMAS
BEKİR ELMAS
Verified email at atauni.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Yapay Sinir Ağlari Ve Destek Vektör Makineleri Yöntemleriyle Borsa Endeksi Tahmini
YBETY Yakut, E YAKUT, S Yavuz
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2014
632014
Hisse senedi piyasalarında görülen anomaliler ve bireysel yatırımcı üzerine bir araştırma
M Erdoğan, B Elmas
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 14 (2), 279-300, 2010
612010
Finansal tablolar analizi
B Elmas
Basım, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti., Ankara 211, 91-97, 2016
492016
Genişletilmiş Marshall-Lerner koşulu çerçevesinde reel döviz kuru değişimlerinin Türkiye'nin dış ticaret performansına etkileri: Çoklu yapısal kırılmalı zaman serisi analizi
İ GÖÇER, B Elmas
BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi 7 (1), 137-157, 2013
492013
Hisse senedi fiyatları ile döviz kuru arasındaki dinamik ilişkinin belirlenmesi; farklı ülke piyasaları için bir araştırma
B Elmas, Ö Esen
Muhasebe ve Finansman Dergisi, 153-170, 2011
362011
İŞLETMELERİN FİNANSALBAŞARISIZLIĞININ VERİ MADENCİLİĞİ VE DİSKRİMİNANT ANALİZİ MODELLERİ İLE TAHMİN EDİLMESİ
E Yakut, B Elmas
Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 15 …, 2013
352013
Finansal okuryazarlık: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi iktisadi ve idari bilimler fakültesi öğrencileri üzerine bir çalışma
H YILMAZ, B ELMAS
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2 (1), 2016
312016
Hisse senedi fiyatı-işlem hacmi arasındaki granger nedensellik: İMKB'de hisse bazlı bir analiz
B Elmas, MS Temurlenk
İ MKB Dergisi 11 (43), 1-15, 2009
292009
Altın fiyatlarını etkileyen talep yönlü faktörlerin tespiti: 1988-2013 dönemi
B Elmas, M Polat
Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 15 (1), 171-187, 2014
262014
Makroekonomik faktörlerin hisse senedi getirilerine etkilerinin BIST’de araştırılması
K Sadeghzadeh, B Elmas
Muhasebe ve Finansman Dergisi, 207-232, 2018
212018
Kurumsal yönetim endeksi ile şirket hisse senedi getiri ilişkisi: BIST’de bir uygulama
S Yavuz, S YILDIRIM, B Elmas
Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (2), 73-82, 2015
212015
Hisse senedi yatırımcılarının davranışsal özellikleri bireysel yatırımcıya yönelik bir araştırma
B Elmas
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum: Turkey, 2010
212010
KRİZ DÖNEMLERİNDE HİSSE SENEDİ FİYATI İLE İŞLEM HACMİ İLİŞKİSİ: İMKB’DE İŞLEM GÖREN BANKACILIK SEKTÖR HİSSELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
B Elmas, M YILDIRIM
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 24 (2), 37-46, 2011
192011
Bankaların yeni risk düzenlemeleri kapsamında Basel II ve kobiler
B Elmas, Ö Yaşar
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 13 (1), 391-402, 2009
192009
Yabancı Portföy Yatırımlarının İMKB’ye Etkisi: İMKB’de Endeks Bazlı Bir Çalışma
B Elmas
İMKB Dergisi 12 (47), 1-18, 2011
172011
BIST'DE HALKA AÇILAN ŞİRKETLERDE DÜŞÜK FİYATLAMA ANOMALİSİNE ETKİ EDEBİLEN DEĞİŞKENLERİN ANALİZİ: 1995-2010 DÖNEMİ
B Elmas, M Amanianganeh
Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 15 …, 2013
152013
FİRMA DEĞERLEMESİNDE İNDİRGENMİŞ NAKİT AKIMLARI YÖNTEMİNİN KULLANIMI: BIST BİLİŞİM ENDEKSİNDE YER ALAN FİRMALAR ÜZERİNDE BİR UYGULAMA
B Elmas, H Yılmaz, S YALÇIN
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 31 (5), 1221-1238, 2017
142017
Ortadoğu’daki enerji kaynaklarının önemi ve Türkiye üzerinden taşınması ile Türkiye’nin kazandığı jeopolitik konum
B Elmas
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler …, 2012
132012
Finansal tablolar analizi: TMS/TMRS’ye göre kaleme alınmış piyasadan gerçek örnekler üzerinden analizler
B Elmas
Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti 1, 2015
112015
GÜMÜŞ FİYATLARI VE DOW JONES ENDEKSİ’NİN ALTIN FİYATLARINA ETKİSİ ÜZERİNE EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK ANALİZİ
B Elmas, M POLAT
Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3 (6), 33-48, 2015
102015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20